Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Předškoláci

Povinné předškolní vzdělávání

Změnou školského zákona dochází od 1. 9. 2017 k povinnosti plnit předškolní vzdělávání u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to alespoň 4 souvislé hodiny denně. Začátek povinné docházky je od 8.00 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního

Vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky:

a) Předem známá absence – zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí škole neprodleně po jejím zjištění (např ozdravný pobyt dítěte, plánovaný pobyt v nemocnici, rodinná dovolená apod.). Absenci ze zdravotních důvodů doloží zákonný zástupce potvrzením příslušného zdravotnického zařízení, v ostatních případech písemným prohlášením s uvedením důvodu a délky nepřítomnosti dítěte a to nejpozději poslední den, kdy se dítě povinného vzdělávání účastní.

b) Nenadálá absence – zákonný zástupce omluví dítě neprodleně po zjištění této skutečnosti ústně nebo telefonicky (případně na záznamník na tel. 469 350 453, který je platný pro obě budovy). Písemně doloží důvod a časové rozpětí nepřítomnosti dítěte nejpozději  následující den po návratu dítěte do mateřské školy pedagogům v jeho třídě.

Neomluvená absence dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky:

V případě nedoložení požadované omluvy nepřítomnosti dítěte ani po ústním upozornění zákonného zástupce do 3 pracovních dnů bude ředitelka mateřské školy postupovat v souladu se školským zákonem, popř. ve spolupráci s orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD). Přestupky, kterých se tímto jednáním zákonný zástupce dítěte dopouští, projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přestupek může být finančně sankciován  až do výše 5 000,- Kč.

Co by měl umět a znát předškolák

Co by měl umět a znát předškolák.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,82 kB

Desatero

Desatero.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,53 kB

Elektronická kniha

Elektronická kniha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB

Elektronická kniha 2

Elektronická kniha 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,34 MB

Elektronická kniha 3

Elektronická kniha 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,09 MB

Malujeme abecedu 1

Malujeme abecedu 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 405,79 kB

Malujeme abecedu 2

Malujeme abecedu 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 516,01 kB

Malujeme číslice

Malujeme číslice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,88 kB

Pro rodiče

Kalendář akcí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Povinná publicitaosvedceni_mrkvickavíce zde