Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Broučci

Paní učitelky

  • Pražanová Radka  
  • Voržáčková Jitka
  • Sotonová Kateřina, asistent pedagoga

broucek

 

Odkaz na Facebookovou skupinu naší Broučkové třídy:

http://www.facebook.com/groups/1296657701220693/

 

Srdečně Vás zveme na májovou besídku do KK Skuteč ve středu 22.5.2024 v 15.hod.

DĚVČATA - růžové tričko, krátkou sukničku, černé legíny nebo na boso (dle počasí),

                      tenisky, dětský deštník.

CHLAPCI - bílé tričko, kraťasy, tenisky.

 

AKCE NA DUBEN :

KAMARÁDI PAPOUŠCI - 2.dubna, cena 65 Kč

MÁME RÁDI PÍSNIČKY - 10.dubna, cena 60 Kč

   Svačina v 8.00hod., odcházíme v 8.30hod. do KK Skuteč.

ZE ŽIVOTA VČEL - 15.dubna, cena 65 Kč

DRAVCI - 23.dubna , cena 80 Kč

HUDEBNÍ PROGRAM S OBRÁZKY - 24.dubna, cena 65 Kč

 

UPOZORNĚNÍ :

Než půjdu plavat, aneb poprvé v plaveckém bazénu. Rodiče čtyřletých dětí si mohou ve třídě vyzvednout poukázku na 1x vstup do krytého bazénu pro dítě + 2x zákonný zástupce a seznámit dítě s prostorem bazénu, překonat strach z vody a předejít tím následným obavám z plaveckého výcviku.

  

- AKCE NA ÚNOR :

- Divadlo - úterý 20.2.2024 " O šípkové Růžence"

                     Vybíráme 65 Kč

- KARNEVAL naší třídy bude ve čtvrtek 22.2.2024. Děti mohou již ráno přijít do třídy v maskách.

 

 

- Vánoční besídka naší broučkové třídy bude 13.12. v 15.hod. v naší třídě.

- Ve středu 15.11. máme v naší MŠ divadlo - " O ČERVENÉ KARKULCE".

                                                                            Vybíráme 60 Kč

- Ve středu 22.11. jdeme do KK Skuteč na pohádku " O SNĚHURCE".

                                                                            Vybíráme 50 Kč

 

Milé děti, milí rodiče,

už se na Vás těšíme v naší broučkové třídě, kde si spolu budeme hrát, povídat si, kreslit, malovat, cvičit.... 

                                             Vaše paní učitelky Jitka,Radka, Káťa

 

INFORMACE PRO RODIČE BROUČKOVÉ TŘÍDY

Dávejte dětem do školky :

-pohodlné, obyčejné oblečení, které si mohou ušpinit

-pevné přezůvky, holínky, pláštěnku

-pyžamko na spinkání

-dostatek oblečení na případné převlečení během dne (zůstává v šatně)

Všechno oblečení, obuv označené. Děkujeme

 

TVP pro školní rok 2023/2024

 "VE TŘÍDĚ SE MÁME RÁDI,VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI"

Děti se učí sociálním dovednostem každým okamžikem, každou zkušeností. Kromě nahodilých momentů a situací také prostřednictvím volné hry, v komunitním kruhu, při pohybových činnostech, prostřednictvím interakčních her, psychosomatických her, hudebních a dramatických činností, při vyprávění a poslechu, při pozorování činnosti druhých, výtvarnými činnostmi,...

VLAŠTOVIČKY ŠTĚBETAJÍ

- Co se děje v trávě

- pozorujeme a všímáme si života v trávě - drobných živočichů, hmyzu

- při besedě se včelařem se dozvíme něco nového o životě a významu včel

- vytváříme a podporujeme pozitivní vztah dětí k přírodě

- seznamujeme se s ekosystémy a životem v nich (louka, les)

- uvědomujeme si zranitelnost takto malých živočichů

- Jarní probuzení

- pozorujeme a pojmenováváme charakteristické rysy jara

- poznáváme některé druhy jarních květin, hledáme je v přírodě, obrázcích, encyklopediích

- mícháme barvy a pozorujeme změny - jarní loučka s květinami

- prožíváme radost z pohybu a užíváme si pohyb na čerstvém vzduchu

- vedeme děti k ochraně přírody - netrháme květiny, neubližujeme drobným živočichům

- Velikonoční pomlázka

- seznamujeme se a poznáváme velikonoční zvyky a tradice obecně, které tradice a zvyky dodržujeme u nás doma, učíme se velikonoční koledy, kreslíme a vyrábíme k tématu Velikonoc

- zkoumáme rozdíl mezi syrovým a vařeným vajíčkem, tvoříme těsto ze surovin, které zkoumáme, pojmenováváme, pečeme velikonočního beránka

ZIMA UŽ JE ZASE TADY

- Z pohádky do pohádky

- poznáváme svět klasických českých pohádek, krásu mluveného slova (společné vyprávění s pohybem, práce s obrázky, pokus o dramatizaci, pohybové, hudební, výtvarné aktivity k tématu)

- poznáváme, rozlišujeme a pojmenováváme vlastnosti pohádkových postav (kladné, záporné)

- umíme zacházet s knihou, dramatizovat pohádku

- rozvíjíme řečové schopnosti verbální i neverbální

- Karnevalový rej

- připravujeme se na karneval - zdobíme si třídu, šatny, vyrábíme si masky z papíru

- prožíváme společnou radost ze společného prožitku - karneval naší třídy - už ráno mohou děti přicházet v maskách a celé dopoledne strávíme v karnevalovém reji tance, soutěží, plnění různých úkolů

- tvoříme a upevňujeme dětská přátelství

- Cestujeme tam a zpátky

- poznáváme a pojmenováváme dopravní prostředky

- máme povědomí o základních pravidlech chování v dopravním provozu - já spolujezdec, já cyklista, já chodec

- vnímáme a rozlišujeme předměty a věci kolem nás, vytváříme mezi nimi kategorie, nadřazené a podřazené pojmy (třídit, řadit, manipulovat) 

- Čím budu, až vyrostu

- seznamujeme se s některými druhy povolání

- lékař, zubní lékař - náplň práce, seznámit se a pojmenovat základní části lidského 

                                       těla, seznámit se se smyslovými orgány, smysly, pojmy bacily,

                                        životospráva, chování při kašli, rýmě, důležité tel.č. 155

- vytváříme kladný vztah k práci

- vedeme děti k povědomí o důležitosti lidské práce

- poznáváme a rozlišujeme předměty kolem nás

- rozvíjíme logické myšlení

 

- Zimní radovánky

- poznáváme základní zimní sporty

- vedeme děti k povědomí o významu aktivního pohybu

- vedeme děti k povědomí o ochraně lidského těla

- vedeme děti k povědomí o možném nebezpečí

- Královna zima přichází

- pojmenováváme charakteristické znaky zimy, počasí

- vnímáme krásu zimy

- experimentujeme se sněhem, ledem, vodou, poznáváme jejich vlastnosti

- vyjadřujeme změny v zimní přírodě (slovně, hudebně, výtvarně, pohybově - rozhovory nad obrázky, výtvarná činnost, zpěv, přednes, tanec se zimní tematikou)

- Návštěva Tří králů

- seznamujeme se s tradicí Tří králů

- vedeme děti k povědomí o charitativní činnosti

- rozvíjíme řečové schopnosti a dovednosti

- seznamujeme děti s piktogramy

- Vánoce u nás doma

- uvědomujeme si význam rodiny

- podporujeme přátelství mezi dětmi

- společně sdílíme prožitky - jak se chystáme na Vánoce u nás doma, které tradice známe a prožíváme, jaké pečeme či nepečeme cukroví,...

- vyjadřujeme dojmy z Vánoc (slovně, výtvarně,...)

- Vánoční zvonění

- seznamujeme se s vánočními zvyky a tradicemi

- vnímáme umělecké a kulturní podněty - výzdoba třídy, budovy MŠ, divadelní představení,...

- připravujeme vánoční pásmo pro rodiče

- vánočně si vyzdobíme třídu, šatnu, vyrábíme dárky, přáníčka pro rodiče

- těšíme se ze společných zážitků - nacvičujeme, těšíme se, předvádíme a užíváme si potlesk a pochvaly po naší besídce

- Veselé čertoviny

- seznamujeme se s tradicí Mikuláše, čerta a anděla

- odbouráváme strach z nadpřirozených bytostí

- těšíme se ze společných zážitků - návštěva Mikuláše, čerta a anděla v naší MŠ

- vyjadřujeme svoji fantazii a představivost

PODZIM ŤUKÁ NA VRÁTKA

- Čas dýňových světýlek

- poznáváme a seznámíme se s tradicí Dušiček, Halloweenu, vnímáme tajemnou atmosféru podzimních světýlek

- nebojíme se nadpřirozených bytostí, chápeme svět pohádek

- procvičujeme barvy, geometrické tvary, matematická řada 1-5

- Draci v oblacích

- máme povědomí o ročních obdobích, střídání se během kalendářního roku

- typické znaky podzimu, podzimní povětrnostní podmínky vhodné pro pouštění draků

- správné oblékání, jídelníček, pitný režim a dostatek pohybu nejlépe venku - základ zdravého životního stylu

- Podzim barvičkami čaruje

- pozorujeme a uvědomujeme si změny a vývoj v přírodě

- poznáváme a pojmenováváme základní a některé doplňkové barvy (st.děti)

- projevujeme svoji fantazii při výtvarné činnosti

- třídíme podle druhu (barvy, tvaru, velikosti,...)

- Podzim otvírá vrátka

- pojmenováváme charakteristické znaky podzimu, podzimního počasí

- poznáváme a pojmenováváme podzimní plody ( v lese, volné přírodě)

- zkoušíme vyjádřit podzimní změny v přírodě slovně, hudebně, výtvarně, pohybově

- prožitkové učení - zkoumáme, pojmenováváme, hrajeme si s přírodninami

- Zahrádka plná vitamínů

- i přes krásné počasí si uvědomujeme podzim, pozorujeme změny v přírodě (školní zahradě)

- poznáváme a pojmenováváme známé druhy ovoce, zeleniny, ovocné stomy a keře

- uvědomujeme si význam konzumace ovoce a zeleniny pro naše zdraví

- Hurá do školky

- nejvíce se zaměříme na klidnou, nenásilnou adaptaci nově příchozích kamarádů

- podporujeme kamarádské vztahy (nikdo není sám, ale respektujeme i potřebu samostatné činnosti)

- zvládáme sebeobslužné činnosti (samostatně, s lehkou individuální dopomocí)

- seznamujeme se a učíme se dodržovat dohodnutá pravidla (ve třídě neběháme, ať nezraním sebe nebo kamaráda, poprosím, poděkuji,...)

- poznáváme svoji značku, skříňku, jména kamarádů

- seznamujeme se sprostředím školky, zahrady, uspořádáním nabízených činností, režimem dne

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Digitalizace

 

Povinná publicita

osvedceni_mrkvickavíce zde