Po 05121926
Út 06132027
St 07142128
Čt0108152229
0209162330
So0310172431
Ne04111825 

Sluníčková třída

            ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

             Sluníčková třída - „Sluníčka“ 


!!!!AKTUÁLNĚ!!!

Ve středu, tj. 19. 6. 2019 půjdeme na turistický výlet do MŠ Žďárec u Skutče. Dejte, prosím, dětem: batoh, pití s uzávěrem, pláštěnku a malou dobrůtku. Svačinu bereme s sebou z MŠ, na oběd se vracíme.

--------------------------------------------------------------------------

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 17. 6. – 21. 6. 2018

ÚT 18. 6. v 9:00 hod. poslední beseda s paní knihovnicí

ÚT 18. 6. v 10:00 hod. návštěva muzea

ST 19. 6. turistický výlet do Žďárce


VÍTÁME LÉTO 10. 6. – 14. 6. 2019

Tento týden nás provázely opravdu letní teploty. Seznámili jsme se s letním počasím, s létem jako ročním obdobím, jeho charakteristickými znaky, povídali si o Slunci, vysokých teplotách a letních bouřkách. Poznávali jsme letní přírodu a život kolem nás, učili se vnímat změny a mít úctu k životu ve všech jeho formách. Hojně jsme využívali školní zahradu při pobytu venku, rozvíjeli jsme nápaditost a kreativitu dětí. Děti se dozvěděly, jak se chránit před letním sluncem. Rozlišovali jsme oblečení dle ročních období, letní zahrádku – ovoce a zeleninu, letní louku – život v trávě, možné nebezpečí – klíště, jedovaté rostliny apod.

ČT 13. 6. výlet do ZOO

PÁ 14. 6. ZD Rosice


DEN DĚTÍ 3. 6. – 7. 6. 2018

Celý týden jsme si povídali o dětech z celého světa, o rovnosti, přátelství a rasové toleranci. Domlouvali jsme se, jak svátek oslavíme, čím ho oslavíme: sportem, kulturním programem, pohádkou, hledáním pokladu apod. Učili jsme se vnímat přání druhého, umět udělat kompromis. Radostně jsme prožívali společnou oslavu se všemi kamarády. Posilovali jsme přátelství a upevňovali mezilidské vztahy.  Při hrách jsme rozvíjeli celkovou koordinaci těla a rovnováhu při překonávání překážek. Děti poznávaly, že pohyb je radost, a že je dobré hrát „fér“.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – KDO NÁS CHRÁNÍ 20. 5. – 31. 5. 2019

Cílem tohoto týdne bylo orientovat se v základních pravidlech bezpečnosti v dopravním provozu. Uvědomit si, proč je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Děti si upevňovaly, jak správně přecházet silnici, poznávaly některé dopravní značky. Děti mají široké povědomí: o dopravních prostředcích, co jezdí po silnici, co je vozovka/dálnice/silnice/dopravní policista/přechod pro chodce/chůze po silnici/chodníku. Znají hromadné dopravní prostředky a barvy v dopravě. Velký důraz byl kladen, aby si děti uvědomily, k čemu slouží dětská sedačka, helma, chrániče, reflexní prvky. K námětovým ukázkám jsme používali audiovizuální techniku, seznamovali se se situacemi, které nás mohou potkat. Nedílnou součástí byla znalost a důležitost práce záchranných složek. Seznamovali jsme se s profesí – hasiče, záchranáře i policisty. Naučili jsme se důležitá čísla a dozvěděli, které se na ně mohu obrátit o pomoc. Význam nesla i prevence před vznikem požáru, následek úrazu a setkání s cizími lidmi.

MAMINKA MÁ SVÁTEK 13. 5. - 17. 5. 2019

Prožívali jsme radostně sváteční událost - "Svátek matek". Uvědomujeme si, že rodina chrání naše soukromí i bezpeční. Poznali jsme, že láska a důvěra je součástí vztahu v rodině.Pro maminky děti připravily překvapení v podobě dárečků (přáníčko, srdíčko a květinka). Výrobky byly velmi zdařilé, děti pracovaly pečlivě s láskou, opravdu si nechaly moc záležet. Děti se naučily nádhernou báseň "Maminka". 

BESÍDKA V KKS 14. 5. 2019 - Velká pochvala patří především dětem, byly naprosto úžasné! Za odměnu máme pro děti překvapení. I VÁM, všem rodičům, rodinám, patří velké díky, že jste přišli a podpořili nás. Děkujeme :)

PLAMÍNEK 17. 5. 2019 - Ihned po příjezdu na nás čekala připravená sportovní stanoviště. Děti si vyzkoušely štafetu, požární útok, kuželky, lanovku, ale i zdravotní výchovu. Velmi poutavá byla přednáška pana policisty, který měl plnou výzbroj. Děti si vše mohly vyzkoušet, a jak se zdá, asi jsme byli překvapeni všichni tou tíhou výstroje. Měli jsme možnost shlédnout zásah hasičů při dopravní nehodě. Ta rychlost a odvaha nás srdečně zasáhly. Děti si o tom všem vyprávěly ještě po příjezdu do školky. Za účast a pilné snažení jsme všichni dostali medaile, diplomy a nějaký ten mlsík. Velmi děkujeme obci Pokřikov za krásně připravenou akci.

MOJE RODINA 2. 5. - 10. 5. 2019

Uvědomovali jsme si význam zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti. Víme, že každý v rodině má povinnost pomáhat podle svých schopností. S dětmi jsme se naučili, že každý má ve společnosti rodiny svou roli, podle které je třeba se chovat. Hodně jsme si vyprávěli o ochraně rodiny a domova před cizími lidmi. Tento týden jsme využívali hraní rolí, dramatizaci a nebezpečně situace. Děti byly moc šikovné a mají dobré povědomí o nebezpečí, které nás může potkat.

LETÍ BÁBA NA KOŠTĚTI 23. 4. - 30. 4. 2019


VELIKONOCE 8. 4. - 18. 4. 2019


DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA 1. 4. - 5. 4. 2019

Učili jsme se poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďátka. Uvědomit si význam zvířátek pro citový život člověka a jeho obživu. Vědět odkud jsou potraviny živočišného původu. Pojmenovat části těla zvířete, poznat jejich hlas. Rozlišit pojem - zvíře domácí, hospodářské. Seznámit se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.

JARNÍ KYTIČKY 25. 3. – 29. 3. 2019

VODA, VODA, VODIČKA 18. 3. – 22. 3. 2019

Celý týden nás provázela kapička vody, kterou jsme si vystřihli z barevného papíru. Ukázala nám, kde se narodí, kudy „chodí“ a co všechno dovede. Hrála s námi pohybové hry, cvičila, povídala si a my jsme se od ní dozvěděli o významu vody pro člověka a celou přírodu na zemi. Při pokusech s vodou jsme si vyzkoušeli, co všechno umí.

NAŠE PLANETA ZEMĚ 11. 3. – 15. 3. 2019

Tento týden byl takový kosmický. Děti se přenesly do prostoru vesmíru, získávaly povědomí o existenci národů a kultur různých zemí. Seznámily se se základními poznatky o planetě Zemi, Slunci a vesmíru. Poznávaly různorodost přírody a živočichů na celém světě. Pro získávání informací jsme využívali encyklopedie, knihy, časopisy, interaktivní tabuli, nabyté vědomosti a zkušenosti.

VÍTÁME JARO 4. 3. – 8. 3. 2019

MASOPUST 25. 2. – 1. 3. 2019

Naučili jsme se, co je masopust, co k němu patří, kde masopust najdeme. Poznávali jsme masopust v hudbě, literatuře, lidových zvycích. Připravili jsme si masky pro náš karneval a pomocí her jsme rozvíjeli obratnost a pohybové dovednosti. Závěrem celého týdne bylo slavnostní pečení bábovky.

MUZIKANTI 18. 2. – 22. 2. 2019

Poznávali jsme hudební nástroje a hudbu v různých žánrech. Vnímali hudbu jako součást našeho života: např. k odpočinku, aktivnímu pohybu. Rozlišovali jsme náladu skladeb a písní: smutná, veselá. Při zpěvu doprovázíme písně na rytmické nástroje a vyjadřujeme hudbu pohybem.

CO LIDÉ DĚLAJÍ 11. 2. – 15. 2. 2019

Děti se naučily, že každá práce je důležitá. Uvědomily si, že peníze si musíme vydělat „bez práce nejsou koláče“, že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě. Děti poznávaly povolání a charakterizovaly jejich činnost. Postupně jsme se seznámili s tím, kdo vyrábí věci kolem nás a z jaké materiálu mohou být.

JARNÍ PRÁZDNINY 1. 2. - 8. 2. 2019

ZIMNÍ RADOVÁNKY 21. 1. – 31. 1. 2019

S dětmi jsme nacházeli nejen krásu zimního období, ale i možnost sportování. Naučili jsme se chránit své zdraví a bezpečnost, jaké pomůcky jsou potřebné k zimnímu sportování. Hojně jsme využívali sněhu, postavili sněhuláky, koulovali a stavěli různé sněhové stavby. Nezapomněli jsme ani na pokusy se sněhem.

PANÍ ZIMA KRALUJE 7. 1. – 18. 1. 2019

Poznávali jsme zimní přírodu a její charakteristické znaky, typické počasí pro toto roční období. Seznamovali jsme se s tradicí Tří králů. Naučili jsme se, jak se chránit před zimou, jak pomáhat zvířátkům, aby přečkala zimu.

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 10. 12. – 21. 12. 2018

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíce, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční besídku, dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. Nezapomněli jsme na nemocné, staré a lidi bez domova, ani na lidi dobré vůle a zvířátka. Z důvodu vysoké nemocnosti dětí, jsme posunuli besídku na 19. prosince. Přestože se některé děti vrátily po nemoci, besídku zvládly bravurně. Dětem patří velká pochvala, ale i Vám všem, že jste přišli podpořit své dětičky, ale i nás. Mnohokrát děkujeme, velmi si toho vážíme.

KDYŽ PŘICHÁZÍ MIKULÁŠ 3. 12. – 7. 12. 2018

Radostně, ale i s malými obavami jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme, nově jsme natrénovali písničku – přímo pro Mikuláše. Upevňovali jsme znalosti – jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšleli, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. S dětmi jsme si vyprávěli, jaké to je u nich doma, zda dodržují nějaké tradice. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

ZAČÍNÁ ADVENT 26. 11. – 30. 11. 2018

V tomto týdnu jsme se seznámili s adventem, připravovali příchod Vánoc, s délkou adventu. Děti vyrobili krásný adventní kalendář, který nás provázel celými Vánocemi. Naší třídou „zavonělo“ radostné očekávání, psali jsme dopis Ježíškovi a přemýšleli, jak a čím ozdobíme vánoční stromeček.

ČAS NA POHÁDKU 19. 11. – 23. 11. 2018

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

POČASÍ 12. 11. – 16. 11. 2018

Všímali jsme si změn v přírodě, uvědomili jsme si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Umíme pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky, určit jaké máme počasí. Uvědomili jsme si, jaký vliv má počasí na člověka. Pokusy jsme poznávat přírodní jevy, o kterých jsme zkušenostmi a prožitkem získali základní poznatky. V encyklopediích a naučné literatuře vyhledáváme, jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy.

U ZVÍŘÁTEK V LESE 5. 11. – 9. 11. 2018

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

HALLOWEEN 29. 10. – 2. 11. 2018

Prosím, připravte dětem na středu čistý kelímek od jogurtu. Budeme vytvářetJ

Průzkum docházky dětí do MŠ ve dnech 29. 10. a  30. 10. 2018

Vzhledem k podzimním prázdninám na ZŠ zjišťujeme, zda Vaše dítko bude přítomno v MŠ. Prosím nahlaste ve své třídě. 

STROMY A LISTY 22. 10. – 26. 10. 2018

Během tohoto tematického celku děti získaly bližší a ucelenější poznatky o stromech a jejich životě. Uvědomují si souvislost mezi živou a neživou přírodou a učí se vážit si života ve všech jeho formách. Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je situována uprostřed krásné přírody, využíváme co nejvíce praktické ukázky a vlastní prožitky dětí k poznávání přírody, a tím navozujeme citlivý vztah k ní. Přesvědčili jsme se, že tímto způsobem se posilují přirozené poznávací city, děti projevují radost a nadšení z vlastního poznávání, čímž si získané poznatky a dovednosti lépe zafixují. V našich činnostech často využíváme mikroskop, lupu a pokusy. 

Pátek se pro nás stal slavnostním dnem, oslavovali jsme 100. výročí naší republiky. Upekli jsme slavnostní koláč a získali značné množství informací o lípě - symbolu naší země. Naučili se báseň "Naše zem", na počest zasadili lípu na školní zahradě a zazpívali naši státní hymnu. Dětem patří velká pochvala, celý týden pracovaly pilně a svědomitě, velmi emotivně projevily úctu k naší vlasti.

BAREVNÝ PODZIM 15. 10. – 19. 10. 2018

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí. 

MOJE ZDRAVÍ 8. 10. – 12. 10. 2018

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat.

OVOCE 1. 10. – 5. 10. 2018

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce a surovin – výstavka, ochutnávka a následné pečení jablečného koláče.

ZELENINA 24. 9.  – 27. 9. 2018

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů

MÍSTO,  KDE BYDLÍM 17. 9. – 21. 9. 2018

ÚT - muzikál v Hlinsku

Moc prosíme rodiče, aby dovedli své děti kolem 7 hodiny, abychom se v klidu stihli nasvačit a připravit k odjezdu. Na muzikál pojedou děti ve věku od 4 let. Děti mladší budou zůstávat v MŠ, mají připravený program. Prosíme o společenské oblečení (ne tepláčky), stačí obyčejné kalhoty, rifle apod. Pití a malou svačinkou bereme ze školky s sebou. Muzikál je hrazený z příspěvků SRPŠ.

KAMARÁDI 10. 9. – 14. 9. 2018

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka. 

Velká pochvala patří všem dětem, těm nejmenším - u kterých adaptace probíhala téměř bez obtíží, i těm starším - ochotně pomáhají mladším. Samozřejmě i rodičům, kteří nám s adaptací bezvadně pomáhají.

PÁ - první hodina angličtiny pro předškoláky v ZŠ Komenského (naučit se básničku).

NAŠE ŠKOLIČKA 3. 9. – 7. 9. 2018

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Opakovali jsme říkadla a písně, naučili se nové písně, pohybové hry.


   VÍTÁME VÁS V NAŠÍ TŘÍDĚ


Paní učitelky:

                       paní ředitelka Hrubá Iveta

                       Mgr. Pražanová Petra


asistent pedagoga: Věra Dostálová