Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Sluníčková třída

            ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

             Sluníčková třída - „Sluníčka“ 

Paní učitelky:

                       paní ředitelka Hrubá Iveta

                       třídní učitelka Mgr. Pražanová Petra

                       asistent pedagoga: Věra DostálováPOZDRAV DĚTEM A RODIČŮM

Milé děti a rodiče, 

už je to více než měsíc, co se naše školka na nějakou dobu zavřela a je v ní úplné ticho :( .Není v ní slyšet, jak pobíháte, štěbetáte, zpíváte, domlouváte postupy při společných hrách, netvoříte krásné obrázky a nám je bez vás docela dost smutno. A tak vám píšeme, abyste děti i rodiče věděli, že na vás všechny myslíme a nemůžeme se už dočkat, až nám situace zase dovolí dveře školky otevřít i pro vás!

Přejeme Vám hodně sil, radosti ze společných her a krásných chvilek strávených spolu doma. Užívejte si tento čas hlavně ve zdraví a my se už teď na vás všechny těšíme. 

Pokud budete cokoliv potřebovat, pište na: prazanova.petra@msporsova.cz nebo e-mailovou adresu školy. 


Připravili jsme pro vás pár typů na hry, kreativní tvoření a jiné:

www.pardubickykraj.cz/krajanek

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

https://www.tvorivedeti.cz/cz-kategorie_0-0.html

https://volnycasdeti.cz/blog/tvorime-s-detmi?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6ArOkrwJM-sroXo5G-WpuiuuoMW4bI_ui0k3SbhQ8k9rH3nb1l81yXRoCFOgQAvD_BwE

https://www.agatinsvet.cz/grafomotorika-pro-predskolaky/

 


PLAVECKÝ VÝCVIK PRO PŘEDŠKOLÁKY - V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SE NEKONÁ. VYBRANÁ HOTOVOST BUDE RODIČŮM VRÁCENA.DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ DOCHÁZEJÍCÍCH DO MŠ PORŠOVA, SKUTEČ 2020

Vážení rodiče,

velmi Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, který nám poslouží k získání celkového pohledu na úroveň naší MŠ ze strany rodičovské veřejnosti a může být také podnětem pro zkvalitnění naší práce. Dotazník je anonymní. Vyjádřete, prosím, své názory otevřeně.

Vyplňujte, prosím, v termínu: 9. 3. – 20. 3. 2020

Otvírejte, prosím, v Google, odkaz zde:

https://www.survio.com/survey/d/C8N9I5U2X9F1L9V1I

Předem děkujeme za vyplnění dotazníkového šetření. Vaše odpovědi budou vyhodnoceny v rámci naší MŠ. O výsledcích dotazníků budete včas informováni. Věříme, že toto šetření přispěje k poznání skutečného stavu MŠ a stane se inspirací pro další zkvalitnění práce naší mateřské školy.

Mnohokrát děkujeme za Váš čas a otevřenost.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDJAŘÍ 9. 3. - 13. 3. 2020

10. 3. 2020 úterý v 8:00 FOTOGRAFOVÁNÍ (TABLO + SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE)

KNIHA 2. 3. - 6. 3. 2020

Tento týden nás provázela naše kamarádka kniha. Děti se učily s knihou zacházet, získávat a využívat nové poznatky, seznamovat se s historií písma a koloběhem výroby knih (malby na skalách, hliněné destičky, svitky, pergamen apod.). Rozeznávali jsme různé žánry, poznávali jsme pohádkové postavy a jejich kamarády. Děti si vyzkoušely, že i slepí lidé mohou číst. Uvědomili jsme si různá zpracování knihy (kniha, film, divadlo, píseň, báseň). Ke konci týdne jsme se pustili do náročného úkolu - výroba papíru. Práce byla náročná, ale povedla se. Pracovali jsme hodně ve skupinách, přidělovali hlavní i vedlejší role při hře. Nejdůležitější je pro nás sounáležitost každé z nás s kolektivem.

Velmi děkujeme rodičům, že se zapojili do čtení před odpoledním spaním. Velké poděkování patří i dětem, neboť si tuto aktivitu samy zajistily. Děkujeme a těšíme na příští setkání před spinkáním.

MASOPUST 24. 2. - 28. 2. 2020

Naučili jsme se, co je masopust, co k němu patří, kde masopust najdeme. Poznávali jsme masopust v hudbě, literatuře a lidových zvycích. Připravili jsme si masky pro náš karneval a pomocí her jsme rozvíjeli obratnost a pohybové dovednosti. Závěrem celého týdne byl KARNEVAL.

MUZIKANTI 17. 2. - 21. 2. 2020

V tomto týdnu jsme poznávali hudební nástroje a hudbu v různých žánrech. Vnímali jsme hudbu jako součást našeho života (k odpočinku, aktivnímu pohybu apod). Rozlišovali jsme náladu skladeb a písní: smutná, veselá. Při zpěvu doprovázíme písně na rytmické nástroje a vyjadřujeme hudbu pohybem. Hudební nástroje jsme i vyráběli a pokusili se zahrát písničku na xylofonu. Děti se samy "zapsaly" noty pomocí písmen. Myslíme si, že se jim to náramně podařilo.

CO LIDÉ DĚLAJÍ 3. 2. - 7. 2. 2020

Děti se naučily, že každá práce je důležitá. Uvědomily si, že peníze si musíme vydělat, "bez práce nejsou koláče". Že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě. Děti poznávaly povolání a charakterizovaly jejich činnosti. Postupně jsme se seznámili  s tím, kdo vyrábí věci kolem nás a z jakého materiálu mohou být.

RÁNO, POLEDNE, VEČER 27. 1. - 31. 1. 2020

ZIMNÍ RADOVÁNKY 20. 1. – 24. 1. 2020

S dětmi jsme nacházeli nejen krásu zimního období, ale i možnost sportování. Naučili jsme se chránit své zdraví a bezpečnost, jaké pomůcky jsou potřebné k zimnímu sportování. Hojně jsme využívali sněhu, postavili sněhuláky, koulovali a stavěli různé sněhové stavby. Nezapomněli jsme ani na pokusy se sněhem.

PANÍ ZIMA KRALUJE 13. 1. - 17. 1. 2020

Poznávali jsme zimní přírodu a její charakteristické znaky, typické počasí pro toto roční období. Naučili jsme se, jak se chránit před zimou, jak pomáhat zvířátkům, aby přečkala zimu.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM 6. 1. – 10. 1. 2020

 Seznamovali jsme se s tradicí Tří králů, s pranostikami. Na samotné Tři krále jsme si zahráli a naučili se koledu. Hádali jsme hádanky, hráli pohybové hry, procvičovali grafomotoriku, vymýšleli jsme dary pro Ježíška, pracovali s mapou "Kde leží Betlém", zaznamenávali jsme cestu na interaktivní tabuli

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 9. 12. – 20. 12. 2019

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíce, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční besídku, dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. Nezapomněli jsme na nemocné, staré a lidi bez domova, ani na lidi dobré vůle a zvířátka. Dětem patří velká pochvala za vánoční besídku, ale i Vám všem, že jste přišli podpořit své dětičky, ale i nás. Mnohokrát děkujeme, velmi si toho vážíme.

KDYŽ PŘICHÁZÍ MIKULÁŠ 2. 12. – 6. 12. 2019

Radostně, ale i s malými obavami jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme, nově jsme natrénovali písničku – přímo pro Mikuláše. Upevňovali jsme znalosti – jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšleli, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. S dětmi jsme si vyprávěli, jaké to je u nich doma, zda dodržují nějaké tradice. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

ZAČÍNÁ ADVENT 25. 11. – 29. 11. 2019

V tomto týdnu jsme se seznámili s adventem, připravovali příchod Vánoc, s délkou adventu. Děti vyrobili krásný adventní kalendář, který nás provázel celými Vánocemi. Naší třídou „zavonělo“ radostné očekávání, psali jsme dopis Ježíškovi a přemýšleli, jak a čím ozdobíme vánoční stromeček.

ČAS NA POHÁDKU 18. 11. – 22. 11. 2019

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.


U ZVÍŘÁTEK V LESE 11. 11. – 15. 11. 2019

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

Všímali jsme si změn v přírodě, uvědomili jsme si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Umíme pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky, určit jaké máme počasí. Uvědomili jsme si, jaký vliv má počasí na člověka. Pokusy jsme poznávat přírodní jevy, o kterých jsme zkušenostmi a prožitkem získali základní poznatky. V encyklopediích a naučné literatuře vyhledáváme, jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy.


STROMY A LISTY 4. 11. - 8. 11. 2019

Během tohoto tematického celku děti získaly bližší a ucelenější poznatky o stromech a jejich životě. Uvědomují si souvislost mezi živou a neživou přírodou a učí se vážit si života ve všech jeho formách. Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je situována uprostřed krásné přírody, využíváme co nejvíce praktické ukázky a vlastní prožitky dětí k poznávání přírody, a tím navozujeme citlivý vztah k ní. Přesvědčili jsme se, že tímto způsobem se posilují přirozené poznávací city, děti projevují radost a nadšení z vlastního poznávání, čímž si získané poznatky a dovednosti lépe zafixují.

 

HALLOWEEN 29. 10. – 1. 11. 2019

TĚLO 21. 10. – 25. 10. 2019

Pojmenovávali jsme viditelné části těla, máme povědomí o funkci některých vnitřních orgánů. Seznámili jsme se s různými druhy komunikace mezi lidmi, rozvoj komunikativních dovedností. Pomocí smyslů jsme získávali povědomí o vnímání okolního světa. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být nevidomý, neslyšící, tělesně postižený – svačili jsme se zavázanýma očima, děti vymýšlely různé úkoly pro kamarády – „nalij vodu, umyj si ruce, vezmi pastelku a namaluj sluníčko“ – opravdu nelehký úkol. Pro děti velmi zábavná hra, hodně jsme se nasmáli. Nezapomněli jsme ani na skutečnost, že v průběhu našeho života se tělo mění. Postupně jsme se učili orientovat na svém těle – vpravo, vlevo, dole, nahoře, pod, nad, daleko, blízko apod.

MOJE ZDRAVÍ 14. 10. – 18. 10. 2019

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat. V průběhu tohoto týdne jsme poznávali „na vlastní kůži“ lékařské povolání (vědět, že nám pomáhá - učíme děti nebát se lékaře).

ZELENINA 7. 10. – 11. 10. 2019

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

BAREVNÝ PODZIM 30. 9. – 4. 10. 2019

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

OVOCE 23. 9. – 27. 9. 2019

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce, výstavka, ochutnávka a následné pečení jablečného koláče.

MÍSTO,  KDE BYDLÍM 16. 9. – 20. 9. 2019

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

KAMARÁDI 9. 9. – 13. 9. 2019

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

Ve středu jsme absolvovali výlet do lesa na houby. Výlet jsme si užili plnými doušky, i houby jsme našli:) Děkujeme za spolupráci při přípravě košíků do lesa. Foto z našich prožitých chvil k nahlédnutí v šatně.

NAŠE ŠKOLIČKA 2. 9. – 6. 9. 2019

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Denně zařazujeme preventivní zdravotní cvičení. První týden jsme zvládli bezvadně. 


VÍTÁME VÁS V NAŠÍ TŘÍDĚ

Děti si přinesou 1x kartáček, 1x zubní pastu (o kterou se starají, neplýtvají s ní), 3x papírové kapesníky (2x box, 1x vrstvené).

Prosíme rodiče, aby dětem dali obyčejné oblečení i obuv na ven, s dětmi chodíme denně. Venku děláme pokusy, tvoříme, cvičíme apod.

Každý týden budeme psát, jaké téma nás čeká, co si mají děti přinést, včetně poplatků na kulturní akce.

Naše třída je plná předškoláčků, budeme denně procvičovat oblasti, které jsou potřebné ke zdárnému přechodu na ZŠ. 

Rodiče budeme o všem informovat na nástěnce v naší šatně, případně na velké informační tabuli.

Tento týden nás čeká velké "papírování". V pondělí obdrží rodiče k vyplnění: Pověření, Informovaný souhlas, Přihlášku ke stravování, Dohodu o docházce a společně překontrolujeme osobní údaje.

Jelikož se jedná o třídu předškoláků, je třeba, abyste své dítko v případě nepřítomnosti omlouvali včas.
 


 


Články a fotogalerie

Počet záznamů: 12 o stránku zpět   o stránku vpřed 1 2 3