Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
0108152229
So0209162330
Ne0310172431

Sluníčková třída

            ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

             Sluníčková třída - „Sluníčka“ 

Paní učitelky:

                 paní ředitelka Hrubá Iveta

                 třídní učitelka Mgr. Pražanová Petra

NOVÉ FOTOGRAFIE - VIZ POD TEXTEM (úplně dole)

Velmi děkujeme dětem i rodičům za zapojení do úkolů na adventní kalendář. Výrobky jsou nádherné, určitě daly hodně práce. Děkujeme:)

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 7. 12. – 22. 12. 2020

Děti se seznamují s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíčky, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. Nezapomínáme na nemocné, staré a lidi bez domova, ani na lidi dobré vůle a zvířátka. 

KDYŽ PŘICHÁZÍ MIKULÁŠ 30. 11. - 4. 12. 2020

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do Mikulášské nadílky pro naše děti.

Radostně, ale i s malými obavami, jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme, nově jsme natrénovali písničku – přímo pro Mikuláše. Upevňovali jsme znalosti – jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšlely, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. S dětmi jsme si vyprávěli, jaké to je u nich doma, zda dodržují nějaké tradice. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

ÚKOL PRO DĚTI - Kdo si ještě nepřinesl sklenici, prosím, donést. Budeme vyrábět lucerničky. Děkujeme všem rodičům za výbornou spolupráci v naší třídě.

ÚKOL PRO DĚTI A RODIČE - "Se sokolem do života" - naše MŠ se zapojila do celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí, s dětmi plníme různé pohybové činnosti v MŠ, které zaznamenáváme do šešitku. Za vykonanou práci děti obdrží samolepku. V sešitě jsou úkoly i pro děti s rodiči. Úkol č. 1 - 5. list modré barvy - vykonat dovednost, vybarvit obrázek a z druhé strany děti namalují, jak úkol plnily. Sešit přinést do MŠ nejpozději do pátku 4. 12. 2020. Děkujeme za spolupráci.


ZAČÍNÁ ADVENT 23. 11. - 27. 11. 2020

V tomto týdnu jsme se seznámili s adventem, připravovali příchod Vánoc, s délkou adventu. Děti si vyrobily krásný adventní věnec, který nás bude provázet celými Vánocemi. Naší třídou „zavonělo“ radostné očekávání, psali jsme dopis Ježíškovi a přemýšleli, jak a čím ozdobíme vánoční stromeček.

Předškoláci: PO - slabiky, rýmování, ÚT - zrakové vnímání (zrak. diferenciace), ST - mluvený projev, sociální role, ČT - grafomotorika - orientace na ploše, interaktivní tabule, PÁ - předčetenářské dovednosti, vyhledávání v textu 

ÚKOL PRO DĚTI - Rozhodli jsme se, že si vyrobíme svůj adventní kalendář. Děti tedy dostaly za úkol, vyrobit cokoliv z čehokoliv (z kamínků, papíru apod). Podmínkou je, že to musí být pro všechny děti - 24 ks. Např. přáníčko, malování na kamínky, motýlek z papíru, skládanka, něco z přírodnin = vše uloží do krabičky, zalepí a přinesou do MŠ. Od úterý 1. 12. rozbalujeme, moc se těšíme.


ČAS NA POHÁDKU 16. 11. - 20. 11. 2020

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

Předškoláci: PO - MŠ uzavřena, ÚT - státní svátek, ST - smyslové vnímání, interaktivní tabule, ČT - hygienické a pracovní návyky při psaní, zápis dle slovní instrukce, PÁ - pravolevá orientace


POČASÍ 9. 11. - 13. 11. 2020

Všímali jsme si změn v přírodě, uvědomili jsme si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Umíme pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky, určit jaké máme počasí. Uvědomili jsme si, jaký vliv má počasí na člověka. Pokusy jsme poznávat přírodní jevy, o kterých jsme zkušenostmi a prožitkem získali základní poznatky. V encyklopediích a naučné literatuře vyhledáváme, jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy.

U ZVÍŘÁTEK V LESE 2. 11. - 6. 11. 2020

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě. 

Posíláme velký pozdrav kamarádům, kteří jsou doma:)          Moc na všechny myslíme.

MOJE TĚLO 26. 10. – 30. 10. 2020

Pojmenovávali jsme viditelné části těla, máme povědomí o funkci některých vnitřních orgánů. Seznámili jsme se s různými druhy komunikace mezi lidmi, rozvoj komunikativních dovedností. Pomocí smyslů jsme získávali povědomí o vnímání okolního světa. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být nevidomý, neslyšící, tělesně postižený – svačili jsme se zavázanýma očima, děti vymýšlely různé úkoly pro kamarády – „nalij vodu, umyj si ruce, vezmi pastelku a namaluj sluníčko“ – opravdu nelehký úkol. Pro děti velmi zábavná hra, hodně jsme se nasmáli. Nezapomněli jsme ani na skutečnost, že v průběhu našeho života se tělo mění. Postupně jsme se učili orientovat na svém těle – vpravo, vlevo, dole, nahoře, pod, nad, daleko, blízko apod.

MOJE ZDRAVÍ 19. 10. – 22. 10. 2020

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat. V průběhu tohoto týdne jsme poznávali „na vlastní kůži“ lékařské povolání (vědět, že nám pomáhá - učíme děti nebát se lékaře). 

ZELENINA 12. 10. –1 6. 10. 2020

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

OVOCE 5. 10. – 9. 10. 2020

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce a surovin – výstavka, ochutnávka.

BAREVNÝ PODZIM 29. 9. – 2. 10. 2020

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

MÍSTO,  KDE BYDLÍM 14. 9. – 25. 9. 2020

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

KAMARÁDI 7. 9. – 11. 9. 2020

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

Předškoláci: PO - tvoření, stříhání, lepení, překládání dle slovního pokynu, ÚT -  sluchové vnímání, sluchové hry, ST - prostorová orientace, pravolevá orientace, ČT - grafomotorika, uvolňovací cvičení, hygienické a pracovní návyky při psaní, PÁ - slabiky, rytmizace, mluvený projev


VÍTÁME VÁS V MŠ  1. 9. – 4. 9. 2020

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Denně zařazujeme preventivní zdravotní cvičení. První týden jsme zvládli bezvadně. 

Předškoláci: ÚT - rozvoj slovní zásoby, ST - barvy, ČT - kolektivní výtvarná činnost - prostorová orientace, fantazie, PÁ - geometrické tvary, předmatematické dovednosti


Články a fotogalerie

Počet záznamů: 11 o stránku zpět   o stránku vpřed 1 2 3