Po 05121926
Út 06132027
St 07142128
Čt0108152229
0209162330
So0310172431
Ne04111825 

Koťátková třída

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Koťátková třída - „Koťátka“

Paní učitelky:

                            Stružinská Irena

                            Řezníčková Michaela

 asistent pedagoga: Romana Oplištilová

Koťátka jsou krásná, hravá, šikovná, obratná i mazlivá. A naše děti? Jsou krásné, hravé, šikovné..., jsou to naše koťátka, která poznávají okolní svět a učí se v něm spolu žít.


Tento školní rok má náš třídní vzdělávací plán název:

„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“.

Motto: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je samy otevřely“.


ČERVEN

POJEDEME NA VÝLET

LETNÍ RADOVÁNKY

Tento týden jsme rozvíjeli jemnou motoriku, hrubou motoriku, koordinaci celého těla, rozvíjeli jsme fantazii a představivost. Prostřednictvím tvorby jsme si prohlubovali znalosti a vědomosti o různých typech lodí, o mořích, řekách a jezerech. Skládali jsme lodičky z papíru, vyráběli chobotnice a moře. Na mapě světa jsme hledali moře, oceány a řeky, také jsme si prohlédli obrázek přístavu. Procházkou jsme se vydali ke koupališti, vodní radovánky jsme prožívali na naší školní zahradě v bazénu, otužovali jsme se a slunili.

POLÁMAL SE MRAVENEČEK

V úvodu týdne nás mraveneček pozval do pohádky a představil nám své kamarády – včelku, čmeláka, motýlka, berušku, mouchu a další příslušníky čeledi hmyzu. Povídali jsme si o tom, jak tato „zvířátka“ žijí, co dovedou, naučili jsme se kreslit berušku a mravence, a také novou písničku o berušce. Víme, kolik má teček na kabátku. Moc se nám líbila hra na včelku, která sbírá bonbónový med.

KVĚTEN

MAMINČINA NÁRUČ 

Tento týden byl zaměřen hlavně na nácvik besídky, která se uskutečnila v Kulturním klubu ve Skutči 14. 5. 2018. Zde děti předvedly, jak umí sladit pohyb s hudbou, na závěr jsme si všichni zazpívali a proběhlo „Pasování předškoláků“. V tomto týdnu jsme si také vyprávěli, co znamená Den matek, vyjadřovali jsme své pouto a emoce. Hráli jsme si námětové hry „Na tatínky“, „Na rodinu“. Děti se radovaly z toho, co dokázaly a zvládly, při besídce nám byla odměna potlesk a úsměv rodičů.

ZA ZVÍŘÁTKY DO SVĚTA

Tento týden jsme si vyprávěli o zvířátkách, která žijí v ZOO. Prohlíželi jsme si encyklopedie, seznámili jsme se se zvířaty na základě vlastních zážitků a vyprávění. Děti si vyslechly pohádku „O opici Aliáně“ a pohádku „Z pralesa“. Seznámili jsme se s říkankou „Povídám, povídám pohádku o maličkém tygřátku, jen si lehlo, pěkně spalo, nezlobilo, neplakalo“. Také jsme modelovali, zpívali si známé písně. V pátek, na Den dětí, jsme si společně připravili sportovní hry a soutěže. Svátek dětí jsme si užívali na naší zahradě se všemi kamarády. Na závěr jsme dostali medaile a sladkou odměnu.

DUBEN

Budeme rozvíjet psychické a fyzické zdatnosti, vytvářet základy pro práci s informacemi, vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností, planetou Zemí. Dvouleté děti se zapojují do všech činností – řídíme se jednoduchostí, snadnou proveditelností a přiměřeností.

  • Naše planeta Země
  • Hody, hody, doprovody
  • Bez vody by nebyl život
NAŠE PLANETA ZEMĚ 1. 4. - 12. 4. 2019
Tématem tohoto týdne je naše planeta. Povídáme si o tom, kdo na ni žije, jací lidé a jaká zvířata. Třídíme zvířátka podle toho, kde je najdeme (např. polární liška - led, žralok - voda). Shlédli jsme krásnou pohádku o vzniku Země. Tento týden naši předškoláci absolvovali zápis do ZŠ, přijela za námi pohádka, pilně nacvičujeme písničky a tanečky na besídku. Společně jsme zasadili řeřichu - budeme pozorovat jak roste, použijeme ji na Velikonoční dekoraci a nakonec ji při svačince sníme.

HODY, HODY, DOPROVODY 15. 4. - 19. 4. 2019
V tomto týdnu jsme se připravovali na velikonoční svátky. Povídali jsme si o tradicích, které doma dodržujeme, četli jsme si velikonoční pohádku, zpívali jsme velikonoční koledy. Vyrobili jsme si krásné velikonoční dekorace jako velikonočního zajíčka, papírové vajíčko, kraslice z vyfouknutých vajíček. Společně jsme se těšili na dlouhé velikonoční volno.

BEZ VODY BY NEBYL ŽIVOT 23. 4. - 26. 4. 2019
Děti si vyslechly vyprávění "Kudy běží voda", vyprávěli jsme si o koloběhu vody v přírodě, k čemu je voda důležitá, proč by bez ní nebyl život. "Napij se na zdraví" - proč pijeme čistou vodu, vodní pokusy, pozorovat přírodu - zalévání "našich ředkviček". Rozvíjíme slovní zásobu, zpíváme a tančíme.

BŘEZEN

V tomto měsíci se zaměříme na osvojování praktických činností a dovedností, k pochopení, že prostředí můžeme nejen chránit, ale i špatným zásahem poškozovat. mladší děti se budou zdokonalovat v koordinaci pohybu a prostorové orientaci.

  • Čí zobáček volá jaro
  • jarní dvorek
  • Jarní kytičky
  • Pohádková kniha
ČÍ ZOBÁČEK VOLÁ JARO 4. 3. - 9. 3. 2019
Nastává nám jarní počasí, proto se tento týden zabýváme přírodou a změnami v ní. povídáme si o Slunci, o střídání dne a noci - už začíná být ráno dřív světlo, jaké máme roční období. Vydáváme se na velkou výpravu s lupami do přírody, kde hledáme, zda už se probouzejí i broučci a pozorujeme hmyzí říši pod lupou. Naučili jsme se písničku Polámal se mraveneček, kterou se nám podařilo i zdramatizovat.

JARNÍ DVOREK 11. 3. - 15. 3. 2019
Tento týden jsme poznávali charakteristické znaky domácích zvířat, poznávali jsme jejich mláďata. O zvířátkách jsme si zpívali písničky a také se naučili některé básničky. Děti vyráběly z papíru zvířátka, stříhaly, modelovaly a kreslily. Na závěr jsme si povídali, proč si lidé ochočili některá zvířátka a jaký z nich mají užitek.

JARNÍ KYTIČKY 18. 3. - 22. 3. 2019
V tomto týdnu jsme přivítali jaro. Povídali jsme si o jarních květinách - ukazovali se jejich obrázky a povídali jsme si, kde je můžeme najít. Při společné práci jsme vytvářeli rozkvetlý strom, a tím procvičili vzájemnou spolupráci. Vyrobili jsme si sněženky a narcisky a tím zlepšili práci s papírem a nůžkami. Naučili jsme se nové hry a básničku s pohybem s jarní tematikou. Při pobytu venku jsme pozorovali, jak se nám mění příroda přímo před očima.

POHÁDKOVÁ KNIHA 25. 3. - 29. 3. 2019
Tento týden jsme se seznámili s knihou, časopisem, s novinami. Učili jsme se vážit si knihy, šetrně s ní zacházet, správně obracet listy. Prohlíželi jsme si pohádkové knihy, encyklopedie. Děti si přinesly do MŠ svoji nejoblíbenější knihu, z které jsme si četli na přání pohádku před usnutím. Děti si "psaly" do své vyrobené knížky, předškoláci se také učili podepsat tiskacím písmem. Pro radost jsme si zazpívali a také zatancovali.

ÚNOR

V tomto měsíci naším cílem bude osvojování některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Budeme podporovat vše, co prospívá životu a zdraví, získáme nové dovednosti, rozvíjet spontánní a prožitkové učení.

·         Čím budu, až vyrostu

·         Karnevalové radovánky – Masopust

·         Barevný týden

 

1.       ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

Děti se seznámily s různými druhy povolání, obohatily si slovní zásobu a nová slova se snažily aktivně používat. Také jsme pracovali s obrázkem „Kdo to je?“, „Co to je?“. Vyprávěli jsme si, čím budu, až vyrostu, co dělají rodiče. Hráli jsme si námětové hry, zpívali a naučili jsme se nové říkanky. Děti „pekly“ povidlové koláče a jako švadlenky „šily“ šaty z papíru. Tento týden jsme měli sboreček a některé děti se zúčastnily 1. lyžařského výcviku v Hlinsku.

KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY - MASOPUST

Tento týden se nesl v karnevalových a masopustních radovánkách. Vyráběli jsme si masky, tančili na maškarním bále, společnými silami jsme vytvořili klauna. Povídali jsme si o masopustu, zvycích a tradicích. a abychom to lépe pochopili, podívali jsme se na tematickou pohádku. V rámci masopustních oslav jsme se pustili do pečení klobásek, které jsme pak společně snědli a moc si na nich pochutnali.

ZIMNÍ SPORTY

Zábavnou formou jsme se seznámili se zimními sporty, hráli jsme si a experimentovali se sněhem a ledem. Vyprávěli jsme si také, co potřebujeme na lyžování, bruslení. Děti si vystřihovaly  z papíru brusle, ozdobily je a z brčka je doplnily. Zpívali jsme písně o zimě, naučili jsme se nové říkanky a básničky.


LEDEN

Rozvíjeli jsme schopnosti žít, tvořit a bavit se s kamarády, spolupracovat a společně se radovat. Posilovali jsme přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování. Rozvíjeli jsme paměť a pozornost.

·         Co jsem dostal od Ježíška

·         Leden vládne sněhem a ledem – „Dva Mrazíci uličníci“

·         Usnul vrabec za komínem

 

1.       CO JSEM DOSTAL OD JEŽÍŠKA 7. 1. – 11. 1. 2019

Tento týden jsme se loučili s vánočním časem, odstrojovali jsme stromeček, uklidili vánoční výzdobu. Povídali jsme si o tom, jak jsme prožívali Vánoce doma, nakreslili jsme nejhezčí dárek od Ježíška. Řekli jsme si, kdo jsou Tři králové a naučili se koledu My tři králové. Vypracovali jsme nějaké grafické listy, vytvořili pár sněhuláků a hráli si s novými hračkami.

2.       LEDEN VLÁDNE SNĚHEM A LEDEM – „DVA MRAZÍCI ULIČNÍCI“ 14. 1. – 25. 1. 2019

Tento týden jsme s dětmi vyráběli sněhuláky, vystřihovali z papíru a malovali tuší zamrzlé okénko. Děti si procvičily známé písně se zimní tematikou a hrály na Orf. nástroje. Také jsme měli taneční kroužek a shlédli divadelní představení „Doktor je tu hned“. Povídali jsme si o tom, jak se v zimě oblékáme – umíme pojmenovat různé druhy oblečení a v jakém ročním období je nosíme. „Upletli“ jsme si rukavice a šály, naučili jsme se básničku o Rampouchu. Hráli jsme hry se zimní tematikou a upevňovali kamarádské vztahy. Tento týden také přišel opožděný dárek od Ježíška, nové pohovky pro děti, ze kterých jsme všichni měli obrovskou radost.

3.       USNUL VRABEC ZA KOMÍNEM 28. 1. – 1. 2. 2019

Tento týden jsme si povídali o životě ptáčků v zimě, při tematických vycházkách do blízkého okolí jsme pozorovali ptačí stopy, krmili jsme ptáčky, poté jsme je vyhledávali v encyklopedii. Vystřihovali jsme krmítka, malovali ptáčky a sypali jim do krmítek zrní. Zazpívali jsme si o nich písničku, naučili říkanku a při hrách na interaktivní tabuli jsme si procvičili vše, co jsme si o ptáčcích v zimě vyprávěli. 


PROSINEC

Cílem byla snaha o koordinaci a rozsah pohybu u dětí, dbát správného dýchání, ovládat pohybový aparát, vytvářet citové vztahy, využívat tradice, u malých dětí posilovat vůli důsledností, pravidly a řádem.

·         Žerty s Mikulášem a čerty

·         Čas tajemství a splněných přání – Kouzlo Vánoc

 

1.       ŽERTY S MIKULÁŠEM A ČERTY 27. 11. – 8. 12. 2018

Tento týden vánoční příběh navodily nejen sváteční atmosféru adventu, ale staly se i motivací pro aktivity, které čekání na vánoční svátky, dětem zpříjemnily. Osvojili jsme si elementární poznatky o vánočních zvycích a tradicích, vyráběli jsme si vánoční přáníčka, při čekání na Mikuláše a čerta jsme si je vystřihovali a ozdobili. Ve velkém očekávání jsme se těšili na mikulášskou nadílku, kde kromě návštěv Mikuláše s čerty a andělem děti dostaly dárečky.

2.     ČÁST TAJEMSTVÍ A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ – KOUZLO VÁNOC 10. 12. – 14. 12. 2018

Nejdůležitější akcí pro tento týden byla pro děti BESÍDKA pro rodiče. Pilně jsme trénovali a pilovali veškeré detaily. Vyzdobili jsme si třídu ozdobami, které jsme společně vyrobili, nazdobili jsme vánoční stromeček, jako pohoštění pro rodiče jsme upekli cukroví. Přečetli jsme si příběh o narození Ježíška, povídali si o tom, jaké známe vánoční tradice. Provedli jsme pokus, jak čistý/špinavý je sníh.

 

LISTOPAD

Cíle: Budeme rozvíjet pohybové dovednosti, zdokonalovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, osvojovat si poznatky z okolí dětí, vytvářet povědomí o soužití člověka s přírodou. Mladším dětem dopřát volnost při výběru aktivit a her.

·         Helloween

·         Bacil není náš kamarád

·         Podzimní ježkování

·         Malíř maluje – barvy podzimu

·         Zvířátka v pohádkách

 

1.       HALLOWEEN 31. 10. – 2. 11. 2018

Ve zkráceném halloweenském týdnu jsme si vytvořili strašidelnou nástěnku s pavouky, pavučinami a netopýry. Maličko jsme se báli u pohádky „Jak strašidlo nechtělo strašit“. Naučili jsme se písničku o obludě. Ochutnali jsme různé dobroty z dýně. V pátek ráno čekalo na děti malé překvapení v podobě rozsvícených halloweenských lucerniček a voňavých svíček.

2.       BACIL NENÍ NÁŠ KAMARÁD 5. 11. – 9. 11. 2018

V tomto bloku jsme si upevňovali znalosti o zdraví, malovali jsme, kde jsme podporovali svou fantazii. Navštívila nás paní knihovnice, která děti zaujala pohádkou, o níž si společně vyprávěli a také si zazpívali podzimní písničku. Tento týden jsme shlédli divadelní představení v ZŠ Komenského Skuteč, „Líný Honza“ a také jsme se učili kouzlit na „Magic revue Kellner“. Jako každý týden se předškoláci zdokonalovali v anglickém jazyku.

3.       PODZIMNÍ JEŽKOVÁNÍ 12. 11. – 16. 11. 2018

Tento týden byl plný ježků. Vyráběli jsme ježky z papíru, kteří nám dali spoustu práce při vystřihování. Dělali jsme huňáčky z vlny, kde si děti zkusily pracovat s klubíčkem vlny, a procvičili jsme naší fantazii při malování podle básničky. Povídali jsme si o hmyzu, který ježek jí a podnikli jsme výpravu do míst, kde by mohl mít ježek svůj domeček.

4.       MALÍŘ MALUJE BARVY PODZIMU 19. 11. – 23. 11. 2018

Tento týden jsme si vyráběli papírového dráčka, rozvíjeli jsme tvořivost dětí, jemnou i hrubou motoriku. Děti pracovaly s nůžkami, skládaly papír, lepily. Také jsme se učili o dráčkovi píseň, děti si zapamatovaly krátký text básničky a písně. Hrály také na Orf. nástroje, vyjadřovaly rytmus „hrou na tělo“.

5.       ZVÍŘÁTKA V POHÁDKÁCH 26. 11. – 30. 11. 2018

Hrdiny tohoto týdne byla zvířátka z pohádek. Budulínek, Smolíček, Červená Karkulka – ukázali nám, jak bychom se neměli chovat, když nás osloví cizí člověk. Tři medvědi nám pomohli při pochopení pojmů: malý – menší – nejmenší, velký – větší – největší. Skládali jsme origamy lišky, vystřihovali vlka, přiřazovali stopy ke zvířatům na pracovním listě a při vycházkách jsme se snažili najít nějaké stopy i v přírodě. Tento týden jsme se fotografovali, starší děti navštívily koncert v ZUŠ a přijela za námi pohádka „Jak se anděl potkal s čertem“.

 

 ŘÍJEN

Cílem bylo koordinovat lokomoci a další pohyb i s hudbou a rytmem, rozvíjet komunikaci a slovní zásobu, chápat koloběh v přírodě, vnímat děj okolo nás, život lidí i zvířat.

·         V krámku babky kořenářky

·         Podzim v sadu – Měla babka čtyři jabka

·         Podzim na poli – Šel zahradník do zahrady

·         Podzimní muzikál – Co umí vítr a déšť

 

1.      1.       V KRÁMKU BABKY KOŘENÁŘKY 1. 10. – 5. 10. 2018

Nový týden jsme začali tím, že jsme si s dětmi ve třídě uvařili bylinkový čaj. Dětem čaj moc chutnal a s nadšením jsme si dál povídali o bylinkách a jejich využití. Seznámily se s jednotlivými částmi svého těla a při hře „Na doktora“ si obvazem obvazovaly části těla. Dále děti absolvovaly focení na téma „Podzim“ a navštívilo nás divadlo s pohádkou „Děda Listnáč a skřítek Kvítek“.

2.       PODZIM V SADU – MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA 8. 10. – 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme si povídali o ovoci, které dozrává v zahradách, sadech. „Jablíčkový týden“ – vyprávění o jablíčku, kreslíme, modelujeme jablíčka, zavařujeme – otisky rozpůleného jablíčka na čtvrtku ve tvaru sklenice. Naučili jsme se píseň „Měla babka čtyři jabka“, na kterou jsme tancovali mazurku.

3.      PODZIM NA POLI – ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY 15. 10. – 19. 10. 2018

Tento týden jsme s dětmi uspořádali výstavu zeleniny. Na výstavě se nám objevilo mnoho druhů zeleniny od cibule a česneku přes brambory až k dýním a cuketám. Díky tomu už víme, jak jednotlivé druhy zeleniny vypadají a i jak některé z nich chutnají. Dokonce se nám, tento týden z dětí staly i herci. Vedly si výborně při dramatizaci pohádky „O veliké řepě“. Naučili jsme se novou říkanku s pohybem, zahráli jsme si nové hry a vytvořili jsme si i nové obrázky na nástěnku.

4.      PODZIMNÍ MUZIKÁL – CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ 22. 10. – 26. 10. 2018

Tento týden jsme se naučili veselé podzimní říkadlo, zpívali jsme a pohybem vyjadřovali známé melodie, každý den jsme si zacvičili. Rozvíjeli jsme řečové a komunikativní dovednosti, rozvíjeli sounáležitost s živou přírodou. Skládali jsme z papíru větrník, deštníček a podle své fantazie dokreslili přírodu. Všímali jsme si počasí, rozvíjeli pocit sounáležitosti s přírodou.

ZÁŘÍ

Cílem bylo seznamovat děti s místem a prostředím, ve kterém žijeme, poznávat nová pravidla soužití, navazovat nová přátelství a postupně se adaptovat v MŠ.

·         Vítejte ve třídě Koťátek – Máme nové kamarády

·         Já a moje třída – Koťátka si spolu hrají

·         Loučíme se s létem

·         A já sám – Sebeobsluha a stolování

 

1.       VÍTEJTE V KOŤÁTKOVÉ TŘÍDĚ – MÁME NOVÉ KAMARÁDY 3. 9. – 7. 9. 2018

Tento týden jsme poznávali nové prostředí, navazovali přátelské vztahy. Děti si vyslechly pohádku „Trpaslíci“, zazpívaly si písničku. Celý týden nás provázel maňásek Ferda. Při námětových hrách a hrách dle vlastního výběru jsme usměrňovali své jednání, chovali se slušně k ostatním dětem (neubližuj, mluv slušně, neházej hračkami a nenič je, požádej a poděkuj).

2.       JÁ A MOJE TŘÍDA – KOŤÁTKA SI SPOLU HRAJÍ 10. 9. – 14. 9. 2018

Tento týden děti zpívaly oblíbené písničky, vytvářely zajímavé hudební doprovody, seznámily se s písní „Adámku náš“, vyslechly si pohádku „Proč maminka Adámka nechce“, děti měly prostor pro pohybové aktivity, spoluvytvářely prostředí pohody.

3.       LOUČÍME SE S LÉTEM 17. 9. – 21. 9. 2018

Tento týden se děti seznámily s některými druhy stěhovavých ptáků a s kytičkami, které nám kvetou na podzim. Při pobytu venku jsme pozorovali, zda uvidíme ptáčka odlétajícího na jih a kolik kvetoucích kytiček poznáme. Naučily se novou báseň a vytvářely překrásné slunečnice, které jim daly opravdu velmi práce.

4.       A JÁ SÁM – SEBEOBSLUHA A STOLOVÁNÍ 24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme se seznámili se stolováním v naší třídě, upevňovali jsme základní hygienické návyky, zapamatovali jsme si svoje značky, v umývárně, u své skříňky, v šatně. S pohádkou „Paleček a jeho kamarádi“ jsme si metodou (Hra hrou), na základě prožitku, uvědomili, že spolupráce, ohleduplnost a tolerance jsou důležité lidské vlastnosti, na základě kterých vzniká kamarádství a přátelství.