Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III

Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán OP VVV.
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Pražanová

 

OP VVV, VÝZVA Č. 02_20_080 ŠABLONY III

 

Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán OP VVV.

Název projektu:     Školka pro všechny III

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021721

 

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 8. 2021 do 30. 6. 2023

Finanční výše podpory: 328 430,- Kč.

Podpořeno:

Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu: Mgr. Petra Pražanová

 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, aktivity rozvíjející ICT v MŠ a rozvojové aktivity MŠ.

 

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR AKTIVIT projektu

3.I/6

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

3.I/8

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

3.I/9

Projektový den ve výuce

3.I/10

Projektový den mimo školu

 

POPIS REALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT

3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové dodržují zásady předškolního vzdělávání stanovené RVP PV.

3.I/9 Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících následujících tří témat: polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

3.I/10 Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

                                                                                                      Mgr. Petra Pražanová

Datum vložení: 22. 2. 2022 8:49
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2022 8:54
Autor: Správce Webu

Akce

Kalendář akcí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Povinná publicitaosvedceni_mrkvickavíce zde