Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

 • třída „Koťátka“
 • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

 • třída „Broučci“
 • třída „Krtečci“

Koťátka

Paní učitelky

 • Stružinská Irena - třídní učitelka
 • Dostálová Věra 
 • S péčí o děti pomáhá asistent pedagoga Romana Oplištilová

Tento školní rok má náš třídní vzdělávací plán název:

„MÁM RÁD SEBE, TEBE, VÁS, VŠECHNO, CO JE KOLEM NÁS…“

Naše motto:

„DÍVEJ SE A UVIDÍŠ, ZAVŘI OČI, USLYŠÍŠ, NADECHNI SE, UCÍTÍŠ, UDĚLEJ

 A POROZUMÍŠ, USMÍVEJ SE, VŠE JDE LÍP."

1. – 4. září: „Těšíme se do školky“

 Tento týden jsme poznávali prostředí naší MŠ, nové kamarády... Každé ráno jsme se přivítali a v komunitním kruhu formou hry s míčkem poznávali jména svých nových kamarádů. Postupně jsme využívali pro hry naše hrací koutky a seznamovali jsme se s pravidly slušného chování. Při pobytu na naší školní zahradě si děti užívaly různé námětové hry.

7. – 18. září: „Poznáváme nové kamarády“

 S dětmi jsme si vyprávěli o svých kamarádech doma a nových kamarádech ve školce. V komunitním kruhu si děti vyslechly vyprávění „Trpaslíci“. Děti se již znají vlastním jménem navzájem a při hře s míčem „Na jména“ jsme si užili spoustu legrace. Umíme si zazpívat pro radost a zatančit některé tanečky. Při pobytu venku si děti tvořily z písku anebo využívaly různé průlezky a skluzavky na naší zahradě.

21. – 30. září: „Víme, kde spíme a kde jíme“

 S dětmi jsme si hráli různé námětové hry „Na školu“, „Na lékaře“, děti si rozvíjely představivost. Z papíru jsme si složili domeček, který si děti nabarvily. Vyprávěli jsme si, kde jíme, kde spíme (lehárna)… Děti tak pochopily posloupnost každodenních činností, používali jsme při tom obrázky „Co děláme celý den“.

1. – 9. října: „Změny v přírodě“

 Hlavním tématem tohoto týdne byla příroda. Při pobytu venku jsme měli možnost pozorovat i změny podzimního počasí. Sbírali jsme přírodniny – listy a kaštany, z kterých jsme tvořili. Počasí jsme pozorovali i z naší třídy „Co se děje za okny“ – prší, fouká vítr, je zima nebo teplo a uměli jsme pojmenovat, jaké emoce v nás různé počasí vyvolává. Na závěr týdne jsme si rozfoukáváním barevné tuše a obtisky listů vyrobili vílu Podzimku.

12. – 16. října: „Na poli“

 Děti si přinesly do školky různou zeleninu, o které jsme si vyprávěli kde roste a k čemu se používá. O zelenině jsme si také četli pohádky, nejvíce se dětem líbila pohádka „O veliké řepě". Vyráběli jsme z různých přírodnin „Podzimníčky“, kterými jsme si vyzdobili chodbu naší školky. Naučili jsme se novou pohybovou hru, tancovali a také plnili různé úkoly na iteraktivní tabuli. Pohádku „O veliké řepě“ si děti zahrály a také namalovaly.

19. – 23. října: „Na návštěvě v lese“

 Děti se seznámily s jehličnatými stromy, prohlížely si různé encyklopedie a při pobytu venku  je na naší zahradě  poznávaly. Také si vyráběly z přírodnin stromečky, naučily se novou říkanku a pohybovou hru.

26. – 30. října: „Plody zahrady“

Měla babka čtyři jabka,
a dědoušek jen dvě.
Dej mi babko jedno jabko,
budeme mít stejně.

 V úvodu týdne jsme si vyslechli pohádku „O jabloňce“ a v průběhu četby jsme zařazovali pohybové chvilky vztahující se k textu. Při výtvarné činnosti jsme si vystřihovali a vymalovali jablíčka, při hrách si děti složily ovocný strom.

2. – 6. listopadu: „Hurá děti, dráček letí“

 Tento týden jsme se věnovali drakům. Přečetli jsme si příběh o dráčkovi Tomíkovi, vystřihovali jsme, lepili, zdobili a vázali mašličky pro dráčky. Naučili jsme se básničku „Draku, draku“ a hru „Pozor, děti, letí drak“. A že není drak, jako drak, jsme si ukázali na pohádce Princ Bajaja, kde byli draci se spoustou hlav. Jednoho takového pohádkového draka jsme si společně vytvořili. Otiskli jsme na papír naše ruce a s trochou fantazie jsme z nich vytvořili čtyřhlavé saně. 

9. – 13. listopadu: „Dešťové kapičky mají své barvičky“

 Tento týden jsme se věnovali počasí. Povídali jsme si o tom, co všechno už známe, co venku vidíme v daný čas a jak je možné, že je venku zima, i když svítí sluníčko. Vymalovali a vystřihli jsme si mrak a dešťové kapičky . Zahráli jsme si i na kouzelníky a pomocí pokusu jsme si vykouzlili rybníček. Vyprávěli jsme si příběh „O pokladu na konci duhy“.

16. – 20. listopadu: „Když kamarád stůně“

 Vysvětlili jsme dětem, co se skrývá pod pojmem zdraví, jak o něj pečovat, co je infekce, bacil a vitamíny. Děti si hrály na paní doktorku, vyprávěli jsme si vlastní zážitky z návštěvy u lékaře. Poslechli jsme si píseň o nemocném medvídkovi, zacvičili jsme si při pohybové hře „ Abych nebyl nemocný“ a namalovali  nebezpečné bacily, které jsme pojmenovali Rýmáček, Kašlík...  

23. – 27. listopadu: „Ježek a jeho kamarádi“

 Poslední listopadový týden jsme se věnovali zvířátkům, které se ukládají k zimnímu spánku. V úvodu jsme si přečetli pohádku „JAK KRTEK USPÁVAL MALÉHO JEŽKA, MRAVENCE, BROUČKY, JEZEVCE A MEDVÍDKY“. Naučili jsme se ježčí rozcvičku, ježčí pozdrav. Šablonku ježka jsme omotávali vlnou, učili jsme se písničku „Ježek Bodlinka“, pomocí kaštanů (broučků) jsme si dělali zásoby na zimu. Hráli jsme smyslovou hru „Co je ukryto v krabici“. Ze staré bedýnky, větviček a listí jsme připravili domeček pro ježka. Splnili jsme jeden z úkolů „Se sokolem do života". Do této celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí se naše MŠ tento rok zapojila.

1. – 4. prosince: „Mikuláš jde mezi nás“

 Pověděli jsme si o svátcích a tradicích, které nás čekají. Vymalovávali jsme čertovské omalovánky, skládali čertovské puzzle, modelovali čertovské cukroví, stavěli peklo z kostek... Podařilo se nám vyrobit čertí řetěz i čertíky z papíru, s kterými jsme si pak vyzdobili šatnu. V průběhu týdne jsme pak hádali čertovské hádanky, zkoušeli čertí řeč, zahráli jsme si na čertíky smutné, veselé i rozzlobené, naučili se několik říkanek s pohybem (Rohy, kožichy, kopyta, ocas – Dupy, dupy, dupáníčko – Když čerta bolí kopyto), zatančily si na píseň „Bu bu bu“.

Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali sladkosti pro naše děti k Mikuláši.

7. – 11. prosince: „Čas pohádek a přání“

 Tento předvánoční týden byl věnován pohádkám. Přišel k nám nový kamarád, který nás přenesl do pohádkové říše. Byl to plyšový krteček, kterému jsme dali jméno Janeček. Pomocí tunelu a ještě několika dalších překážek jsme se ocitli v pohádkovém světě. Jako první jsme si přečetli pohádku „Šípková Růženka“, následovala „Perníková chaloupka“ a „Červená Karkulka“. Hráli jsme pohybovou hru na „Ježibabu a lopatu“ a zdobili jsme chaloupku z perníku. Vedli jsme rozhovory, jaké postavy vystupují v pohádkách, jestli jsou zlé nebo hodné, zopakovali jsme si barvičky, zazpívali písničky, které už známe a naučili se novou „Dědečku, dědečku koleda“. V grafomotorice jsme bloudili pohádkovým lesem a splnili další sokolský úkol.

14. – 18. prosince: „Vánoční čas“

 Hlavním tématem tohoto týdne byly vánoční svátky. Rozkrojili jsme si jablíčko, ozdobili stromeček, poslouchali a zpívali si koledy. Připomněli jsme si pohádkou „Jak krtek slavil se svými kamarády Vánoce“, že nejen o vánočních svátcích je třeba se k sobě chovat hezky a ohleduplně. Procvičili jsme tělo i prstíky, zahráli si na „Vánoční řetěz“ i na „Ježíška“. V tomto týdnu se nám podařilo také splnit další sokolský úkol. Koncem týdne nás ve školce navštívil Ježíšek s dárky, na což se děti moc těšily.

 Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.

4. – 8. ledna: „Co jsem dostal od Ježíška“

 4. ledna jsme se s dětmi přivítali po vánočních prázdninách. Děti byly plné zážitků po prožití vánočních svátků, nadílky od Ježíška a časem stráveným se svou rodinou. S nadšením vyprávěly o dárcích. Společně jsme se v týdnu podívali na pohádku ze série pohádek Chaloupka na vršku – Jak to bylo na tři krále. S dětmi jsme si vyrobily tříkrálové koruny, které si ozdobily dle své fantazie a naučili koledu My tři králové jdeme k Vám. Zahráli jsme si pohybovou hru - Na cestě – motivované cvičení, kudy museli mudrci jít. Procvičili jsme smysly hrou - Poznej podle hmatu hvězdu. Na grafomotoriku si děti vystřihly hvězdu ze žlutého papíru, nalepily na černý papír a horním obloukem dokreslily ocas komety. S korunami na hlavách jsme se vydali na koledu do třídy Sluníček a popřáli jim mnoho štěstí v novém roce a vykoledovali jsme si dobrůtku.

11. – 15. ledna: „Umíme se oblékat“

 V tomto týdnu jsme se s dětmi věnovali tématu „Umíme se oblékat“. Přivítali jsme se novou třídní KOŤÁTKOVOU písní. Děti si vyzkoušely hru na hudební nástroje, rytmizovaly i tancovaly. Prozkoumali jsme vlastnosti sněhu. Naučili jsme se píseň s pohybem KALHOTY, BOTY, MIKINA, BUNDA a vyzkoušeli, zda funguje i při strojení v šatně. S říkadlem o Adámkovi jsme se protáhli a později i učili skládat oblečení. Inkoust a „kouzelný fix“ zmizík nám pomohl vyzdobit papírové rukavice. Prstíky děti procvičily při kresbě sněhuláka. Pohybová hra na Mrazíka a sluníčko nás také velmi bavila. Podařilo se nám společně rozluštit několik hádanek o oblečení. Týden jsme zakončili cvičením s padákem a vyprali jsme „špinavé prádlo s maminkou“. Když bylo hotovo, začarovali jsme školku v ledové království a zacvičili si při písničce „NAJEDNOU“. Po společné relaxaci pak děti postupně probouzel zvuk trianglu, což se jim velice líbilo.

18. – 22. ledna: „Zimní radovánky a sporty“

 Tento týden nás navštívila „Paní Zima“ nejen v přírodě, ale dorazila i do naší třídy. Na úvod do zimní atmosféry jsme si přečetli pohádku Krtek a sněhulák, vyrobili papírové koule, s kterými jsme si zacvičili zimní rozcvičku a koulovanou ve třídě. Na obrázcích jsme si ukazovali, jak vypadá sluníčko v různém ročním období, učili se básničku, „Zima, zima, zimička. Šablonu sněhuláka jsme polepili natrhanými a zmuchlanými papírky (společná práce), také jsme dělali pokusy s ledem a sněhem. V tomto zimním čase jsme si také povídali, jak se asi mají ptáčkové a zvířátka v zimně. Na téma ptáci jsme si zacvičili, zahráli PH – na hlídače, zatancovali taneček „Vrabec a sýkora“. V grafomotorice jsme sypali zrní ptáčkům, pomocí papírového ptáčka a šipky jsme určovali směr (nahoru, dolů, doprava, doleva), vytleskávali jsme si názvy ptáčků a určovali počet slabik. A abychom jim udělali radost, vyrobili jsme jim společně s dětmi ze Sluníček obalené šišky ze sádla a různých semínek.

25. – 29. ledna: „Zimní radovánky a sporty“

 V tento poslední lednový týden děti ve školce přivítal malý dřevěný Sněhulda, který se stal maskotem jejich sportovních aktivit a úkolů. Každý den byl motivovaný jedním zimním sportem. Pohádka „Sněhulák na sáňkách“ odstartovala celotýdenní snažení. Děti si vyzkoušely sáňky, mohly si prohlédnout vybavení lyžaře, porovnat letní a zimní brusle, vyzkoušet hokejku při slalomu na koberci, zažít koulovanou s papírovými koulemi a také házet na cíl do „Olafovy bedny“. Připomněli jsme si, jak je důležité dodržovat bezpečná pravidla a ohleduplnost k ostatním. Úspěch měla píseň s hádankou „Když jde lyžař lyžovat“. Legraci jsme si užili i při procvičování mluvidel a dýchání. Akvarelovými pastelkami si děti společně vyzdobily kartonové lyže. Grafomotoriku a stříhání jsme procvičili na „sáňkařském“ pracovním listě. Technikou bílé voskovky, vodových barev a kuchyňské soli si děti vytvořily zamrzlé rybníky pro bruslaře. Ke konci týdne jsme si pak společně se Sluníčky vytvořili ledové ozdoby na naši zahradu.

1. – 5. února: „Co děláme celý den“

 První únorový týden se děti postupně seznamovaly s pojmy – týden – čas – ráno – poledne – večer.  Učily se říkanku „Dny v týdnu“, jednotlivé názvy dnů vytleskávaly a určovaly počet slabik. Protáhly tělo pohybovou hrou „Nový den“ a při výtvarné činnosti, pomocí žluté voskovky, tmavě modré barvy a soli, namalovaly noční oblohu. Učily se písničku „Adámku náš“ a v grafomotorice míchaly horkou polévku. Velkým zážitkem pro ně byla návštěva kamarádů ve třídě Sluníček, kteří nám předvedli, jak pracují s robotickými včelkami „Bee-Bot“ a zahráli nám pohádku. Při tělocviku děti cvičily s barevnými obručemi a procvičily nejen tělo, ale i barvy.

8. – 19. února: „Povolání - řemesla“

„Co kdo dělá“                                                                                                                          „Čím budu, až vyrostu“

 Tento integrovaný blok blíže seznamuje děti s profesemi dospělých. Děti poznávaly a napodobovaly různé profese, hrály si námětové hry, malovaly, vystřihovaly a „šily šálku“, hrály si na „pantomimu“. Učili jsme se počítat, naučili jsme se novou říkanku a novou pohybovou hru „Semafor“. Děti se zdokonalovaly v sebeobslužných dovednostech, poslouchaly pohádku z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, vyráběly dort v pískovničce a „pekly“ makové koláče pro panenky.

22. – 26. února: „Masopust a karnevalové radovánky“

 Téma je zaměřené na seznámení s kulturou a lidovými tradicemi v období masopustu. Při hrách děti „pekly“ pro panenky, protože na žádné masopustní veselici nesmí chybět dobroty. Při ranní kresbě si děti vykreslovaly a vybarvovaly omalovánky s danou tématikou. Naučily se novou pohybovou hru s říkankou „Na medvěda“. „Haló pane Karnevale, račte dále, račte dále. Všecko máme na míru z barevného papíru.“ Při této říkance jsme si vystřihovali masku kočičky, kterou si každé dítě vyzdobilo podle své fantazie. Při hudbě jsme si zatančili, udělali promenádu, kde si každý prohlédl masku svého kamaráda. Dobrotou na závěr veselého dopoledne byl koblížek od našich kuchařek.

Březen

Zdravíme naše Koťátka!

 Naše školka je uzavřená, ale my na vás myslíme a připravily jsme pro vás a vaše rodiče pár nápadů a námětů, jak trávit váš volný čas. Pokud se vám milé děti bude chtít, tak až se zase uvidíme v naší koťátkové třídě, můžete nám přinést, to co jste doma vytvořily. Můžete i nafotit a zaslat - viz kontakty. Rodiče vám určitě se vším pomohou.

 Posíláme moc pozdravů a brzy nashledanou. Zdraví vás vaše učitelky.

„Jaro už je tu“

 V měsíci březnu nastává jaro, na které se těší nejen lidé, ale i zvířátka a celá příroda. Také sluníčko se najednou probouzí a i když se mu ještě nechce pořádně hřát, přeci se ale v nebeské postýlce najednou zavrtělo a řeklo: „Co to slyším? Co se to děje? Kdo mě to budí?“ Diví se! Poslouchá z dálky krásnou písničku:

„Hřej sluníčko, hřej,                                                                                                                    hory doly krej.                                                                                                                        Povyskoč si výše,                                                                                                                        na té naší střeše,                                                                                                                        kolo udělej.“

 • můžete se písničku naučit
 • sluníčko nakreslit a vystřihnout
 • s písničkou si zatančit
 • sluníčko venku pozorovat a také mu zazpívat

 

 K jaru samozřejmě patří první jarní kytičky

 • poznávejte je např. s pomocí obrázkových knížek
 • vyrobte si různé kytičky z papíru a naučte se jejich jména
 • vytvořte si s pomocí dospělého herbář jarních kvítků
 • pozorujte růst travičky a zazpívejte si „Travička zelená“

 

 Na zahradě je na jaře spoustu práce a vy se můžete stát malými zahradníky

 • pomáhejte s výsadbou semínek
 • pozorujte na zahrádce žížaly, mravence a první včeličky
 • poslechněte si básničku „Polámal se mraveneček“
 • pozorujte změny barev na jarní zahradě
 • nakreslete nebo namalujte „moje jarní zahrádka“

 

 Až půjdete večer spát, poproste maminku, či tatínka, aby vám přečetli nějakou krásnou pohádku.

 Určitě si ji zasloužíte!

Duben

VESELÉ VELIKONOCE

Blíží se Velikonoce, které budou trochu jiné, ale některé věci, které k Velikonocům patří, zvládne určitě každý! Posílláme vám pár nápadů a námětů:

 

 • naučte se básničku :

     Chlubilo se vejce jedno,

      že prý všechnu moudrost snědlo.

      Chlubilo se ještě chvíli, 

      pak ho v hrnci uvařili.

      Koledníkům ho pak dali,

      radostí si zazpívali.     

 •  vystřihněte si z papíru vajíčko a ozdobte si ho
 •  vyfouklé vajíčko si ozdobte podle své fantazie - zdobení papírem, textilem...
 •   vajíčka si vymodelujte a spočítejte je
 •   naučte se s rodiči  koledu - ,,Hody hody doprovody"    
 •   pokuste se vypěstovat si travičku ze semínek
 •   při hrách v přírodě poslouchejte zpěv ptáčků, pozoruj  krásu jarní přírody
 •   pozorujte tatínka při pletení pomlázky z vrbového proutí

Přejeme Vám co nejkrásnější velikonoční svátky a hlavně buďte všichni zdraví!VELIKONOCE

V měsíci dubnu se podíváme za zvířátky a jejich mláďátky na dvorek, budeme poznávat a pozorovat jejich život, vnímat krásu janí přírody.

 • vyprávějte, kde žije kočka Micka, kde pes Azor a vymyslete jména pro jejich mláďátka
 • postav si z kostek malé hospodářství pro domácí zvířátka
 • namalujte si domácí zvířátko a jeho mládě
 • zazpívejte si písničku  ,, Kočka leze dírou"
 • při prohlížení obrázků se zvířátky k nim přiřazujte  mláďátka
 • naučte se básničku:

      Naše bílá kočička                                      Pohyb : na svém těle ukazujte části těla

      má zelená očička.                                                     kočičky, prsty napodobujte drápky

      Černé drápky, bílé uši,                                             a na své hlavě pohybem naznačte

      moc to naší kočce sluší.                                          uši apod.

 • v přírodě pozorujte vodu - kapky rosy na trávníku, vodu v kalužinách, vodu  v potoku, rybníku
 • kde všude najdeme vodu
 • malujte mraky, kapičky deště

 

Poslední den v dubnu patří čarodějnicím.

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů.

V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Obřad se nazývá ,pálení čarodějnic‘. Také se již tradičně opékají špekáčky.

 Milé děti, užijte si s rodiči čarodějnický večer a už se na vás moc těšíme!

čarodějnice

 

 3. - 8. května : ,,Slavíme s maminkou i tatínkem"

  V pondělí jsme se opět po delší době všichni setkali v naší školce. Radostné přivítání a spoustu vyprávění  a společných her, to je právě to, co našim dětem chybělo.               

  Společně s dětmi jsme tento týden věnovali přípravě drobných dárečků a srdíčkových přání pro naše maminky , které budou mít svátek. Svoji zručnost starší děti procvičovaly při vystřihování srdíčka, které si i s mladšími dětmi krásně vyzdobily.  Děti se naučily básničku o mamince, také na toto téma si zazpívaly písničku, zatančily a zahrály si na maminky. Spoluvytvářeli jsme prostředí pohody a prožívali jsme radost ze zvládnutého.

10. – 14. května: „Doma je mi nejlépe“

 Motivací v tomto týdnu nám byla pohádka – „Jak krtek a ostatní zvířátka pomáhali zajícovi postavit nový domeček.“ Z proutků a jehličnatých větviček se děti pokusily zajícův domeček také postavit. Na obrázcích jsme pozorovali, jak se liší rodinný dům od paneláku. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Z donesených papírových krabiček nabarvených temperovou barvou, postavily děti „Městečko“. Nezapomněli jsme si zazpívat písničku „Já jsem muzikant“ a naučit se říkanku „Domeček.“ Práce se dětem moc povedla a poděkování patří také rodičům za donesené krabičky.

17. – 21. května: „Kdo se mnou bydlí“

Téma o rodině bylo motivací k pohybovým hrám, dechovým i artikulačním cvičením. Rozvíjeli jsme mezilidské vztahy, vyprávěli si o rodině - kdo se mnou bydlí. Děti si vyslechly pohádku O třech prasátkách, O posměváčkovi a vyprávění o tom, jak děti s tatínkem hospodařily, když maminka odjela do lázní. Také si hrály s kamarády na rodinu, na domácnost, stavěly domy - velké, malé. Malovaly maminku a tatínka, zpívaly písně a hrály na hudební nástroje. Umíme nové pohybové hry - Prasátko a Princezna. Dnes již víme, co je rodina a kdo do ní patří.

24. – 28. května: Týden dopravy

Děti téma doprava zaujalo, aktivně se zapojovaly do připravených činností. Říkankou semafor se učily barvy na semaforu a co znamenají. Seznámily se s dopravními značkami, prostředky a s jejich účelem.Pojmenovat je nečinilo dětem žádné potíže. Při výtvarné činnosti trhaly barevné papírky a dolepovaly do předkresleného semaforu. Za pomocí tiskátka na pravé ruce určovaly, zda letadlo letí doprava či doleva, nahoru nebo dolů. Zopakovaly si písničky, které už známe a učily se novou     „ Auto“. Děti vytvořily nádherné semafory a společně vybarvily auto z kartonu. Všechny práce se jim moc povedly.

31. května – 4. června: „Kluci, holky, máme svátek“           .

Pohádka - Jak pejsek s kočičkou pekli dort, nás provázela celý týden při různých činnostech.Také děti pekly dort pro panenky, poznávaly různé potraviny podle vůně, hrály si na cukráře. Mezinárodní den dětí jsme oslavili zábavným dopolednem se všemi kamarády na naší zahradě, kde jsme hledali poklad a společně plnili různé úkoly a soutěže. Zažili jsme mnoho zábavy a na závěr na nás čekal opravdový poklad ukrytý v kouzelné truhle. Bylo veselo a děti si krásné dopolene užily

 7. června – 11. června:  Hurá na výlet“ 

Tento týden byl ve znamení imaginárního výletu. S dětmi jsme si povídali, co to znamená, jet na výlet, čím bychom mohli cestovat, jak se chováme v dopravních prostředcích a na výletě a také, kam se na takový výlet dá jet. Učili jsme se novou říkanku „Výlet“, také písničku s názvem „Autobus “. Děti si vystřihaly a vybarvily fotoaparáty, nakreslily svůj portrét, se kterým se vyfotily v našem školkovém autobuse. Také jsme si nezapomněli zacvičit HPH – Na výlet a cvičení motivované dopravními prostředky. Všechny činnosti děti prováděly s velkým zájmem. Patří jim veliká pochvala.

14. června – 18. června: „ Zázraky naší planety

Tučňák jménem Áda nás zavedl do kosmu a cestoval s námi po naší planetě Zemi. Naučil nás používat mapy, různé encyklopedie, pozval nás za novými kamarády do Afriky.  Již všichni víme, kde má svůj domov žirafa, slon a kde bydlí klokan. Shlédli jsme krásnou a poučnou pohádku o ledním medvědovi a také o tučňákovi, našich nových kamarádech. Sférické kino bylo plné překvapení a my jsme se dostali až do vesmíru. Určitě vá děti budou vyprávět......!

 

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

osvedceni_mrkvickavíce zde