Po 07142128
Út0108152229
St0209162330
Čt0310172431
04111825 
So05121926 
Ne06132027 

Sluníčková třída

            ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

             Sluníčková třída - „Sluníčka“ 

Paní učitelky:

                       paní ředitelka Hrubá Iveta

                       třídní učitelka Mgr. Pražanová Petra

                       asistent pedagoga: Věra Dostálová


AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

21. 10. 2019  EXKURZE - HORNÍ BRADLO

23. 10. 2019  FOTOGRAFOVÁNÍ V 8:00 "PODZIM"


AKTUÁLNĚ!!!

V pondělí, tj. 21. 10. 2019 odjíždíme s dětmi na školní exkurzi do Horního Bradla. Budeme se účastnit procesu výroby a ručního zdobení vánočních ozdob. Dále nás čekají výtvarné dílničky, kdy si děti vyrobí svoji vánoční ozdobu. Vše je hrazeno z projektu OP VVV, Šablony II. Plánovaný odjezd je v 8:00 hodin, zpět se vracíme na oběd. Dejte, prosím, dětem batoh, pití s uzávěrem a malou dobrůtku. Svačíme v MŠ, pití na dolévání bereme s sebou. Pokud se někomu dělá špatně, informujte nás o tom. Děkujeme.


Dále:

  • zjišťujeme průzkum na podzimní prázdniny, které budou ve dnech 29. a 30. 10. 2019, naše MŠ je v běžném provozu (bude otevřena) - viz záznam v šatně
  • zjišťujeme zájem o taneční kroužek, který by se konal po Vánocích (již v minulých letech byl v nabídce), cena 380,- za 5 lekcí - viz záznam v šatně
  • zjišťujeme zájem o oční vyšetření zdarma - nahlásit ve třídě, termín bude upřesněn po ukončení průzkumu


MOJE TĚLO 21. 10. – 25. 10. 2019


MOJE ZDRAVÍ 14. 10. – 18. 10. 2019

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat. V průběhu tohoto týdne jsme poznávali „na vlastní kůži“ lékařské povolání (vědět, že nám pomáhá - učíme děti nebát se lékaře).

ZELENINA 7. 10. – 11. 10. 2019

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

BAREVNÝ PODZIM 30. 9. – 4. 10. 2019

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

OVOCE 23. 9. – 27. 9. 2019

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce, výstavka, ochutnávka a následné pečení jablečného koláče.

MÍSTO,  KDE BYDLÍM 16. 9. – 20. 9. 2019

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

KAMARÁDI 9. 9. – 13. 9. 2019

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

Ve středu jsme absolvovali výlet do lesa na houby. Výlet jsme si užili plnými doušky, i houby jsme našli:) Děkujeme za spolupráci při přípravě košíků do lesa. Foto z našich prožitých chvil k nahlédnutí v šatně.

NAŠE ŠKOLIČKA 2. 9. – 6. 9. 2019

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Denně zařazujeme preventivní zdravotní cvičení. První týden jsme zvládli bezvadně. 


VÍTÁME VÁS V NAŠÍ TŘÍDĚ

Děti si přinesou 1x kartáček, 1x zubní pastu (o kterou se starají, neplýtvají s ní), 3x papírové kapesníky (2x box, 1x vrstvené).

Prosíme rodiče, aby dětem dali obyčejné oblečení i obuv na ven, s dětmi chodíme denně. Venku děláme pokusy, tvoříme, cvičíme apod.

Každý týden budeme psát, jaké téma nás čeká, co si mají děti přinést, včetně poplatků na kulturní akce.

Naše třída je plná předškoláčků, budeme denně procvičovat oblasti, které jsou potřebné ke zdárnému přechodu na ZŠ. 

Rodiče budeme o všem informovat na nástěnce v naší šatně, případně na velké informační tabuli.

Tento týden nás čeká velké "papírování". V pondělí obdrží rodiče k vyplnění: Pověření, Informovaný souhlas, Přihlášku ke stravování, Dohodu o docházce a společně překontrolujeme osobní údaje.

Jelikož se jedná o třídu předškoláků, je třeba, abyste své dítko v případě nepřítomnosti omlouvali včas.