Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

Paní učitelky

  • Hrubá Iveta - ředitelka školy
  • Mgr. Pražanová Petra - třídní učitelka, správce webových stránek
  •                                             - zástupkyně ředitelky školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÉ ÚTERÝ od 10:00 hod. - anglický jazyk pro předškoláky (ZŠ Komenského Skuteč). Prosíme o opatření pevných desek A4 s patentkem, které si děti budou nosit s sebou do školy. Každý týden děti obdrží úkol, který přinesou splněný na další lekci AJ.

JEDNOU MĚSÍČNĚ od 9:00 hod. - projekt "Čteme si spolu!" - více informací v menu: O škole - Projekty - Čteme si spolu! (ve sloupci vpravo).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA

ÚT - AJ pro předškoláky

ČT - beseda s paní knihovnicí, přinést vypracovaný pracovní list č. 2, případně i č. 1

PŘEDŠKOLÁCI: PO - procvičování orientace dle zvuku, akustická paměť, ÚT - třídění předmětů dle tvaru, ST - rozklad slov na slabiky, rytmizace, ČT - optická paměť, PÁ - manipulace s předměty (skládání, třídění, rozebírání)

PTAČÍ STAROSTI 15. 11. - 19. 11. 2021

Děti se seznámily s názvy základních druhů ptáčků, učí se chápat důležitost života ptáků pro přírodu, člověka (důležitost jejich ochrany a pomoci). S dětmi vnímáme krásu přírody a různorodost ptačího světa. 

PŘEDŠKOLÁCI: PO - základní a přidružené barvy, ÚT - statická koordinace těla, ST - státní svátek, ČT - rozdíly mezi protiklady a zdrobněliny, PÁ - rozvoj slovní zásoby a pojmového myšlení

SVATÝ MARTIN 10. 11. - 12. 11. 2021

Podzimní dny se krátí a z dálky je slyšet cinkání podkoviček bílého koně sv.Martina. V naší mateřské škole seznamujeme děti s příběhem o soucítění s druhými a ochotě „rozdělit se“. Pohádku jsme umocnili rozsvícením lucerničky a "pečením" rohlíčků. A mimochodem, znáte příběh O Martinovi? Žil statečný a dobrý voják, který tehdy přijel k bráně chudého města. Tam se choulil žebrák zkřehlý zimou. Martin sejmul svůj červený plášť (červená je symbol tepla lásky), přetnul ho na dvě poloviny a jednu daroval žebrákovi. Vypráví se, že podkovičky, které tam jeho bílý kůň poztrácel, se proměnily na zlaté. Lidé z města na hodného Martina vzpomínali a začali péct rohlíčky ve tvaru podkoviček, aby si připomínali jeho dobré srdce. Při vycházce po okolí MŠ jsme i my hledali světýlko, které nám ukáže cestu k dobrým lidem a zlatou podkovičku v podobě sounáležitosti, která jistě zahřeje všechny domovy nejen v předvánočním období, ale i po celý příští rok.

ST- hry pro rozvoj aktivní slovní zásoby, ČT - optická paměť (sestavení předmětů dle zadání 1-5), PÁ - přiměřený tlak na podložku, správný úchop pracovního náčiní

ČAS KOUZEL A SVĚTÝLEK 25. 10.  - 9. 11. 2021

S dětmi jsme prožili nádherné chvíle vzpomínek na naše blízké, kteří nejsou již mezi námi, uctili jsme památku i vycházkou na hřbitov. Společně jsme si vyprávěli o opuštěných hrobech, kde jsme i zapálili svíčku. 

PŘEDŠKOLÁCI: PO - pravolevá orientace, dějová posloupnost, ÚT - hry se slovy, rozvoj slovní zásoby, obrázkové čtení

PO - předmat. dovednosti (tvoření skupin, třídění), ÚT - procvičování melodie, tempa, rytmu - hry s písní

 

PONDĚLÍ 1. 11. 2021  AŽ PÁTEK 5. 11. 2021 MŠ UZAVŘENA! Po dobu uzavření MŠ dětem zasíláme náměty na tvoření doma DUŠIČKY - ČAS KOUZEL A SVĚTÝLEK 1. 11. - 5. 11. 2021.docx (364.05 kB).

Posíláme srdečné pozdravy!

 

PODZIM BARVIČKAMI ČARUJE 18. 10. - 22. 10. 2021

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - geometrické tvary, barvy, odstíny barev, ÚT - jazykolamy, bludiště, ST - digitální technologie, ČT - vizuomotorika, zraková paměť, PÁ - skládání papíru dle pokynu

NA POLI 11. 10. - 15. 10. 2021

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - hádanky, společenské hry, ÚT - sociální dovednosti, role, ST - digitální technologie, ČT - společné znaky, co k sobě patří, PÁ - časové pojmy, dějová posloupnost

ZAHRÁDKA PLNÁ VITAMÍNŮ 27. 9. - 8. 10. 2021

Smyslem tohoto tématu bylo pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu, poznávání a pojmenovávání ovocných stromů, ovoce a zeleniny. Děti se seznamovaly s prací na zahradě - sklizeň. Uvědomují si, že ovoce a zelenina jsou zdraví prospěšné a jak člověk může mít pozitivní i negativní vliv na přírodu.

Píseň: V zahrádce na hrušce.pdf (279.32 kB)

Říkanka: Foukej, foukej větříčku.pdf (248.74 kB)

PŘEDŠKOLÁCI: PO - předmatematické dovednosti, třídění, tvoření skupin , ÚT - státní svátek, ST - hra s básní, rozvoj slovní zásoby, rytmizace, počet slabik, počáteční hláska, ČT - fonematický sluch, vizuomotorika, PÁ - paměť, časová posloupnost, logické uvažování

PŘEDŠKOLÁCI: PO - nesmysly, přiřazování, třídění, ÚT - prostorová představivost, ST - vizuomotorika, zraková paměť, ČT - hygienické a pracovní návyky při psaní, PÁ - sluchové vnímání, rozlišování zvuků

 

PODZIM OTVÍRÁ VRÁTKA 20. 9. - 24. 9. 2021

Smyslem tématu je umět pojmenovat podzimní plody, umět vyjádřit změny v podzimní přírodě - slovně, hudebně, výtvarně, pohybově (rozhovory nad obrázky, výtvarné činnosti s využitím přírodnin, zpěv, přednes a tanec s podzimní tematikou.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - předmatematické dovednosti, číselná řada, ÚT - jazykový cit, ST- opaky a protiklady, ČT - sluchové vnímání (diferenciace), PÁ - encyklopedie, mluvený projev

CO UŽ UMÍM 13. 9. - 17. 9. 2021

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

Píseň: Písnička 13. 9. - 17. 9. 2021.pdf (456.39 kB)

Říkanka: Září.pdf (245.31 kB)

PŘEDŠKOLÁCI: PO - hra se slovy, rozvoj slovní zásoby, ÚT - sluchové vnímání, fonematický sluch, ST- zrakové vnímání (figura a pozadí), ČT - grafomotorika (hygienické a pracovní návyky při psaní), PÁ - paměť, pozornost

ÚVODNÍ POHÁDKA 6. 9. - 10. 9. 2021

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - stolní hry s pravidly, ÚT - záměrná pozornost, ST- zrakové vnímání (figura a pozadí), ČT - pravolevá orientace, PÁ - rytmizace, fonematický sluch

NAŠE ŠKOLIČKA 1. 9. - 3. 9. 2021

Vítáme se po prázdninách, seznamujeme se mezi sebou, vyprávíme si zážitky z prázdnin. Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ, třídě a činnostmi v jednotlivých koutcích. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně děti získávají povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládají jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Celý týden se skládá z námětových a spontánních her, komunitního kruhu, rozcvičky a tělocviku, didaktických her, pracovních a výtvarných činností, hudebních činností a mnoho dalšího.

Píseň:      Písnička 1. 9. - 3. 9. 2021.jpg (98.5 kB

Říkanka: Ve školce se máme rádi.jpg.crdownload (29.49 kB)

PŘEDŠKOLÁCI: ST- shoda dvou stejných obrázků, ČT - geometrické tvary, tvoření skupin, PÁ - stíny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída "Sluníčka" je téměř plná předškoláků. Kapacita naší třídy je 25 dětí.

Naší hlavní prioritou je příprava dětí na vstup do základní školy. Pečujeme o celkový a harmonický vývoj dítěte, zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se učíme,  přemýšlíme, malujeme, kreslíme, zpíváme, tancujeme, hrajeme si a pracujeme.

 

Sluníčko

 

 

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

osvedceni_mrkvickavíce zde