Po0108152229
Út0209162330
St03101724 
Čt04111825 
05121926 
So06132027 
Ne07142128 

Koťátková třída

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Koťátková třída - „Koťátka“

Paní učitelky:

                            Stružinská Irena

                            Řezníčková Michaela

 asistent pedagoga: Romana Oplištilová

Koťátka jsou krásná, hravá, šikovná, obratná i mazlivá. A naše děti? Jsou krásné, hravé, šikovné..., jsou to naše koťátka, která poznávají okolní svět a učí se v něm spolu žít.


Tento školní rok má náš třídní vzdělávací plán název:

„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“.

Motto: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je samy otevřely“.


BŘEZEN

V tomto měsíci se zaměříme na osvojování praktických činností a dovedností, k pochopení, že prostředí můžeme nejen chránit, ale i špatným zásahem poškozovat. mladší děti se budou zdokonalovat v koordinaci pohybu a prostorové orientaci.

  • Čí zobáček volá jaro
  • jarní dvorek
  • Jarní kytičky
  • Pohádková kniha
ČÍ ZOBÁČEK VOLÁ JARO 4. 3. - 9. 3. 2019
Nastává nám jarní počasí, proto se tento týden zabýváme přírodou a změnami v ní. povídáme si o Slunci, o střídání dne a noci - už začíná být ráno dřív světlo, jaké máme roční období. Vydáváme se na velkou výpravu s lupami do přírody, kde hledáme, zda už se probouzejí i broučci a pozorujeme hmyzí říši pod lupou. Naučili jsme se písničku Polámal se mraveneček, kterou se nám podařilo i zdramatizovat.

JARNÍ DVOREK 11. 3. - 15. 3. 2019
Tento týden jsme poznávali charakteristické znaky domácích zvířat, poznávali jsme jejich mláďata. O zvířátkách jsme si zpívali písničky a také se naučili některé básničky. Děti vyráběly z papíru zvířátka, stříhaly, modelovaly a kreslily. Na závěr jsme si povídali, proč si lidé ochočili některá zvířátka a jaký z nich mají užitek.

JARNÍ KYTIČKY 18. 3. - 22. 3. 2019
V tomto týdnu jsme přivítali jaro. Povídali jsme si o jarních květinách - ukazovali se jejich obrázky a povídali jsme si, kde je můžeme najít. Při společné práci jsme vytvářeli rozkvetlý strom, a tím procvičili vzájemnou spolupráci. Vyrobili jsme si sněženky a narcisky a tím zlepšili práci s papírem a nůžkami. Naučili jsme se nové hry a básničku s pohybem s jarní tematikou. Při pobytu venku jsme pozorovali, jak se nám mění příroda přímo před očima.

POHÁDKOVÁ KNIHA 25. 3. - 29. 3. 2019
Tento týden jsme se seznámili s knihou, časopisem, s novinami. Učili jsme se vážit si knihy, šetrně s ní zacházet, správně obracet listy. Prohlíželi jsme si pohádkové knihy, encyklopedie. Děti si přinesly do MŠ svoji nejoblíbenější knihu, z které jsme si četli na přání pohádku před usnutím. Děti si "psaly" do své vyrobené knížky, předškoláci se také učili podepsat tiskacím písmem. Pro radost jsme si zazpívali a také zatancovali.

ÚNOR

V tomto měsíci naším cílem bude osvojování některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Budeme podporovat vše, co prospívá životu a zdraví, získáme nové dovednosti, rozvíjet spontánní a prožitkové učení.

·         Čím budu, až vyrostu

·         Karnevalové radovánky – Masopust

·         Barevný týden

 

1.       ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

Děti se seznámily s různými druhy povolání, obohatily si slovní zásobu a nová slova se snažily aktivně používat. Také jsme pracovali s obrázkem „Kdo to je?“, „Co to je?“. Vyprávěli jsme si, čím budu, až vyrostu, co dělají rodiče. Hráli jsme si námětové hry, zpívali a naučili jsme se nové říkanky. Děti „pekly“ povidlové koláče a jako švadlenky „šily“ šaty z papíru. Tento týden jsme měli sboreček a některé děti se zúčastnily 1. lyžařského výcviku v Hlinsku.

KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY - MASOPUST

Tento týden se nesl v karnevalových a masopustních radovánkách. Vyráběli jsme si masky, tančili na maškarním bále, společnými silami jsme vytvořili klauna. Povídali jsme si o masopustu, zvycích a tradicích. a abychom to lépe pochopili, podívali jsme se na tematickou pohádku. V rámci masopustních oslav jsme se pustili do pečení klobásek, které jsme pak společně snědli a moc si na nich pochutnali.

ZIMNÍ SPORTY

Zábavnou formou jsme se seznámili se zimními sporty, hráli jsme si a experimentovali se sněhem a ledem. Vyprávěli jsme si také, co potřebujeme na lyžování, bruslení. Děti si vystřihovaly  z papíru brusle, ozdobily je a z brčka je doplnily. Zpívali jsme písně o zimě, naučili jsme se nové říkanky a básničky.


LEDEN

Rozvíjeli jsme schopnosti žít, tvořit a bavit se s kamarády, spolupracovat a společně se radovat. Posilovali jsme přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování. Rozvíjeli jsme paměť a pozornost.

·         Co jsem dostal od Ježíška

·         Leden vládne sněhem a ledem – „Dva Mrazíci uličníci“

·         Usnul vrabec za komínem

 

1.       CO JSEM DOSTAL OD JEŽÍŠKA 7. 1. – 11. 1. 2019

Tento týden jsme se loučili s vánočním časem, odstrojovali jsme stromeček, uklidili vánoční výzdobu. Povídali jsme si o tom, jak jsme prožívali Vánoce doma, nakreslili jsme nejhezčí dárek od Ježíška. Řekli jsme si, kdo jsou Tři králové a naučili se koledu My tři králové. Vypracovali jsme nějaké grafické listy, vytvořili pár sněhuláků a hráli si s novými hračkami.

2.       LEDEN VLÁDNE SNĚHEM A LEDEM – „DVA MRAZÍCI ULIČNÍCI“ 14. 1. – 25. 1. 2019

Tento týden jsme s dětmi vyráběli sněhuláky, vystřihovali z papíru a malovali tuší zamrzlé okénko. Děti si procvičily známé písně se zimní tematikou a hrály na Orf. nástroje. Také jsme měli taneční kroužek a shlédli divadelní představení „Doktor je tu hned“. Povídali jsme si o tom, jak se v zimě oblékáme – umíme pojmenovat různé druhy oblečení a v jakém ročním období je nosíme. „Upletli“ jsme si rukavice a šály, naučili jsme se básničku o Rampouchu. Hráli jsme hry se zimní tematikou a upevňovali kamarádské vztahy. Tento týden také přišel opožděný dárek od Ježíška, nové pohovky pro děti, ze kterých jsme všichni měli obrovskou radost.

3.       USNUL VRABEC ZA KOMÍNEM 28. 1. – 1. 2. 2019

Tento týden jsme si povídali o životě ptáčků v zimě, při tematických vycházkách do blízkého okolí jsme pozorovali ptačí stopy, krmili jsme ptáčky, poté jsme je vyhledávali v encyklopedii. Vystřihovali jsme krmítka, malovali ptáčky a sypali jim do krmítek zrní. Zazpívali jsme si o nich písničku, naučili říkanku a při hrách na interaktivní tabuli jsme si procvičili vše, co jsme si o ptáčcích v zimě vyprávěli. 


PROSINEC

Cílem byla snaha o koordinaci a rozsah pohybu u dětí, dbát správného dýchání, ovládat pohybový aparát, vytvářet citové vztahy, využívat tradice, u malých dětí posilovat vůli důsledností, pravidly a řádem.

·         Žerty s Mikulášem a čerty

·         Čas tajemství a splněných přání – Kouzlo Vánoc

 

1.       ŽERTY S MIKULÁŠEM A ČERTY 27. 11. – 8. 12. 2018

Tento týden vánoční příběh navodily nejen sváteční atmosféru adventu, ale staly se i motivací pro aktivity, které čekání na vánoční svátky, dětem zpříjemnily. Osvojili jsme si elementární poznatky o vánočních zvycích a tradicích, vyráběli jsme si vánoční přáníčka, při čekání na Mikuláše a čerta jsme si je vystřihovali a ozdobili. Ve velkém očekávání jsme se těšili na mikulášskou nadílku, kde kromě návštěv Mikuláše s čerty a andělem děti dostaly dárečky.

2.     ČÁST TAJEMSTVÍ A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ – KOUZLO VÁNOC 10. 12. – 14. 12. 2018

Nejdůležitější akcí pro tento týden byla pro děti BESÍDKA pro rodiče. Pilně jsme trénovali a pilovali veškeré detaily. Vyzdobili jsme si třídu ozdobami, které jsme společně vyrobili, nazdobili jsme vánoční stromeček, jako pohoštění pro rodiče jsme upekli cukroví. Přečetli jsme si příběh o narození Ježíška, povídali si o tom, jaké známe vánoční tradice. Provedli jsme pokus, jak čistý/špinavý je sníh.

 

LISTOPAD

Cíle: Budeme rozvíjet pohybové dovednosti, zdokonalovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, osvojovat si poznatky z okolí dětí, vytvářet povědomí o soužití člověka s přírodou. Mladším dětem dopřát volnost při výběru aktivit a her.

·         Helloween

·         Bacil není náš kamarád

·         Podzimní ježkování

·         Malíř maluje – barvy podzimu

·         Zvířátka v pohádkách

 

1.       HALLOWEEN 31. 10. – 2. 11. 2018

Ve zkráceném halloweenském týdnu jsme si vytvořili strašidelnou nástěnku s pavouky, pavučinami a netopýry. Maličko jsme se báli u pohádky „Jak strašidlo nechtělo strašit“. Naučili jsme se písničku o obludě. Ochutnali jsme různé dobroty z dýně. V pátek ráno čekalo na děti malé překvapení v podobě rozsvícených halloweenských lucerniček a voňavých svíček.

2.       BACIL NENÍ NÁŠ KAMARÁD 5. 11. – 9. 11. 2018

V tomto bloku jsme si upevňovali znalosti o zdraví, malovali jsme, kde jsme podporovali svou fantazii. Navštívila nás paní knihovnice, která děti zaujala pohádkou, o níž si společně vyprávěli a také si zazpívali podzimní písničku. Tento týden jsme shlédli divadelní představení v ZŠ Komenského Skuteč, „Líný Honza“ a také jsme se učili kouzlit na „Magic revue Kellner“. Jako každý týden se předškoláci zdokonalovali v anglickém jazyku.

3.       PODZIMNÍ JEŽKOVÁNÍ 12. 11. – 16. 11. 2018

Tento týden byl plný ježků. Vyráběli jsme ježky z papíru, kteří nám dali spoustu práce při vystřihování. Dělali jsme huňáčky z vlny, kde si děti zkusily pracovat s klubíčkem vlny, a procvičili jsme naší fantazii při malování podle básničky. Povídali jsme si o hmyzu, který ježek jí a podnikli jsme výpravu do míst, kde by mohl mít ježek svůj domeček.

4.       MALÍŘ MALUJE BARVY PODZIMU 19. 11. – 23. 11. 2018

Tento týden jsme si vyráběli papírového dráčka, rozvíjeli jsme tvořivost dětí, jemnou i hrubou motoriku. Děti pracovaly s nůžkami, skládaly papír, lepily. Také jsme se učili o dráčkovi píseň, děti si zapamatovaly krátký text básničky a písně. Hrály také na Orf. nástroje, vyjadřovaly rytmus „hrou na tělo“.

5.       ZVÍŘÁTKA V POHÁDKÁCH 26. 11. – 30. 11. 2018

Hrdiny tohoto týdne byla zvířátka z pohádek. Budulínek, Smolíček, Červená Karkulka – ukázali nám, jak bychom se neměli chovat, když nás osloví cizí člověk. Tři medvědi nám pomohli při pochopení pojmů: malý – menší – nejmenší, velký – větší – největší. Skládali jsme origamy lišky, vystřihovali vlka, přiřazovali stopy ke zvířatům na pracovním listě a při vycházkách jsme se snažili najít nějaké stopy i v přírodě. Tento týden jsme se fotografovali, starší děti navštívily koncert v ZUŠ a přijela za námi pohádka „Jak se anděl potkal s čertem“.

 

 ŘÍJEN

Cílem bylo koordinovat lokomoci a další pohyb i s hudbou a rytmem, rozvíjet komunikaci a slovní zásobu, chápat koloběh v přírodě, vnímat děj okolo nás, život lidí i zvířat.

·         V krámku babky kořenářky

·         Podzim v sadu – Měla babka čtyři jabka

·         Podzim na poli – Šel zahradník do zahrady

·         Podzimní muzikál – Co umí vítr a déšť

 

1.      1.       V KRÁMKU BABKY KOŘENÁŘKY 1. 10. – 5. 10. 2018

Nový týden jsme začali tím, že jsme si s dětmi ve třídě uvařili bylinkový čaj. Dětem čaj moc chutnal a s nadšením jsme si dál povídali o bylinkách a jejich využití. Seznámily se s jednotlivými částmi svého těla a při hře „Na doktora“ si obvazem obvazovaly části těla. Dále děti absolvovaly focení na téma „Podzim“ a navštívilo nás divadlo s pohádkou „Děda Listnáč a skřítek Kvítek“.

2.       PODZIM V SADU – MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA 8. 10. – 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme si povídali o ovoci, které dozrává v zahradách, sadech. „Jablíčkový týden“ – vyprávění o jablíčku, kreslíme, modelujeme jablíčka, zavařujeme – otisky rozpůleného jablíčka na čtvrtku ve tvaru sklenice. Naučili jsme se píseň „Měla babka čtyři jabka“, na kterou jsme tancovali mazurku.

3.      PODZIM NA POLI – ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY 15. 10. – 19. 10. 2018

Tento týden jsme s dětmi uspořádali výstavu zeleniny. Na výstavě se nám objevilo mnoho druhů zeleniny od cibule a česneku přes brambory až k dýním a cuketám. Díky tomu už víme, jak jednotlivé druhy zeleniny vypadají a i jak některé z nich chutnají. Dokonce se nám, tento týden z dětí staly i herci. Vedly si výborně při dramatizaci pohádky „O veliké řepě“. Naučili jsme se novou říkanku s pohybem, zahráli jsme si nové hry a vytvořili jsme si i nové obrázky na nástěnku.

4.      PODZIMNÍ MUZIKÁL – CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ 22. 10. – 26. 10. 2018

Tento týden jsme se naučili veselé podzimní říkadlo, zpívali jsme a pohybem vyjadřovali známé melodie, každý den jsme si zacvičili. Rozvíjeli jsme řečové a komunikativní dovednosti, rozvíjeli sounáležitost s živou přírodou. Skládali jsme z papíru větrník, deštníček a podle své fantazie dokreslili přírodu. Všímali jsme si počasí, rozvíjeli pocit sounáležitosti s přírodou.

ZÁŘÍ

Cílem bylo seznamovat děti s místem a prostředím, ve kterém žijeme, poznávat nová pravidla soužití, navazovat nová přátelství a postupně se adaptovat v MŠ.

·         Vítejte ve třídě Koťátek – Máme nové kamarády

·         Já a moje třída – Koťátka si spolu hrají

·         Loučíme se s létem

·         A já sám – Sebeobsluha a stolování

 

1.       VÍTEJTE V KOŤÁTKOVÉ TŘÍDĚ – MÁME NOVÉ KAMARÁDY 3. 9. – 7. 9. 2018

Tento týden jsme poznávali nové prostředí, navazovali přátelské vztahy. Děti si vyslechly pohádku „Trpaslíci“, zazpívaly si písničku. Celý týden nás provázel maňásek Ferda. Při námětových hrách a hrách dle vlastního výběru jsme usměrňovali své jednání, chovali se slušně k ostatním dětem (neubližuj, mluv slušně, neházej hračkami a nenič je, požádej a poděkuj).

2.       JÁ A MOJE TŘÍDA – KOŤÁTKA SI SPOLU HRAJÍ 10. 9. – 14. 9. 2018

Tento týden děti zpívaly oblíbené písničky, vytvářely zajímavé hudební doprovody, seznámily se s písní „Adámku náš“, vyslechly si pohádku „Proč maminka Adámka nechce“, děti měly prostor pro pohybové aktivity, spoluvytvářely prostředí pohody.

3.       LOUČÍME SE S LÉTEM 17. 9. – 21. 9. 2018

Tento týden se děti seznámily s některými druhy stěhovavých ptáků a s kytičkami, které nám kvetou na podzim. Při pobytu venku jsme pozorovali, zda uvidíme ptáčka odlétajícího na jih a kolik kvetoucích kytiček poznáme. Naučily se novou báseň a vytvářely překrásné slunečnice, které jim daly opravdu velmi práce.

4.       A JÁ SÁM – SEBEOBSLUHA A STOLOVÁNÍ 24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme se seznámili se stolováním v naší třídě, upevňovali jsme základní hygienické návyky, zapamatovali jsme si svoje značky, v umývárně, u své skříňky, v šatně. S pohádkou „Paleček a jeho kamarádi“ jsme si metodou (Hra hrou), na základě prožitku, uvědomili, že spolupráce, ohleduplnost a tolerance jsou důležité lidské vlastnosti, na základě kterých vzniká kamarádství a přátelství.