Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

 

Paní učitelky

  • Hrubá Iveta - ředitelka školy
  • Mgr. Pražanová Petra - třídní učitelka, správce webových stránek
  •                                             - zástupkyně ředitelky školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITY 26. 9. - 30. 9. 2022

ST - státní svátek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDŠKOLÁCI - ZÁŘÍ 2022

ČT. 1. 9. – SHODA DVOU STEJNÝCH OBRÁZKŮ, STÍNY

PÁ. 2. 9. – GEOMETRICKÉ TVARY, TVOŘENÍ SKUPIN

 

PO. 5. 9. – STOLNÍ HRY S PRAVIDLY

ÚT. 6. 9. – ZÁMĚRNÁ POZORNOST

ST. 7. 9. – ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ (FIGURA A POZADÍ)

ČT. 8. 9. – PRAVOLEVÁ ORIENTACE

PÁ. 9. 9. – RYTMIZACE, FONEMATICKÝ SLUCH

 

PO. 12. 9. – HRA SE SLOVY, ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY

ÚT. 13. 9. – SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, DIFERENCIACE

ST. 14. 9. – ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

ČT 15. 9. – GRAFOMOTORIKA – HYGIENICKÉ A PRACOVNÍ NÁVYKY PŘI PSANÍ

PÁ 16. 9. – PAMĚŤ, POZORNOST

 

PO. 19. 9. – PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI, ČÍSELNÁ ŘADA

ÚT. 20. 9. – ENCYKLOPEDIE, JAZYKOVÝ CIT

ST. 21. 9. – OPAKY A PROTIKLADY

ČT. 22. 5. – SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

PÁ. 23. 9. – MLUVENÝ PROJEV

 

PO. 26. 9. – NESMYSLY, PŘIŘAZOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ

ÚT. 27. 9. – PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST

ST. 28. 9. –  STÁTNÍ SVÁTEK

ČT. 29. 9. – VIZUOMOTORIKA, ZRAKOVÁ PAMĚŤ

PÁ. 30. 9. – HYGIENICKÉ A PRACOVNÍ NÁVYKY PŘI PSANÍ

ZAHRÁDKA PLNÁ VITAMÍNŮ 26. 9. - 30. 9. 2022

Smyslem tohoto tématu je pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu, poznávání a pojmenovávání ovocných stromů, ovoce a zeleniny. Děti se seznamují s prací na zahradě - sklizeň. Uvědomují si, že ovoce a zelenina jsou zdraví prospěšné a jak člověk může mít pozitivní i negativní vliv na přírodu.

PODZIM OTVÍRÁ VRÁTKA 19. 9. - 23. 9. 2022

Smyslem tématu je umět pojmenovat podzimní plody, umět vyjádřit změny v podzimní přírodě - slovně, hudebně, výtvarně, pohybově (rozhovory nad obrázky, výtvarné činnosti s využitím přírodnin, zpěv, přednes a tanec s podzimní tematikou.

CO UŽ UMÍM 12. 9. - 16. 9. 2022

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

NAŠI KAMARÁDI 5. 9. - 9. 9. 2022

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

NAŠE ŠKOLIČKA 1. 9. - 2. 9. 2022

Vítáme se po prázdninách, seznamujeme se mezi sebou, vyprávíme si zážitky z prázdnin. Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ, třídě a činnostmi v jednotlivých koutcích. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně děti získávají povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládají jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Celý týden se skládá z námětových a spontánních her, komunitního kruhu, rozcvičky a tělocviku, didaktických her, pracovních a výtvarných činností, hudebních činností a mnoho dalšího.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída "Sluníčka" je téměř plná předškoláků. Kapacita naší třídy je 25 dětí.

Naší hlavní prioritou je příprava dětí na vstup do základní školy. Pečujeme o celkový a harmonický vývoj dítěte, zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se učíme,  přemýšlíme, malujeme, kreslíme, zpíváme, tancujeme, hrajeme si a pracujeme.

Přání

 

Sluníčko

 

 

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
1
16
1
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Povinná publicitaosvedceni_mrkvickavíce zde