Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

Paní učitelky

  • Dostálová Věra - učitelka
  • Mgr. Pražanová Petra - učitelka, správce webových stránek                                                                                           zástupkyně ředitelky školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE - ČERVEN 2024

ST 5. 6. v 9:30 hod. Pohádka v MŠ, vybíráme 60,- Kč

ÚT 11. 6. Zkouška požárního poplachu

ČT 13. 6. Školní výlet

AKCE - KVĚTEN 2024

PÁ 10. 5. Fotografování tříd + tablo

ST 22. 5.  v 15:00 hod. Besídka v KKS

PÁ 24. 5. Plamínek v Pokřikově

ST 29. 5. v 15:00 hod. Pasování předškoláků na Městském úřadě ve Skutči

PÁ 31. 5. v 16:00 hod. Zahradní slavnost - fotbalové hřiště

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚTI SLAVÍ SVÁTEK 27. 5. - 31. 5. 2024

KDO NÁS CHRÁNÍ 20. 5. - 24. 5. 2024

O SMUTNÉM SEMAFORU 13. 5. - 17. 5. 2024

MOJE RODINA, PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKU 2. 5. - 10. 5. 2024

 

O NEPOSLUŠNÉM KOŠTĚTI 22. 4. - 30. 4. 2024

Děti se seznámily s lidovými tradicemi v období loučení se zimou a vítání jara - pálené čarodějnic (Filipojakubská noc) v předvečer prvního máje. Společně jsme prožívali přípravy na slavnosti i čarodějnický rej, radost a veselí.

TÝDEN S POHÁDKOU 15. 4. - 19. 4. 2024

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA 2. 4. - 12. 4. 2024

Děti se učily poznávat a pojmenovávat domácí zvířátka a jejich mláďátka. Uvědomují si význam zvířátek pro citový život a  jeho obživu. Děti se učí odkud pochází potraviny živočišného původu. Učíme se pojmenovávat jednotlivé části těla zvířete, poznat jejich hlas. Rozlišujeme pojmy hospodářské x domácí zvíře. Děti se neustále seznamují s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.

VELIKONOCE 25. 3. - 28. 3. 2024

V tomto týdnu probíhaly aktivity a činnosti k seznámení dětí s tradicemi českých Velikonoc a jejich symboly - velikonoční koledy, písničky, hry, život slepiček (i jiných domácích zvířat a jejich mláďat) na dvorku, lidovými zvyky a tradicemi jara. 

KNIHA JE MŮJ KAMARÁD 18. 3. - 22. 3. 2024

Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

JARO UŽ JE ZA VRÁTKY 4. 3. - 15. 3. 2024

Celý týden nás provázely aktivity a činnosti k seznámení dětí s probíhajícími změnami v přírodě s přicházejícím jarem. Cílem bylo vzbudit v dětech zájem o probouzející se přírodu, znát základní znaky jarní přírody, první jarní květiny a vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. 

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE 26. 2. - 1. 3. 2024

Celý týden jsme využívali aktivity, hry, tvoření a činnosti k poznávání a seznamování se s různými druhy povolání. Už víš, čím budeš, až vyrosteš? Jaké povolání má tvoje maminka, tatínek nebo třeba babička, teta, strýc? Víš, co používají ke své práci? Líbila by se ti taky taková práce? Povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím bych chtěl/a být? Děti mají povědomí o důležitosti lidské práce. Cíleně rozvíjíme finanční gramotnost. Děti se učí poznávat a rozlišovat předměty kolem nás a rozvíjet logické uvažování. 

HURÁ NA KARNEVAL 19. 2. - 23. 2. 2024

Naučili jsme se, co je masopust, co k němu patří, kde masopust najdeme. Poznávali jsme masopust v hudbě, literatuře, lidových zvycích. Připravili jsme si masky pro náš karneval a pomocí her jsme rozvíjeli obratnost a pohybové dovednosti. Závěrem celého týdne bylo slavnostní pečení koblížků.

MUZIKANTI 5. 2. - 16. 2. 2024

MOJE ZDRAVÍ A MOJE TĚLO 29. 1. - 2. 2. 2024

ZIMNÍ RADOVÁNKY 22. 1. - 26. 1. 2024

Smyslem tématu bylo poznávat základní zimní sporty, vnímat krásu zimy, mít povědomí o významu aktivního pohybu. Radujeme se ze zimního období, děti mají povědomí o ochraně lidského těla a o možném nebezpečí v zimním období (úraz, nemoc apod).

PTAČÍ STAROSTI 15. 1. - 19. 1. 2024

Cílem tématu bylo seznámit děti s některými volně žijícími ptáky v zimním období, získávat znalosti o některých volně žijících ptácích, jejich způsobu života a obživy v zimě. Dozvěděli jsme se, jak jim v zimě pomáhat a uvědomili jsme si potřebu přikrmování ptáčků v zimním období. Seznámili jsme se s písničkami, pohádkami a příběhy z ptačí říše a vyvodili si z nich ponaučení.

ZIMA PŘIŠLA MEZI NÁS 8. 1. - 12. 1. 2024

Smyslem tématu bylo pojmenovat charakteristické znaky zimy, počasí, vnímání přírody.  Všechny aktivity jsou zaměřeny tak, aby se děti uměly vyjádřit slovně, hudebně, výtvarně, pohybově apod. Naučili jsme se novou píseň "Vítr fouká do komína", různé pohybové hry a získali jsme nové poznatky o ročním období a počasí. Děti si uvědomovaly, co v zimě děláme, jak se před zimou chráníme, jak se oblékáme. Na vlastní kůži si vyzkoušely, co je "teplo domova". Z encyklopedií a knih zjišťovaly poznatky o ptáčcích. 

TŘI KRÁLOVÉ 3. 1. - 5. 1. 2024

První týden v novém roce jsme se věnovali tématu Tři králové. Dané téma je moc hezké, vyráběli jsme domečky, vesničky, poušť a krajinu (z konstruktivních stavebnic), kterou putovali tři mudrci. Děti se velmi aktivně zajímaly o legendu, vyráběly si loutky a kulisy pro dramatizaci. Největší odměnou byl průvod po mateřské škole, kde jsme všem popřáli štěstí, zdraví, dlouhá léta.

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ 11. 12. 22. 12. 2023

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíce, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční besídku, dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. 

Besídka byla úžasná, dětem patří velké díky. Také děkujeme vám všem, kteří jste mohli přijít a svou účastí nás podpořit.

S ČERTY NEJSOU ŽERTY 4. 12. - 8. 12. 2023

Radostně, ale i s malými obavami, jsme prožívali očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme. Upevňovali jsme znalosti: jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšlely, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

ZAČÍNÁ ADVENT 27. 11. - 1. 12. 2023

Děti radostně prožívají očekávaný příchod vánočního období. Učí se poznávat tradice. Seznamujeme se s pojmem "advent".   Doba adventu: přípravy na příchod Vánoc, délka adventu, adventní věnec, kalendář. Co přináší advent: radostné očekávání, setkávání s blízkými lidmi, Mikuláš, Vánoce. Rozsvícení stromu na školní zahradě: Jak strom ozdobíme? Máme přání: co si přeji na Ježíška, dárečky pro děti školky, přání ostatním lidem.

RÁNO, POLEDNE, VEČER 20. 11. - 24. 11. 2023

Smyslem tématu bylo získat představu o významu dodržování určitého režimu dne pro zdravý a spokojený život. Orientace v čase - roční doby, měsíce, dny v týdnu, včera... Mít povědomí o plynutí a měření času. Rozvíjet schopnost organizovat si čas pro různé činnosti. Chápat střídání dne a noci, rozlišování jednotlivých částí dne.
Mít povědomí o činnostech, které se v průběhu dne opakují a střídají. Rozvíjet schopnost se soustředit a u činností vytrvat.

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA 13. 11. - 16. 11. 2023

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

SVATÝ MARTIN 6. 11. - 10. 11. 2023

Podzimní dny se krátí a z dálky je slyšet cinkání podkoviček bílého koně sv.Martina. V naší mateřské škole seznamujeme děti s příběhem o soucítění s druhými a ochotě „rozdělit se“. 

ČAS KOUZEL A SVĚTÝLEK 30. 10. - 3. 11. 2023

Smyslem tohoto týdne bylo vnímat a prožívat nádherné chvíle vzpomínek na naše blízké, kteří nejsou již mezi námi. Vnímali jsme tajemnou atmosféru podzimních světýlek. Seznamovali jsme se s různými zvyky jiných zemí.  Vytvářeli podzimní dekorace a prožívali radost ze společních chvilek a činností.

DRÁČEK PAPÍRÁČEK 23. 10. - 27. 10. 2023

Námět tématu vychází z tradičních lidových zvyků souvisejících s podzimním obdobím - pouštění draků. Navazuje na předcházející témata, ve kterých se děti seznámily s charakteristickými znaky podzimu, s počasím. Součástí týdne byla účast na Drakiádě na skutečském letišti.

STROMY A LISTY 16. 10. - 20. 10. 2023

Hlavním tématem týdne byl strom,  je to neobyčejný a pozoruhodný druh rostliny na této zemi. Cílem je rozvíjet v dětech úctu a lásku k přírodě, a tím u nich vyvolávat touhu po poznávání okolní přírody, její respektování a ochranu. Ukazujeme dětem, jak je strom prospěšný lidem. Děti se učí všímat si změn způsobených jednotlivými ročními obdobími. 

PLODY PODZIMU 9. 10. - 13. 10. 2023

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Naučili jsme se pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

NA POLI 2. 10. - 6. 10. 2023

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

ZAHRÁDKA PLNÁ VITAMÍNŮ 25. 9. - 29. 9. 2023

Cílem tohoto týdne je pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu, poznávání a pojmenovávání ovocných stromů, ovoce a zeleniny. Děti se seznamují s prací na zahradě - sklizeň. Uvědomují si, že ovoce a zelenina jsou zdraví prospěšné a jak člověk může mít pozitivní i negativní vliv na přírodu.

PODZIM OTVÍRÁ VRÁTKA 18. 9. - 22. 9. 2023

Smyslem tématu je umět pojmenovat podzimní plody, umět vyjádřit změny v podzimní přírodě - slovně, hudebně, výtvarně, pohybově. Vedeme rozhovory nad obrázky, realizujeme výtvarné činnosti s využitím přírodnin, zpěv, přednes a tanec s podzimní tematikou.

KAMARÁDI 11. 9. - 15. 9. 2023

Poznáváme základy slušného chování. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání  a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“  druhého člověka.

SLUNÍČKA SE SEZNAMUJÍ 4. 9. - 8. 9. 2023

Vítáme se po prázdninách, seznamujeme se mezi sebou, vyprávíme si zážitky z prázdnin. Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ, třídě a činnostmi v jednotlivých koutcích. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně děti získávají povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládají jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Celý týden se skládá z námětových a spontánních her, komunitního kruhu, rozcvičky a tělocviku, didaktických her, pracovních a výtvarných činností, hudebních činností a mnoho dalšího.

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Digitalizace

 

Povinná publicita

osvedceni_mrkvickavíce zde