Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Vnitřní řád ŠJ

Školní jídelna se řídí vyhláškou „ O školním stravování č. 107/2005 Sb., vyhl.84/2005-záv.strav. a hygienickými předpisy – vyhláška 137/2004, vyhl. č. 108/2001, nař. 852/2004 a vyhl. č. 602/2006.

Stravné

Stravné se platí v určený den v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, případně lze domluvit placení z bank. účtu. Den vybírání peněz je předem ohlášen a částka upřesněna. V případě placení z bank. účtu bude dítěti přidělen variabilní symbol (pořadové číslo ze školní jídelny). V první polovině září je třeba uhradit mimořádnou platbu za stravné na měsíc září. Každá další platba proběhne k 15. dni v měsíci. Platba za stravné musí proběhnout vždy předem na budoucí měsíc. Přeplatky budou vráceny na konci školního roku na váš účet. Zákonní zástupci mají povinnost stravování zaplatit včas.

Výše stravného

Strávníci   3-6 let platba           

 • přesnídávka: 9,-                                             
 • oběd: 18,-                                          
 • svačina: 7,-                                           
 • celkem: 34,- (včetně nápojů)   

Strávnící 7 let platba

 • přesnídávka: 9,--
 • oběd: 19,-
 • svačina:  7,-
 • celkem: 35,- (včetně nápojů)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1. 9. do 31. 8. vyhl. č. 107/2005.

Úhrada bez odpoledních svačin se týká pouze dětí, které chodí celý měsíc po obědě, nebo si pevně určí stanovené dny, a tato skutečnost byla nahlášena v předchozím měsíci třídní učitelce.

Zaměstnanci MŠ mají nárok na jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Výše finančního normativu je stanovena na 26,-- Kč.

Výdej stravy pro strávníky Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim

 • přesnídávka: 8.30 hod
 • oběd: 11.30 hod
 • svačina: 14.00 hod
 • pitný režim je po celý den zajištěn (čaj, ovocný nápoj, voda z vlastní úpravny AQUELL)

Výdej stravy do jídlonosiče

Výdej stravy do jídlonosičů v první den omluvené nepřítomnosti je možné odebrat pouze od 11.30 hod do 12.30 hod.

Vyučtování stravného za školní rok

K vyúčtování stravného dochází nejpozději k poslednímu dni v měsíci srpnu (týká se ukončení docházky v MŠ), ostatní přeplatky se automaticky převádí na další školní rok.

Příjem odhlášek a přihlášek

Rodiče každý rok musí dítě přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit prostřednictvím paní učitelky nejpozději do 6.30 hod. V době nemoci je povinností rodičů obědy odhlásit. Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu má strávník pouze v případě přítomnosti v MŠ a první den omluvené nepřítomnosti (oběd je možné odebrat do jídlonosiče). V ostatní dny na stravování nemá nárok.

Paní učitelka každý den nahlásí počet dětí vedoucí kuchyně. Ukončení stravování je třeba nahlásit ihned vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce při vstupu do MŠ. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy, výživovými normami a spotřebním košem vybraných potravin dle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

V době dopoledních výletů, dostanou děti svačinku s sebou.

Na základě vyhl. č. 137/2004 Sb., je nutné konzumovat jídlo okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat v lednici, ve vlastních nádobách, apod).

Z toho vyplývá přísný zákaz odnášení jídla z MŠ!

Po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení dietetického problému dle vyhlášky 17/2015 Sb. Dozorující učitel zodpovídá za podání náhradního pokrmu.

Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá P. Myšková (vedoucí školní jídelny).

Tento předpis nahrazuje vnitřní předpis č. 6/2018.

Aktualizace k 1. 12. 2020 z důvodu sloučení budov pod jednu adresu.

Iveta Hrubá
ředitelka MŠ

Petra Myšková
vedoucí ŠJ

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

osvedceni_mrkvickavíce zde