Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Koťátková třída


učitelky: Stružinská Irena

             Řezníčková Michaela

asistent pedagoga: Romana Oplištilová


  Koťátka jsou krásná, hravá, šikovná, obratná i mazlivá. A naše děti? Jsou krásné, hravé, šikovné..., jsou to naše koťátka, která poznávají okolní svět a učí se v něm spolu žít.


Tento školní rok má náš třídní vzdělávací plán název:

„MÁM RÁD SEBE, TEBE, VÁS, VŠECHNO, CO JE KOLEM NÁS…“


   Kotě chytá klubíčko,
   jde mu to jen maličko,
   uč se moje koťátko,
   poznáš všechno za krátko.

2. – 6. září   „Těšíme se do školky

  Tento týden jsme poznávali prostředí naší MŠ, nové kamarády... Každé ráno jsme se přivítali a v komunitním kruhu formou hry s míčkem poznávali jména svých nových kamarádů. Postupně jsme využívali pro hry naše hrací koutky a seznamovali jsme se s pravidly slušného chování. Při pobytu na naší školní zahradě si děti užívaly různé námětové hry.

9. – 20. září   Poznáváme nové kamarády

  S dětmi jsme si vyprávěli o svých kamarádech doma a nových kamarádech ve školce. V komunitním kruhu si děti vyslechly vyprávění Trpaslíci. Děti se již znají vlastním jménem navzájem a při hře s míčem Na jména jsme si užili spoustu legrace. Umíme si zazpívat pro radost a zatančit některé tanečky. Při pobytu venku si děti tvořily z písku anebo využívaly různé průlezky a skluzavky na naší zahradě.

23. – 27. září   „Víme, kde spíme a kde jíme“

  S dětmi jsme si hráli různé námětové hry „Na školu“, „Na lékaře“, děti si rozvíjely představivost. Z papíru jsme si složili domeček, který si děti nabarvily. Vyprávěli jsme si, kde jíme, kde spíme (lehárna)… Děti tak pochopily posloupnost každodenních činností, používali jsme při tom obrázky „Co děláme celý den“.

30. září – 4. října   „Změny v přírodě“

  Hlavním tématem tohoto týdne byla příroda. Při pobytu venku jsme měli možnost pozorovat i změny podzimního počasí. Sbírali jsme přírodniny – listy a kaštany, z kterých jsme tvořili. Také nás navštívila zvířátka. Počasí jsme pozorovali i z naší třídy „Co se děje za okny“ – prší, fouká vítr, je zima nebo teplo a uměli jsme pojmenovat, jaké emoce v nás různé počasí vyvolává. Na závěr týdne jsme si rozfoukáváním barevné tuše a obtisky listů vyrobili vílu Podzimku.

7. – 11. října   „Na poli“

  Děti si přinesly do školky různou zeleninu, o které jsme si vyprávěli, kde roste a k čemu se používá. O zelenině jsme si také četli pohádky a zpívali veselé písničky. Vyráběli jsme z různých přírodnin „Podzimníčky“, kterými jsme si vyzdobili chodbu naší školky. Naučili jsme se novou pohybovou hru, tancovali a také plnili různé úkoly na interaktivní tabuli. Pohádku „O veliké řepě“ si děti zahrály a také namalovaly. Na závěr „Zeleninového týdne“ jsme si připravili zeleninovou mísu a na naše zdravé dobroty pozvali kamarády i paní učitelky ze třídy Sluníček.

14. – 18. října   Na návštěvě v lese

Prosil hříbek muchomůrku,
ať si s ním prý zatančí,

že ji vezme na mazurku,
při písničce skřivánčí.

  Naučili jsme se novou básničku, kterou jsme si i zazpívali a zatančili. Dětem se taneček mazurka velmi líbí. Houby z básničky si děti vyráběli z papíru. Naučili se také novou pohybovou hru, povídali jsme si o „Kouzelných houbách“, kam nás zavedla pohádka o kouzelné babičce. V pohádce jsme se seznámili s jedovatou muchomůrkou a již víme, že se sbíráním hub to není jednoduché. Děti vyprávěly své zážitky z houbaření se svými rodiči. Houbičky jsme si také namalovali a vystřihovali.

21. – 25. října   „Plody zahrady – jablíčkový týden

Měla babka čtyři jabka,
a dědoušek jen dvě.
Dej mi babko jedno jabko,
budeme mít stejně.

  V úvodu týdne jsme si vyslechli pohádku „O jabloňce“ a v průběhu četby jsme zařazovali pohybové chvilky vztahující se k textu. Také se děti naučily píseň „Měla babka“, na kterou tančily mazurku.
 Při výtvarné činnosti jsme si vystřihovali a vymalovali jablíčka, při hrách si děti složily ovocný strom.
  V komunitním kruhu jsme jablíčka zkoumali, popisovali jejich tvar, barvu, vůni a na závěr si jablíčka ochutnali. A protože jsme šikulové, tak jsme si upekli jablkový závin, který se nám povedl. Na ochutnávku naší dobroty jsme pozvali i ostatní kamarády.

  V tomto týdnu jsme také navštívili výrobnu vánočních ozdob v Horním Bradle. Každý si podle své fantazie nazdobil vánoční kouli, kterou si také odvezl. Exkurze se nám všem velmi líbila.

28. října – 1. listopadu   „Halloweenský týden“

  Tento týden jsme prožili trochu strašidelných chvilek. Vyprávěli jsme si příběhy a poslouchali písničky o strašidlech. K danému tématu jsme si vyzdobili šatnu pavučinami s pavouky, netopýry, strašidýlky a děsivými dýněmi, které jsme společnými silami vydlabali. Halloween se pojí k legendě o darmošlapovi Jackovi. Seznámili jsme se s jeho příběhem. Jack-ó-lantern je svítilna používaná o svátku Halloween, dnes typicky vyřezaná z dýně a zevnitř osvětlená svíčkou. Pověděli jsme si, co jsou to Dušičky a s ohledem na dané období se seznámili i s bezpečností při práci s otevřeným ohněm.

4. – 8. listopadu   „Když kamarád stůně“

  Vysvětlili jsme dětem, co se skrývá pod pojmem zdraví, jak o něj pečovat, co je infekce, bacil a vitamíny. Děti si hrály na paní doktorku, vyprávěli jsme si vlastní zážitky z návštěvy u lékaře. Naučili jsme se píseň o nemocném medvídkovi. Zacvičili jsme si při pohybové hře „Abych nebyl nemocný“. Namalovali jsme si nebezpečné bacily, které jsme pojmenovali Rýmáček, Kašlík... V rámci projektových dnů nás navštívila lektorka ze Záchranné stanice Pasíčka s malým ježkem. Zábavnou formou dětem vyprávěla o ježcích, jak žijí a připravují se na zimu. Děti si mohly malého ježka pohladit a prozkoumat. Na závěr si vyrobily a nazdobily papírového ježka. Navštívila nás zdravotní sestřička s nemocnou panenkou Aničkou a po přečtení pohádky „Když Anička stůně“ jsme si vyzkoušeli obvazovat nemocné kamarády.

11. – 15. listopadu   „Není drak, jako drak“

  Tento týden jsme se věnovali drakům. Přečetli jsme si příběh o dráčkovi Tomíkovi, kterého jsme si i vyrobili. Vystřihovali jsme, lepili, zdobili a vázali mašličky. Dráčci z papíru se nám velice povedli a zdobili nám naši šatnu. Naučili jsme se básničku „Draku, draku“ a hru „Pozor, děti, letí drak“. A že není drak, jako drak, jsme si ukázali na pohádce Princ Bajaja, kde byli draci se spoustou hlav. Jednoho takového pohádkového draka jsme si společně vytvořili. Otiskli jsme na papír naše ruce a s trochou fantazie jsme z nich vytvořili čtyřhlavé saně. Dále pilně nacvičujeme tanečky, písničky a básničky na vánoční besídku.

18. – 22. listopadu   „Ježek a jeho kamarádi“

  Aktivitu jsme zahájili říkankou „Ježku, ježku ježatý, co ti třeba na šaty?“. Připomněli jsme si vlastní zážitky z návštěvy živého ježka ze Záchranné stanice Pasíčka. Vyprávěli jsme si o ježčí rodině, pro kterou jsme stavěli domečky a ukládali ježky k zimnímu spánku. Při procházce přírodou jsme zkoušeli ježka „vystopovat“. Děti ho vyrobily z modelíny, z papíru a vesele vyzdobily. Pozorovali jsme podzimní přírodu, také jsme se naučili novou píseň a taneček.

25. – 29. listopadu   „Dešťové kapičky“

  Tento týden jsme se věnovali počasí. Povídali jsme si o tom, co všechno už známe, co venku vidíme v daný čas a jak je možné, že je venku zima, i když svítí sluníčko. Vymalovali jsme si deštníky, vodovými barvami vytvořili duhu, v pracovním listu vytvořili déšť… Zahráli jsme si i na kouzelníky a pomocí pokusu jsme na talíři vytvořili duhu. Pokus se všem dětem moc povedl, foto naleznete ve fotogalerii. Vyprávěli jsme si příběh „O pokladu na konci duhy“. Tento týden nás také navštívila paní knihovnice.

2. – 6. prosince   „Mikuláš jde mezi nás“

  Celý týden byl zaměřen na téma Mikuláš, který nás ve čtvrtek společně s čertí rodinou a andělem navštívil v naší školce. Děti pro ně zazpívaly písně a zarecitovaly říkanky, kdo měl odvahu, mohl si čertíka i pohladit. A protože děti byly celý rok hodné, Mikuláš jim nadělil kornout plný sladkostí.

Nikdo se tak dobře nemá,
jako čerti v pekle,

žádné dříví neštípají
a přitom jsou v teple. 

9. – 13. prosince   Čas pohádek a přání“

  Vánoční příběhy nám navodily sváteční atmosféru a staly se motivací pro činnosti, které dětem zpříjemní čekání na vánoční svátky. V tomto týdnu také proběhla vánoční besídka, na které děti všem přítomným zazpívaly vánoční písně a koledy a zatančily veselé tanečky. Besídka byla krásná a my jsme tak prožívali společnou radost. Děti pod stromečkem našly dárečky – stavebnice, společenské i zábavné hry.

16. – 20. prosince   „Vánoční čas“

  Adventní čas je dobou očekávání, příjemného napětí a tajemna. Předvánoční čas jsme si zpestřili výrobou papírových přání a stromečků. Své místo v tomto čase mají i návštěvy kamarádů a společných her, zpěvu koled a písní u vánočního stromečku. Příjemným zážitkem pro nás bylo zhlédnutí akademie ZŠ Komenského a Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. Vystoupení obou škol se dětem velmi líbilo.

6. – 10. ledna   „Co jsem dostal od ježíška“

  S dětmi jsme si povídali, co dostaly pod stromeček za dárečky, zpívali jsme si vánoční písně a koledy u stromečku ve třídě. Na toto téma jsme malovali temperovými barvami, procvičili jsme si znalost barev a geometrické tvary. Naučili jsme se koledu „My tři králové jdeme k vám“ – řekli jsme si, kdo byli a jak se jmenovali. Děti si užívaly nové hračky a hry ve třídě. Také jsme si namalovali temperou sněhuláky, s kterými jsme si vyzdobili šatnu.

12. – 17. ledna   „Umíme se oblékat“

Adámek se probudil,
oblečení nemá,

rozhlíží se, rozhlíží,
své bačkůrky hledá. 

  Hráli jsme si s příběhem „Adámkovo oblečení“ a s vyprávěním „O nenošených bačkorkách“. Děti si s velkým nadšením zahrály na módní návrháře, oblékaly panenky na zimní vycházku a třídily oblečení podle ročních období. Z papíru jsme si vyrobili rukavice, které si děti dle své fantazie vyzdobily. Velkou legraci jsme si užily při hře „Kdo si obleče více věcí“.

20. – 31. ledna   „Zimní radovánky a sporty“

  Zábavnou formou jsme se seznamovali se změnou počasí, i když nebyl sníh, udělali jsme si alespoň  pokusy s ledem. Naučili jsme se básničku a písničku se zimní tématikou. Navštívili jsme zimní stadion a vyprávěli si o zimních sportech. „Vykouzlili“ jsme  lyžaře a bruslaře, o kterých jsme si četli a vyprávěli. Na závěr si děti vyzkoušely olympiádu a odměnou jim byla olympijská medaile. Děti také shlédly divadelní představení „O tučňákovi“.

3. – 7. února   „Co děláme celý den“

  V tomto týdnu se děti postupně seznamovaly s pojmy ráno, poledne a večer. Vyrobili jsme si měsíček a hvězdičku a k nim jsme namalovali noc. Také jsme řešili grafický list, kde děti poznávaly, co je den a co je noc. V komunitním kruhu jsme si nad obrázky vyprávěli „Co děláme celý den“.

10. – 14. února   Jarní prázdniny

17. – 21. února   „Čím budu, až vyrostu“

  V komunitním kruhu si vyprávíme, co dělá můj tatínek, maminka a čím bych chtěl být, až vyrostu. Hrajeme si námětové hry např. na švadlenu, kadeřnici a na řidiče.

24. – 28. února   „Masopust a karnevalové radovánky“

  Barvy jsou pro děti velmi atraktivním a podnětným tématem. Osvojovaly si a rozvíjely estetické cítění, tvořivost a fantazii. S dětmi jsme vyráběli a zdobili karnevalové masky, stavěli jsme si cirkusové šapitó a zpívali jsme si písničky. V závěru týdne si děti užívaly ve svých maskách karnevalové veselí.

2. – 6. března   „Život v trávě a na louce“

  S dětmi jsme pozorovali život v trávě, na naší školní zahradě jsme si pod lupou prohlíželi drobný hmyz. Seznámili jsme se s říkankou „Polámal se mraveneček“, Stavěli jsme z kostek domečky pro broučky. Děti si vyráběly z oříšků a papíru barevné berušky. Před spaním jsme dětem četli pohádku „Včelka Mája“.

9. – 13. března   „Zahrada se probouzí“

  Vyprávěli jsme si o tom, co máme na zahradě doma a jakou máme v naší školce. Zahradu jsme všichni po zimním odpočinku uklízeli a pozorovali jsme ptáčky, kteří se k nám po zimě vrátili. Nasypali jsme jim zobání do krmítka. Podle svých představ a zážitků si děti vše nakreslily. Také se naučily píseň „Šel zahradník do zahrady“.