Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

Paní učitelky

  • Dostálová Věra - učitelka
  • Mgr. Pražanová Petra - učitelka, správce webových stránek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předškoláci - LISTOPAD 2023.pdf (198.84 kB)

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ 11. 12. 22. 12. 2023

S ČERTY NEJSOU ŽERTY 4. 12. - 8. 12. 2023

ZAČÍNÁ ADVENT 27. 11. - 1. 12. 2023

RÁNO, POLEDNE, VEČER 20. 11. - 24. 11. 2023

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA 13. 11. - 16. 11. 2023

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

SVATÝ MARTIN 6. 11. - 10. 11. 2023

Podzimní dny se krátí a z dálky je slyšet cinkání podkoviček bílého koně sv.Martina. V naší mateřské škole seznamujeme děti s příběhem o soucítění s druhými a ochotě „rozdělit se“. 

ČAS KOUZEL A SVĚTÝLEK 30. 10. - 3. 11. 2023

Smyslem tohoto týdne bylo vnímat a prožívat nádherné chvíle vzpomínek na naše blízké, kteří nejsou již mezi námi. Vnímali jsme tajemnou atmosféru podzimních světýlek. Seznamovali jsme se s různými zvyky jiných zemí.  Vytvářeli podzimní dekorace a prožívali radost ze společních chvilek a činností.

DRÁČEK PAPÍRÁČEK 23. 10. - 27. 10. 2023

Námět tématu vychází z tradičních lidových zvyků souvisejících s podzimním obdobím - pouštění draků. Navazuje na předcházející témata, ve kterých se děti seznámily s charakteristickými znaky podzimu, s počasím. Součástí týdne byla účast na Drakiádě na skutečském letišti.

STROMY A LISTY 16. 10. - 20. 10. 2023

Hlavním tématem týdne byl strom,  je to neobyčejný a pozoruhodný druh rostliny na této zemi. Cílem je rozvíjet v dětech úctu a lásku k přírodě, a tím u nich vyvolávat touhu po poznávání okolní přírody, její respektování a ochranu. Ukazujeme dětem, jak je strom prospěšný lidem. Děti se učí všímat si změn způsobených jednotlivými ročními obdobími. 

PLODY PODZIMU 9. 10. - 13. 10. 2023

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Naučili jsme se pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

NA POLI 2. 10. - 6. 10. 2023

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

ZAHRÁDKA PLNÁ VITAMÍNŮ 25. 9. - 29. 9. 2023

Cílem tohoto týdne je pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu, poznávání a pojmenovávání ovocných stromů, ovoce a zeleniny. Děti se seznamují s prací na zahradě - sklizeň. Uvědomují si, že ovoce a zelenina jsou zdraví prospěšné a jak člověk může mít pozitivní i negativní vliv na přírodu.

PODZIM OTVÍRÁ VRÁTKA 18. 9. - 22. 9. 2023

Smyslem tématu je umět pojmenovat podzimní plody, umět vyjádřit změny v podzimní přírodě - slovně, hudebně, výtvarně, pohybově. Vedeme rozhovory nad obrázky, realizujeme výtvarné činnosti s využitím přírodnin, zpěv, přednes a tanec s podzimní tematikou.

KAMARÁDI 11. 9. - 15. 9. 2023

Poznáváme základy slušného chování. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání  a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“  druhého člověka.

SLUNÍČKA SE SEZNAMUJÍ 4. 9. - 8. 9. 2023

Vítáme se po prázdninách, seznamujeme se mezi sebou, vyprávíme si zážitky z prázdnin. Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ, třídě a činnostmi v jednotlivých koutcích. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně děti získávají povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládají jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Celý týden se skládá z námětových a spontánních her, komunitního kruhu, rozcvičky a tělocviku, didaktických her, pracovních a výtvarných činností, hudebních činností a mnoho dalšího.

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Digitalizace

 

Povinná publicita

osvedceni_mrkvickavíce zde