Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

 

Paní učitelky

  • Hrubá Iveta - ředitelka školy
  • Mgr. Pražanová Petra - třídní učitelka, správce webových stránek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE NA MĚSÍC ÚNOR

2. 2. 2023 ZŠ Komenského, program pro děti

9. 2. 2023 v 9:30 hod. Pohádka v MŠ, vybíráme 50,- Kč

15. 2. 2023 v 9:15 hod. návštěva knihovny

16. 2. 2023 od 14:00 hod. program ZŠ Smetanova - pro přihlášené děti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIMNÍ SPORTY 30. 1. - 3. 2. 2023

ČT - AJ se nekoná, místo toho bude program pro děti

ZIMA PŘIŠLA MEZI NÁS 16. 1. - 20. 1. 2023

Smyslem tématu bylo pojmenovat charakteristické znaky zimy, počasí, vnímání přírody. Děti se učí experimentovat s ledem, vodou, sněhem, poznávají jejich vlastnosti. Všechny aktivity jsou zaměřeny tak, aby se děti uměly vyjádřit slovně, hudebně, výtvarně, pohybově apod. Naučili jsme se novou píseň "Vítr fouká do komína", různé pohybové hry a získali jsme nové poznatky o ročním období a počasí. Děti si uvědomovaly, co v zimě děláme, jak se před zimou chráníme, jak se oblékáme. Na vlastní kůži si vyzkoušely, co je "teplo domova". Velmi aktivně se zapojovaly do výroby ptačí budky, z encyklopedií a knih zjišťovaly poznatky o ptáčcích. Odměnou jim byly pokusy v mrazivém počasí.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM 3. 1. - 6. 1. 2023

První týden v novém roce jsme se věnovali tématu Tři králové. Dané téma je moc hezké, vyráběli jsme domečky, vesničky, poušť a krajinu (z konstruktivních stavebnic), kterou putovali tři mudrci. Děti se velmi aktivně zajímaly o legendu, vyráběly si loutky a kulisy pro dramatizaci. Největší odměnou byl průvod po mateřské škole, kde jsme všem popřáli štěstí, zdraví, dlouhá léta.

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ 5. 12. - 22. 12. 2022

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíce, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční besídku, dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. 

Besídka byla úžasná, dětem patří velké díky. Také děkujeme vám všem, kteří jste mohli přijít a svou účastí nás podpořit.

Všem rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Mějte se rádi! 

S ČERTY NEJSOU ŽERTY 28. 11. - 2. 12. 2022

Radostně, ale i s malými obavami, jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme. Upevňovali jsme znalosti: jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšlely, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

ADVENTNÍ HRÁTKY 21. 11. - 25. 11. 2022

Děti radostně prožívají očekávaný příchod vánočního období. Učí se poznávat tradice. Seznamujeme se s pojmem "advent".   Doba adventu: přípravy na příchod Vánoc, déka adventu, adventní věnec, kalendář. Co přináší advent: radostné očekávání, setkávání s blízkými lidmi, Mikuláš, Vánoce. Rozsvícení stromu na školní zahradě: Jak strom ozdobíme? Máme přání: co si přeji na Ježíška, dárečky pro děti školky, přání ostatním lidem.

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA 14. 11. - 18. 11. 2022

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

SVATÝ MARTIN 7. 11. - 11. 11. 2022

Podzimní dny se krátí a z dálky je slyšet cinkání podkoviček bílého koně sv.Martina. V naší mateřské škole seznamujeme děti s příběhem o soucítění s druhými a ochotě „rozdělit se“. 

DRACI V OBLACÍCH 31. 10. - 4. 11. 2022

ČAS KOUZEL A SVĚTÝLEK 24. 10. - 27. 10. 2022

V tomto týdnu jsme prožili nádherné chvíle vzpomínek na naše blízké, kteří nejsou již mezi námi a uctili jsme památku. 

PODZIM BARVIČKAMI ČARUJE 10. 10. - 21. 10. 2022

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

ZAHRÁDKA PLNÁ VITAMÍNŮ 26. 9. - 7. 10. 2022

Smyslem tohoto tématu je pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu, poznávání a pojmenovávání ovocných stromů, ovoce a zeleniny. Děti se seznamují s prací na zahradě - sklizeň. Uvědomují si, že ovoce a zelenina jsou zdraví prospěšné a jak člověk může mít pozitivní i negativní vliv na přírodu.

PODZIM OTVÍRÁ VRÁTKA 19. 9. - 23. 9. 2022

Smyslem tématu je umět pojmenovat podzimní plody, umět vyjádřit změny v podzimní přírodě - slovně, hudebně, výtvarně, pohybově (rozhovory nad obrázky, výtvarné činnosti s využitím přírodnin, zpěv, přednes a tanec s podzimní tematikou.

CO UŽ UMÍM 12. 9. - 16. 9. 2022

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

NAŠI KAMARÁDI 5. 9. - 9. 9. 2022

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

NAŠE ŠKOLIČKA 1. 9. - 2. 9. 2022

Vítáme se po prázdninách, seznamujeme se mezi sebou, vyprávíme si zážitky z prázdnin. Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ, třídě a činnostmi v jednotlivých koutcích. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně děti získávají povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládají jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Celý týden se skládá z námětových a spontánních her, komunitního kruhu, rozcvičky a tělocviku, didaktických her, pracovních a výtvarných činností, hudebních činností a mnoho dalšího.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída "Sluníčka" je téměř plná předškoláků. Kapacita naší třídy je 25 dětí.

Naší hlavní prioritou je příprava dětí na vstup do základní školy. Pečujeme o celkový a harmonický vývoj dítěte, zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se učíme,  přemýšlíme, malujeme, kreslíme, zpíváme, tancujeme, hrajeme si a pracujeme.

Přání

 

Sluníčko

 

 

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Povinná publicitaosvedceni_mrkvickavíce zde