Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
0108152229
So0209162330
Ne03101724 

Koťátková třída

KVĚTEN

·         Maminčina náruč – Den matek“ 14. 5. – 18. 5. 2018

Tento týden byl zaměřen hlavně na nácvik besídky, která se uskutečnila v Kulturním klubu ve Skutči 17. 5. 2018. Zde děti předvedly, jak umí sladit pohyb s hudbou, na závěr jsme si všichni zazpívali a proběhlo „Pasování předškoláků“. V tomto týdnu jsme si také vyprávěli, co znamená Den matek, vyjadřovali jsme své pouto a emoce. Hráli jsme si námětové hry „Na tatínky“, „Na rodinu“. Děti se radovaly z toho, co dokázaly a zvládly, při besídce nám byla odměna potlesk a úsměv rodičů.

DUBEN

Budeme rozvíjet psychické a fyzické zdatnosti, vytvářet základy pro práci s informacemi, vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností, planetou Zemí. Dvouleté děti se zapojují do všech činností – řídíme se jednoduchostí, snadnou proveditelností a přiměřeností.

·         Jarní dvorek

·         Jarní kytičky

·         Naše planeta Země 16. 4. - 20. 4. 2018

·         Pohádka „Na létajícím koberci“

Létající koberec patřil klukovi jménem Otík. Otík nás provádí po celé planetě Zemi. Dobrodružství a cestování nás čeká v různých částech světa. Potkáváme nové kamarády, přistáváme i na poušti. Když se s Otíkem proletíme až do Austrálie, kde jsme potkali klokany, tak se vrátíme do Evropy, kde žijeme. Vystřihovali jsme a lepili planetu Zemi, objevovali jsme a užívali nové pojmy. Oslavovali jsme „Den Země“ – pečovali jsme o okolní životní prostředí na naší školní zahradě. Poznatkové činnosti – určovali jsme znaky zemského povrchu, názvy dalších planet. Práce s encyklopedií a globusem – barevně jsme rozlišovali pevninu a vodstvo na Zemi. Na závěr jsme vyrobili zeměkouli z mačkaného papíru, dokreslili kamarády, kteří zde s námi žijí a zazpívali jsme si písničky s doprovodem na Orffovy nástroje.


·         Bez vody by nebyl život 23. 4. – 27. 4. 2018

Celý týden nás provázela kapička vody, kterou jsme si vystřihli z barevného papíru. Ukázala nám, kde se narodí, kudy „chodí“ a co všechno dovede. Hrála s námi pohybové hry, cvičila, povídala si a my jsme se od ní dozvěděli o významu vody pro člověka a celou přírodu na zemi. Při pokusech s vodou jsme si vyzkoušeli, co všechno umí.


BŘEZEN – „JAK SE BUDÍ JARO“

Zaměřovali jsme se na osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, vnímat probouzející se přírodu smysly. Chápat, že prostředí, ve kterém žijeme, se musí chránit. Dvouleté děti zdokonalují koordinaci pohybu a prostorovou orientaci.

·         Čí zobáček volá jaro

·         Pohádková kniha

·         Hody, hody, doprovody

ÚNOR – „TĚŠÍME SE NA MASOPUST“

Osvojovali jsme si některé dovednosti a poznatky, které předcházejí čtení a psaní, vytvářeli jsme pozitivní vztah ke kultuře a tradicím. Respektovali jsme specifika práce dvouletých dětí. Tento měsíc jsme měli ve školce „masopustní rej“ – karneval. Vytvářeli jsme škrabošky, vymýšleli jsme karnevalové tance. V den našeho karnevalového dopoledne děti přišly v různých maskách, poté jsme tancovali a soutěžili.

·         Čím budu, až vyrostu

·         Karnevalové radovánky – Masopust

·         Barevný týden

LEDEN – „MĚSÍC LEDOVÝ“

Rozvíjeli jsme schopnosti žít, tvořit a bavit se s kamarády, spolupracovat a společně se radovat. Posilovali jsme přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování. Rozvíjeli jsme paměť a pozornost.

·         Co jsem dostal od Ježíška

·         Usnul vrabec za komínem

·         Dva Mrazíci uličníci

·         Zimní sporty

PROSINEC – „VYTOUŽENÝ ČAS VÁNOC

Rozvíjeli jsme pohodu a radost v naší třídě, celým časem v měsíci prosinci se prolínaly vánoční svátky. U dvouletých dětí jsme posilovali vůli, upevňovali pravidla a řád.

·         Žerty s Mikulášem a čerty

·         Čas tajemství a splněných přání – Kouzlo Vánoc

 

*Ve školce nás navštívil Mikuláš s čerty a andělem. V naší třídě u vánočního stromečku jsme měli besídku a vánoční posezení s rodiči.

LISTOPAD – „USPÁVÁME ZVÍŘÁTKA“

V oblasti hrubé i jemné motoriky jsme rozvíjeli a zdokonalovali své schopnosti. Také jsme si osvojovali poznatky z okolního prostředí, ve kterém žijeme, vytvářeli jsme povědomí o soužití člověka s přírodou. Dvouletým dětem jsme dopřávali dostatek volnosti při výběru aktivit a jiných činností.

·         Podzimní ježkování

·         Malíř maluje – Barvy podzimu

·         Než přijde zima – Bacil není náš kamarád

·         Zvířátka v pohádkách – Hodování zvířátek

ŘÍJEN – „CO NÁM DARUJE PODZIM“

Děti se přizpůsobovaly prostředí a režimu v MŠ, začleňovali jsme postupně dvouleté děti do všech činností. Všímali jsme si, co se děje s přírodou na podzim, co dělají zvířátka. Také jsme koordinovali lokomoci a další pohyby s hudbou a rytmem.

·         V krámku babky kořenářky

·         Podzim v sadu – Měla babka čtyři jabka

·         Podzim na poli – Šel zahradník do zahrady

·         Podzimní muzikál – Co umí vítr a déšť

ZÁŘÍ – „VÍTÁME SE V NAŠÍ ŠKOLCE

V tomto měsíci jsme se seznamovali s novým prostředím, děti si osvojovaly elementární poznatky při navazování vztahů k dětem i dospělým.

·         Vítejte ve třídě Koťátek – Máme nové kamarády

·         Já a moje třída – Koťátka si spolu hrají

·         A já sám – Sebeobsluha a stolování

·         Loučíme se s létemKoťátková třída - „Koťátka“

Paní učitelky:

                            Stružinská Irena

                            Vodičková Jana

 

Koťátka jsou krásná, hravá, šikovná, obratná i mazlivá. A naše děti? Jsou krásné, hravé, šikovné..., jsou to naše koťátka, která poznávají okolní svět a učí se v něm spolu žít.