Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Krtečci

Vítáme Vás v KRTEČKOVÉ  TŘÍDĚ

 

Bartošová Naděžda, třídní učitelka

Zoulíková Radka, učitelka

Millichová Monika, asistent pedagoga

 

Akce na červen

Středa 1.6.   Sférické kino v MŠ    vybíráme 90,-

Pátek 3.6.   Den dětí     na školní zahradě, v modročerveném oblečení

Čtvrtek 9.6.   Taneční vystoupení ZUŠ, v KKS, vybíráme 20,-

Pátek 10.6.  Plamínek Pokřikov, hasičské soutěže na hřišti v Pokřikově , odjezd v 7.15 hodin od ZŠ Komenského, svačinu bereme s sebou, na oběd se vracíme do MŠ, dejte dětem do baťůžku pití s uzávěrem, mlsík a pláštěnku.

Úterý 28.6. Celodenní výlet Babiččin dvoreček Licibořice

Děti si přinesou do školky igelitové tašky na výkresy a výtvory za celý školní rok.

 

Témata na měsíc červen

 

Všechny děti svátek mají, soutěžemi se dnes baví

Čím cestovat na výlet? Řekni mi to, prosím, hned!

Já na kole jezdím rád, předpisy však musím znát

Zvířátka ze ZOO známe, v atlase je všechny máme

Na prázdniny těšíme se, borůvky už zrají v lese

 

Radostně prožíváme společnou oslavu se všemi kamarády.

Posilujeme přátelství a upevňujeme mezilidské vztahy.

Máme povědomí o toleranci a přátelství lidí všech barev pleti.

Při hrách a soutěžích rozvíjíme koordinaci těla při překonávání překážek.

Seznamujeme se s profesí hasiče, záchranáře, policisty.

Poznáváme dopravní prostředky.

Uvědomujeme si, proč je důležité dodržovat dopravní předpisy.

 

 

 

12.května pro Vás chystáme

„Jarní besídku“, která bude v KKS Skuteč od 15.00 hodin

Prosíme chlapcům pořídit džíny a bílé tričko,

holčičkám bílé tričko a tylovou sukni libovolné barvy.

děkujeme za spolupráci

17.května pojedeme do Bítovan do Minizoo, podrobné informace včas upřesníme.

 

Témata na měsíc květen

Překvapení pro maminku vymyslím si za chvilinku

Každý  dělá jinou práci, žádná není pro legraci

V Čechách všichni bydlíme, kde jsme byli, povíme

 

Společně prožíváme sváteční událost, svátek maminek. Vyrábíme přáníčka a dárečky pro maminky, nacvičujeme písničky a tanečky na besídku ke Dni maminek.

Uvědomujeme si význam zázemí v rodině pro bezpečí pro bezpečí a rozvoj osobnosti.

Chápeme, že každý ve společnosti a v rodině má svou roli, podle které je potřeba se chovat.

Víme, že každá práce je důležitá a že pro pracovitého člověka je radost pracovat.

Poznáváme některá povolání, charakteristika jejich činností.

Získáváme vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi.

Poznáváme své vesnice, město, orientace v něm, víme, kde bydlíme.

Záme důležitá místa, města, vesnice, víme, k čemu slouží.

 

 

 

Akce na duben

 

4.dubna v 8.30 a v 10.15 hodin   Projektový den "Cesta do pravěku"(placeno

                                                           ze šablon III.)

6.dubna Projektový den "Velikonoce na Betlémě" (placeno ze Šablon III.)

20.dubna 8.00 "Jarní fotografování" + předškoláci na tablo

27.dubna v 10.00 hodin ZUŠ koncert pro děti

 

Témata na měsíc duben 2022

 

Na koledu spěcháme, svátky jara vítáme

Naši Zemi rádi máme, pěkně si ji obstaráme

U zápisu povíme, co všechno už umíme

Čarodějka na koštěti dnes k nám, děti, z dálky letí

 

Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc.

Poznáváme lidové zvyky, rozvoj estetického vnímání a cítění(zdobení kraslic)

Získáváme povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí.

Učíme se správně třídit odpad, jak se ekologicky chovat k živé i neživé přírodě.

Rozlišujeme co je vhodné a co nevhodné chování k přírodě, co jsou obnovitelné zdroje, recyklace.

Seznamujeme se s tradicí "Pálení čarodějnic", výroba čarodějnice.

Získáváme pocit z radostného očekávání zápisu do 1.třídy.

Uvědomujeme si, že vstup do první třídy je přirozenou součástí našeho života.

Známe vše, co  máme umět k zápisu.

Zájem o svět číslic a písmen.

 

 

Akce na březen

9.3       Projektový den v MŠ      Myslivci

14.3     9.00      Zvířátka a loupežníci                55,-

17.3      9.00      O prasátku Arturovi                   zdarma

21.3     10.00     Jak uhlíř skoumal svěrák         50,-

23.3     9.15   a 10.30     ZUŠ výtvarný kroužek

24.3 - 2.6          Plavecký kurz

30.3      8.15      Projektový den     řezbář loutek

 

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK - první lekce začíná 24.března 2022.Více informací v menu: O škole - Aktivity - Plavecký výcvik.

 

 

 

 

KAŽDÉ ÚTERÝ od 10:00 hod. - anglický jazyk pro předškoláky (ZŠ Komenského Skuteč). Prosíme o opatření pevných desek A4 s patentkem, které si děti budou nosit s sebou do školy. Každý týden děti obdrží úkol, který přinesou splněný na další lekci AJ.

JEDNOU MĚSÍČNĚ od 9:00 hod. - projekt "Čteme si spolu!" - více informací v menu: O škole - Projekty - Čteme si spolu! (ve sloupci vpravo).

 

Témata na březen 2022

 

S knížkou můžeš do pohádky, kolem světa, zase zpátky

Teče voda teče, od pramínku k řece

Sluníčko už pěkně hřeje, z oblohy se na nás směje

Na našem dvorečku, je plno tvorečků

 

Získáváme vztah ke knize, jak s knihou zacházíme, kde ji hledat.

Návštěva knihovny.

Získáváme poznatky o vodě jako nositelce života.

Pokusy s vodou, různé skupenství.

Vnímáme měnící se přírodu s příchodem jara.

Poznáváme a pojmenováváme domácí zvířata.

Uvědomit si význam zvířat pro člověka.

Seznámit se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.

Témata na únor 2022

Šála, svetr, rukavice, může přijít fujavice

Horký čaj a medicínku, vyléčím se za chvilinku

Barvy, tvary, písmena, víme, co to znamená

Pohádka nám ukrátí dlouhé, zimní čekání

 

Umíme pojmenovat oblečení a jednotlivé části těla, některé orgány.

Víme, co je prospěšné pro naše tělo.

Umíme napsat své jméno, pojmenovat tvary, barvy, číselná řada.

P a L strana, hlásky na počátku a konci slova.

Uvědomit si dobro a zlo v pohádkách, v běžném životě.

Probudit zájem o klasické pohídky.

Rozvoj fantazie a kreativity.

Témata na leden 2022

Tři králové

Sněhulák bíly pán, ze sněhu je udělán

Na Severu zima je, Eskymák se raduje

Zimní sporty všechny známe, sáňky, lyže, helmu máme

Už se kouří z komína, zima vládnout začíná

Budeme se seznamovat s tradicí Tří králů, vyrobíme si krále, zazpíváme koledu.

Poznaváme počasí typické pro zimní období, seznamujeme se s typickými zimními sporty, jaké sportovní pomůcky potřebujeme k vykonávání těchto aktivit.

Využíváme sněhu ke sportování, tvořivým hrám a pokusům.

Seznamujeme se se životem na Severním póle.

 

 

Témata na prosinec 2021

S Mikulášem, andílkem a zlobivým čertíkem

Besídku si připravíme a rodiče překvapíme

Na vánoce těšíme se, Ježíšek nám dárky nese

 

Poznáváme tradice v nadcházejícím předvánočním období - ADVENTU.

Všímáme si změn v přírodě v souvislosti s ročními dobami.

S dětmi si povídáme o zvycích, vyrábíme si adventní věnec, vyprávíme si, která neděle nás čeká, jak ji říkáme.

Děti mají za úkol zeptat se svých prarodičů, jak oni prožívali předvánoční čas.

Ve čtvrtek 25.listopadu nás navštíví paní knihovnice Burešová a budeme si číst předvánoční pohádku a vypravovat o ní.

Víme, že tradice s Mikulášem je pro nás radost a zábava.

Prožíváme společně s kamarády příchod Mikuláše do MŠ.

Povídáme si o tradici Mikuláše, učíme se básničky a písničky o Mikulášovi, andílkovi i čertovi.

Budeme si vyrábět a zdobit čertovský či mikulášský sáček na koledu.

Vyrobíme si čerta z igelitových pytlíků.

V pátek 3.prosince nás navštíví Mikuláš se svými kamarády ve školce.

Děti se mohou přestrojit do masek čertíků či andílků.

 

Témata na měsíc listopad 2021

Na obloze letí ptáček a s ním papírový dráček

Prší, fouká, mlha je, podzim venku čaruje

Zimní čas, už je tady zas

 

Všímáme si změn v přírodě v souvislosti s ročním obdobím

poznáváme přírodní jevy (vítr, mlha, déšť).

Vnímáme, jak změna ročních období ovlivňuje živočichy.

Poznáváme tradice v předvánočním období.

 

Témata na měsíc říjen 2021

 

Podzimní zahrádka (ovoce, zelenina)

Za vesnicí na poli, jezdí velké traktory

Les je jako pohádka, žijí tady zvířátka

 

Rozpoznáváme a pojmenováváme plody na zahrádce, na poli i v lese.

Víme, že lidská činnost je v péči o pěstování plodin nezbytná.

Získáváme pojem o zdravém stravování, ochutnávka ovoce a zeleniny.

Poznáváme a pojmenováváme chutě.

Máme povědomí o životě v lese a vnímat ho jako přirozenou součást životního prostředí.

Máme základní poznatky o možném nebezpečí, které nás může v lese potkat.

Rozlišujeme vhodné a nevhodné chování k živým tvorům.

 

 

Témata na měsíc září 2022

 

Po prázdninách zas, nastal školky čas

Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát

Kamarád se dozví rád, kdy se najíst a kdy spát

Barvy tady, barvy tam, kam se jenom dívat mam?

 

Vítáme se dětmi po prázdninách, seznamujeme se s Kretčkem a novými kamarády.

Společně poznáváme prostředí třídy, zahrady a ostatních prostor školy.Spontánně se

zapojujeme do her navozovaných v průběhu dne.

Vytváříme si pravidla ve třídě ( najít si své místo u stolečku, poznat svou značku,

uklízení hraček, podělit se s kamarády o hračky, umět poprosit, poděkovat.

Hrajeme seznamovací a adaptační hry, hry na téme, jak se jmenuji, kdo  je můj

kamarád, kdo dnes chybí, jakou má značku který kamarád.

Poslech pohádek, které jsou pro děti již známé a mohou se zapojit do jejich

reprodukce.

Zpíváme lidové písničky, hádáme hudební hádanky. Využíváme ratmických nástrojů.

Kreslíme tvar lidské figury, pokusíme se zachytit charakteristické  rysy postavy.

Navozujeme  činnosti s časovým rozvžením dne, umět používat názvy : ráno,

poledne, večer, dopoledne, odpoledne, podvečer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelky

  • Bartošová Naděžda 
  • Zoulíková Radka

Do MŠ si přineste pohodlné pevné přezůvky a oblečení, označené značkou dítěte.

Prosíme,  dejte svému dítěti  čistou roušku do sáčku, ten  podepište a nechejte v šatně ve skříňce dítěte.

Pro pobyt venku dětem dejte holínky a pláštěnku, vše označeno značkou dítěte. Ven chodíme za každého počasí.

Ve školce máme spoustu hraček, proto prosíme, nedávejte dětem z hygienických důvodů vlastní hračky z domu.

 

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Povinná publicitaosvedceni_mrkvickavíce zde