Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Koťátková třída

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Koťátková třída - „Koťátka“

Paní učitelky:

                            Stružinská Irena

                            Řezníčková Michaela

 asistent pedagoga: Romana Oplištilová

Koťátka jsou krásná, hravá, šikovná, obratná i mazlivá. A naše děti? Jsou krásné, hravé, šikovné..., jsou to naše koťátka, která poznávají okolní svět a učí se v něm spolu žít.


Tento školní rok má náš třídní vzdělávací plán název:

„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“.

Motto: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je samy otevřely“.

LISTOPAD

Cíle: Budeme rozvíjet pohybové dovednosti, zdokonalovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, osvojovat si poznatky z okolí dětí, vytvářet povědomí o soužití člověka s přírodou. Mladším dětem dopřát volnost při výběru aktivit a her.

·         Helloween

·         Bacil není náš kamarád

·         Podzimní ježkování

·         Malíř maluje – barvy podzimu

·         Zvířátka v pohádkách

 

1.       HALLOWEEN 31. 10. – 2. 11. 2018

Ve zkráceném halloweenském týdnu jsme si vytvořili strašidelnou nástěnku s pavouky, pavučinami a netopýry. Maličko jsme se báli u pohádky „Jak strašidlo nechtělo strašit“. Naučili jsme se písničku o obludě. Ochutnali jsme různé dobroty z dýně. V pátek ráno čekalo na děti malé překvapení v podobě rozsvícených halloweenských lucerniček a voňavých svíček.

2.       BACIL NENÍ NÁŠ KAMARÁD 5. 11. – 9. 11. 2018

V tomto bloku jsme si upevňovali znalosti o zdraví, malovali jsme, kde jsme podporovali svou fantazii. Navštívila nás paní knihovnice, která děti zaujala pohádkou, o níž si společně vyprávěli a také si zazpívali podzimní písničku. Tento týden jsme shlédli divadelní představení v ZŠ Komenského Skuteč, „Líný Honza“ a také jsme se učili kouzlit na „Magic revue Kellner“. Jako každý týden se předškoláci zdokonalovali v anglickém jazyku.

ŘÍJEN

Cílem bylo koordinovat lokomoci a další pohyb i s hudbou a rytmem, rozvíjet komunikaci a slovní zásobu, chápat koloběh v přírodě, vnímat děj okolo nás, život lidí i zvířat.

·         V krámku babky kořenářky

·         Podzim v sadu – Měla babka čtyři jabka

·         Podzim na poli – Šel zahradník do zahrady

·         Podzimní muzikál – Co umí vítr a déšť

 

1.      1.       V KRÁMKU BABKY KOŘENÁŘKY 1. 10. – 5. 10. 2018

Nový týden jsme začali tím, že jsme si s dětmi ve třídě uvařili bylinkový čaj. Dětem čaj moc chutnal a s nadšením jsme si dál povídali o bylinkách a jejich využití. Seznámily se s jednotlivými částmi svého těla a při hře „Na doktora“ si obvazem obvazovaly části těla. Dále děti absolvovaly focení na téma „Podzim“ a navštívilo nás divadlo s pohádkou „Děda Listnáč a skřítek Kvítek“.

2.       PODZIM V SADU – MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA 8. 10. – 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme si povídali o ovoci, které dozrává v zahradách, sadech. „Jablíčkový týden“ – vyprávění o jablíčku, kreslíme, modelujeme jablíčka, zavařujeme – otisky rozpůleného jablíčka na čtvrtku ve tvaru sklenice. Naučili jsme se píseň „Měla babka čtyři jabka“, na kterou jsme tancovali mazurku.

3.      PODZIM NA POLI – ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY 15. 10. – 19. 10. 2018

Tento týden jsme s dětmi uspořádali výstavu zeleniny. Na výstavě se nám objevilo mnoho druhů zeleniny od cibule a česneku přes brambory až k dýním a cuketám. Díky tomu už víme, jak jednotlivé druhy zeleniny vypadají a i jak některé z nich chutnají. Dokonce se nám, tento týden z dětí staly i herci. Vedly si výborně při dramatizaci pohádky „O veliké řepě“. Naučili jsme se novou říkanku s pohybem, zahráli jsme si nové hry a vytvořili jsme si i nové obrázky na nástěnku.

4.      PODZIMNÍ MUZIKÁL – CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ 22. 10. – 26. 10. 2018

Tento týden jsme se naučili veselé podzimní říkadlo, zpívali jsme a pohybem vyjadřovali známé melodie, každý den jsme si zacvičili. Rozvíjeli jsme řečové a komunikativní dovednosti, rozvíjeli sounáležitost s živou přírodou. Skládali jsme z papíru větrník, deštníček a podle své fantazie dokreslili přírodu. Všímali jsme si počasí, rozvíjeli pocit sounáležitosti s přírodou.

ZÁŘÍ

Cílem bylo seznamovat děti s místem a prostředím, ve kterém žijeme, poznávat nová pravidla soužití, navazovat nová přátelství a postupně se adaptovat v MŠ.

·         Vítejte ve třídě Koťátek – Máme nové kamarády

·         Já a moje třída – Koťátka si spolu hrají

·         Loučíme se s létem

·         A já sám – Sebeobsluha a stolování

 

1.       VÍTEJTE V KOŤÁTKOVÉ TŘÍDĚ – MÁME NOVÉ KAMARÁDY 3. 9. – 7. 9. 2018

Tento týden jsme poznávali nové prostředí, navazovali přátelské vztahy. Děti si vyslechly pohádku „Trpaslíci“, zazpívaly si písničku. Celý týden nás provázel maňásek Ferda. Při námětových hrách a hrách dle vlastního výběru jsme usměrňovali své jednání, chovali se slušně k ostatním dětem (neubližuj, mluv slušně, neházej hračkami a nenič je, požádej a poděkuj).

2.       JÁ A MOJE TŘÍDA – KOŤÁTKA SI SPOLU HRAJÍ 10. 9. – 14. 9. 2018

Tento týden děti zpívaly oblíbené písničky, vytvářely zajímavé hudební doprovody, seznámily se s písní „Adámku náš“, vyslechly si pohádku „Proč maminka Adámka nechce“, děti měly prostor pro pohybové aktivity, spoluvytvářely prostředí pohody.

3.       LOUČÍME SE S LÉTEM 17. 9. – 21. 9. 2018

Tento týden se děti seznámily s některými druhy stěhovavých ptáků a s kytičkami, které nám kvetou na podzim. Při pobytu venku jsme pozorovali, zda uvidíme ptáčka odlétajícího na jih a kolik kvetoucích kytiček poznáme. Naučily se novou báseň a vytvářely překrásné slunečnice, které jim daly opravdu velmi práce.

4.       A JÁ SÁM – SEBEOBSLUHA A STOLOVÁNÍ 24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme se seznámili se stolováním v naší třídě, upevňovali jsme základní hygienické návyky, zapamatovali jsme si svoje značky, v umývárně, u své skříňky, v šatně. S pohádkou „Paleček a jeho kamarádi“ jsme si metodou (Hra hrou), na základě prožitku, uvědomili, že spolupráce, ohleduplnost a tolerance jsou důležité lidské vlastnosti, na základě kterých vzniká kamarádství a přátelství.