Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

 • třída „Koťátka“
 • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

 • třída „Broučci“
 • třída „Krtečci“

Broučci

Paní učitelky

 • Pražanová Radka  
 • Voržáčková Jitka

S péčí o děti pomáhá asistent pedagoga Hana Sejkorová

 

 

 

MÁME SE TU VŠICHNI RÁDI,

PROTOŽE JSME KAMARÁDI.

Toto heslo nás bude provázet celým školním rokem.

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN

 • Sférické kino - 1.června
 • Slavíme MDD - 3.června -zábavné dopoledne na školní zahradě
 • Taneční akademie - 9.června - KK Skuteč
 • "Plamínek" - hasičská soutěž - 10. června - Pokřikov
 • Školní výlet - Babiččin dvoreček Licibořice - 28.června

 

ČERVEN: CESTUJEME

Červen je letní měsíc plný radosti, dětských her, vždyť děti mají svátek. Krásné a slunečné počasí láká na výlet. Povíme si, čím bychom chtěli být až budeme velcí dospěláci, vedeme děti k úctě k výsledkům lidské práce a chápeme, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.

 • Žabka princezna
 • Dospěláci mají práci
 • Auto jede 
 • Děti, pozor, červená

- Seznámíme se s různými formami vody v přírodě, pokusem zjistíme rozdíl mezi pitnou a slanou, mořskou, vodou. Vedeme děti k uvědomění si významu vody pro nás lidi, celou přírodu, a je tedy důležité vodou neplýtvat.

- Pomocí hádanek poznáváme různé profese " dospěláků", přiřazujeme k nim obrázky, vyrábíme, hrajeme si tematické hry. Vím co dělají moji rodiče, čím bych chtel(a) být já? Učíme se úctě k výsledkům lidské práce, každý člověk má svoji hodnotu.

- Poznáváme různé druhy dopravních prostředků, přiměřeně věku si procvičujeme bezpečnostní pravidla jako chodci, cyklisti, účastníci provozu formou pobytu na našem školním dopravním hřišti, různých her a činností s dopravní tematikou.

PROJEKTOVÝ DEN - Minizoo Bítovany 17.května (upřesnění informací)

Broučci a Koťátka odjíždějí z MŠ v 8.00 hod., svačinu bereme s sebou, na oběd se vracíme do MŠ.

S sebou : batůžek - pláštěnku, malý mlsík, pití v uzavíratelné plastové lahvičce.

Na sebe pohodlnou obuv a oblečení.

 

AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN

 • Zápis dětí do MŠ - 4.května
 • Májová besídka - 12.května od 15.hod v KK Skuteč
 • PROJEKTOVÝ DEN - Minizoo Bítovany - 17.května
 • DIVADLO -"Tři pohádky" - 27.května (původní termín 27.dubna, přeloženo z technických důvodů)

 

KVĚTEN: PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKU

Květen je měsíc, kdy všechno kvete a voní, uvědomujeme si význam vody nejen pro nás, ale i pro zvířata a přírodu. Vedeme děti k uvědomění si lásky ke své rodině, ostatním lidem. Prožijeme s maminkami, babičkami jejich svátek, připravíme si pro naše nejbližší májovou besídku.

 • Maminčiny korále
 • Naše rodina
 • Z úlu včelka vyletěla

- Povídáme si o naší nejbližší rodině, kdo do ní patří, jak se jmenuje moje maminka, tatínek, sourozenec, já. Uvědomujeme si, že doma je nám nejlépe, cítíme se v bezpečí, prostředí rodiny je láskyplné, tolerující. Každý v rodině by měl ale také pomáhat a vážit si výsledků lidské práce.

- Seznamujeme se s nejznámějšími druhy hmyzu žijícího kolem nás, jak jsou některé druhy důležité pro stromy, plodiny. Seznamujeme se s životem včely,  jak je možné, že z kvítku vyroste třeba jablíčko.

AKCE ČARODĚJNICE - pátek 29.4.

Již od rána bude probíhat v naší třídě čarodějnický rej, který bude pokračovat i na školní zahradě. Budeme si hrát, plnit čarodějnické úkoly, prostě prožijeme kouzelné dopoledne.Děti mohou chodit v tematických kostýmech.

Na tak slavnostní den se budeme připravovat celý týden. Už od pondělí 25.4. si budeme vyrábět čarodějnici. 

V pondělí budou tedy děti potřebovat : 2 velké starší ponožky (i děravé)

                                                                           pevný klacík dlouhý cca 30 cm

 

MÁJOVÁ BESÍDKA V KK SKUTEČ BUDE VE ČTVRTEK 12.5. od 15 hod.

Na vystoupení oblečte, prosím, dětem pohodlné oblečení dle Vašeho výběru a neklozavou obuv.

Děkujeme a těšíme se na setkání

 

 

AKCE NA MĚSÍC DUBEN

 • Projektový den ( středa 6.4.) - VELIKONOCE NA BETLÉMĚ

Odjíždíme autobusem v 8.00 hodin, svačinu bereme s sebou, na oběd se vracíme do MŠ.

S sebou: batoh, pití v uzavíratelné plastové lahvičce, malou dobrůtku, pláštěnku,  

                  na sebe pohodlné oblečení a obuv

VSTUPNÉ I AUTOBUS HRAZEN Z PROJEKTU ŠABLONY III.

 

 • Jarní fotografování - 20. dubna v 8.00hodin
 • Divadlo - "Tři pohádky" : Budka v poli, O Budulínkovi, Máša a medvěd                      - 27. dubna v 8.30 hodin - 50,- Kč

 

 

DUBEN : DVOREČEK PLNÝ ZVÍŘÁTEK

Rozmarný měsíc duben bývá rozmarný hlavně v počasí. Zpívají ptáci, rodí se mláďata, prožijeme krásné svátky velikonoční. Kdo by nad tou krásou nejihl, neměl potřebu tu krásu ochraňovat. Uvědomujeme si, že žijeme na naší planetě Zemi, nežijeme zde sami, učíme se empatii a vzájemné toleranci. 

 • Ptáčci, zpěváčci
 • Hody, hody, doprovody
 • Jak mluví zvířátka
 • O neposlušném koštěti

- Seznámíme se sněkterými druhy našich ptáků, vývoj ptáků od vajíčka po dospělost, znovu si připomeneme, že na naší planetě Zemi nežijeme sami a vše živé má právo na živost - ochrana přírody, ekologie

- Učíme se empatii, kamarádskému chování, vzájemné toleranci

- Seznamujeme se s tradicí Velikonoc, Čarodějnic - zvyky, obyčeje, sejeme a pozorujeme růst obilí, malujeme, kreslíme, tvoříme k daným tématům

 

DĚTI SI JIŽ MOHOU NOSIT 3 VYFOUKNUTÁ, VYMYTÁ  A OPÁCHNUTÁ JAROVOU VODOU, VAJÍČKA ( do konce března)

 

Projektový den s myslivci - společné fotografie viz. foto Krtečci

 

BŘEZEN : JARO UŽ JE TU

Měsíc březen otevírá nové roční období, jaro. Příroda se probouzí ze zimního spánku, sluníčko nabírá na síle, objevují se první lístky, první květiny. Seznámíme se s některými z nich, připravíme zahrádky pro jarní výsadbu, prožijeme veselé svátky velikonoční. Měsíc březen je také měsícem knihy, uvědomíme si význam knih pro náš život.

 • První sněženka
 • Travička zelená
 • Šel zahradník do zahrady

- Seznamujeme se s novým ročním obdobím a jeho typickými znaky - pozorujeme každodenně proměny v přírodě z oken v naší třídě i při pobytu venku

- Osvojujeme si věku přiměřené dovednosti, rozvíjíme tvořivé myšlení, sebevyjádření

- Tematické basničky, písničky s pohybem

- Hry a pohybové aktivity - učíme se vzájemné spolupráci, toleranci, respektování jeden druhého, zdvořilostní návyky

 

ÚNOR : PRINCEZNIČKA NA BÁLE

Čas pohádek. Venku řádí plískanice a my si užijeme vyprávění, zahrajeme si známé pohádky, víme a učíme se, co našemu tělu prospívá a co škodí. Nakonec si vyrobíme masky a hurá na karneval.

 • Povídám, povídám, pohádku

Naše nejznámější, krásné pohádky si čteme, společně vyprávíme s pomocí obrázků, odpovídáme na otázky, a bereme si z těchto pohádek ponaučení (např. neotvírat nikdy cizím lidem, nikam s nimi nechodit, poslouchat rodiče a plnit svoje sliby,...).

Snažíme se rozvíjet komunikační schopnosti, soustředění, fantazii, tvořivost.

S pohádkami si samozřejmě také pořádně zacvičíme, zazpíváme .

 • Račte dál, je tu přece karneval

Tento týden se pořádně vydovádíme. Budeme si vyrábět karnevalové škrabošky, seznámíme se a zacvičíme si s basničkou "Šašek", kdy postava šaška ke karnevalu určitě patří. Šaška si i vyrobíme a bude nás vlastně provázet celým karnevalovým týdnem. Celý týden ukončíme karnevalem, kdy budou moci děti přijít do školky ve vlastních maskách nebo si karneval užijí ve vlastnoručně vyrobených škraboškách.Čeká nás spousta soutěžení, tancování a nakonec i nějaká sladká odměna.

LEDEN : JAK PŘICHÁZÍ ZIMA

Měsíc leden, první to v roce pán.Sníh láká děti zajezdit si na bobech a lopatách, postavit sněhuláka, koulovat se s kamarády. Bez respektování pravidel, bez ohleduplnosti k druhým to nepůjde.

 • To je zima, to, to, zebe

Hrajeme si se záměrem rozvoje komunikativních dovedností, rozvíjíme pohybovou a fyzickou zdatnost, podporujeme tvořivost. U dětí posilujeme přirozenou zvídavost, zájem a radost z objevování. Posilujeme prosociální chování v dětské herní skupině. 

- vyprávíme si o vánočních svátcích

-  seznamujeme se a hrajeme si s novými hračkami, po ukončení hry uklízíme hračky na své místo

- malujeme s temperovými barvami- oblečení v zimě , zpíváme Zima, zima, zimička, motivované a proudové cvičení k danému tématu

 • Sněhuláček, panáček

-​​​​​​tento týden se seznámíme a budeme procvičovat barvy, různé tvary předmětů kolem nás (nejíce  pojem koule/kulatý)- budeme stavět sněhuláky z barevných obručí, řadit je podle velikosti, hledat ve třídě, v přírodě  "co je kulaté"

-při pokusu budeme pozorovat vlastnosti sněhu, vody, ledu

-sněhuláčky budeme malovat, modelovat, budeme s nimi cvičit i hrát pohybové hry. Naučíme se novou písničku,  básničku.

 

 

ZÁŘÍ : ADÁMEK JDE DO ŠKOLKY

V měsíci září se zaměříme na adaptaci dětí a pomocí básniček se naučíme a budeme se nažit i zautomatizovat několik důležitých rituálů. V tomto čase se budeme poznávat, sbližovat a učit se být spolu kamarádi. Řídíme se heslem "Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi", nikdo není sám, naše ruce neubližují , ale hladí a pomáhají. Upevňujeme si všechny zdvořilostní návyky. Seznamujeme se s úrovní zalostí a dovedností každého dítěte.

 • Zvoní nám zvoneček, hračky hledají domeček
 • Kdo tu s námi dneska je ?
 • Mydli, mydli, mydlinky
 • Naše školka

 

ŘÍJEN : JEŽEK

V měsíci říjnu budeme poznávat vše, co se na podzim děje na zahradě, na poli. Budeme sklízet ovoce a zeleninu, polní plodiny, poznáme blíže některá domácí či volně žijící zvířátka, povíme si, proč někteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajin.

 • Jablíčko se kutálí
 • Hruška na zem padala
 • Koulela se brambora
 • Tiše, tiše, ježek spí

 

LISTOPAD: STROM ZTRÁCÍ LISTÍ

Barevný měsíc listopad se nám "ukáže v hromadě spadaného listí. Poznáváme, jak se mění příroda, počasí, co najdeme v lese, co umí vítr a déšť. Budeme pozorovat a experimentovat s barvami, tvary. Krása podzimní přírody inspiruje k jejímu citlivému vnímání prostřednictvím všech smyslů. 

 • Náš táta šel na houby
 • Hrabu listí na hromádky
 • Dráček papíráček
 • Žába skáče po blátě

 

PROSINEC: TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Každým rokem nakonec, přichází měsíc prosinec. Ve školce nás navštíví Mikuláš s čertem, hodnotíme své chování, popřemýšlíme, co by se dalo změnit. Připravíme, pokud epidemiologická situace dovolí, pro své nejbližší vánoční besídku a budeme se těšit na vánoční čas. Předvánoční období přímo nastoluje atmosféru těšení, společného tvoření, zdobení a prožívání radosti.

 • Mikuláš, ztratil plášť
 • Vánoce, Vánoce, přicházejí
 • Já mám z Vánoc nejraději

 

Mili rodiče,

prosíme Vás o spolupráci v tomto adventním čase plného radostného, ale pro děti dlouhého, očekávání  Vánoc. Pro děti jsme si připravily od 1.12. adventní kalendář, stromeček, kdy každý den "přiletí" na náš stromeček jedna hvězdička, ale nejdříve musíme,my broučkové, splnit hvězdičce jeden úkol.

Jsme broučkové šikovní a tak plnění úkolů pro nás bude hračka, ale drobná odměna nás určitě posílí a potěší při čekání na Ježíška.

Pokud máte možnost a chuť připravte nám maličkou odměnu za 1 splněný úkol pro 17 broučků (např. perníčky, rozinky, křížaly, kostičku čokolády, nebo vyrobený dáreček či maličkost typu rolnička, zvoneček,...)

Za spolupráci děkují p. uč. Radka a Jitka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Povinná publicitaosvedceni_mrkvickavíce zde