Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
0108152229
So0209162330
Ne03101724 

Sluníčková třída

HURÁ PRÁZDNINY 25. 6. – 29. 6. 2018

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 18. 6. – 22. 6. 2018

VÍTÁME LÉTO 11. 6. – 15. 6. 2018

15. 6. 2018 od 16:00 hod. ZAHRADNÍ SLAVNOST NA KYNOLOGICKÉM CVIČIŠTI – bude upřesněno

DEN DĚTÍ 1. 6. – 8. 6. 2018

4. 6. 2018 ŠKOLNÍ VÝLET do Pasíček. Naše třída bude odjíždět v 7:30 hodin od naší budovy. Pojedeme do Pasíček u Proseče, kde na nás čeká připravený tříhodinový program. Dětem, prosím, připravte: batůžek na záda, pití s uzávěrem, malý mlsík. Svačiny a oběd budou zajištěny z MŠ. Předpokládaný návrat kolem 14:00 hodin.

5. 6. 2018 v 15:00 hodin schůzka s rodiči ohledně zahraní slavnosti.  Budou zde podávány informace, které se týkají rodičovské spolupráce při zajištění slavnosti (napečení, pomoc s organizací apod).

6. 6. 2018 v 15:45 hodin se bude konat RODIČOVSKÁ SCHŮZKA pro rodiče nově příchozích dětí. Rodiče dostanou informace, do které třídy bude jejích dítko docházet, co vše je potřeba do školky a další potřebné o chodu naší MŠ.

Dne 8. 6. se celá třída zúčastní sportovní akce "Plamínek" v Pokřikově - odjez naší třídy bude v 7:45 hodin. Prosíme, aby děti přišly do MŠ nejpozději v 7:30 hodin. S sebou: batůžek, pláštěnku, pití s uzávěrem, aby se dalo dolévat, malý mlsík. Svačina je zajištěna z MŠ. Vracíme se kolem oběda. 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – KDO NÁS CHRÁNÍ 21. 5. – 31. 5. 2018

Po 28. 5. Koncert v KKS - hudební skupina 7Mays (pro děti ve věku 4 - 6 let). Vybíráme  Kč 20,-.

Čt  31. 5.     9:00 – 10:00 hod. plavecký výcvik

MAMINKA MÁ SVÁTEK 9. 5. - 18. 5. 2018

Prožívali jsme radostně sváteční událost - "Svátek matek". Uvědomujeme si, že rodina chrání naše soukromí i bezpeční. Poznali jsme, že láska a důvěra je součástí vztahu v rodině.Pro maminky děti připravily překvapení v podobě dárečků (přáníčko, srdíčko a květinka). Výrobky byly velmi zdařilé, děti pracovaly pečlivě s láskou, opravdu si nechaly moc záležet. Děti se naučily nádhernou báseň "Maminka". 

BESÍDKA V KKS - Velká pochvala patří především dětem, byly naprosto úžasné! Za odměnu máme pro děti překvapení. I VÁM, všem rodičům, rodinám, patří velké díky, že jste přišli a podpořili nás. Děkujeme :)

MOJE RODINA 2. 5. - 4. 5. 2018

Uvědomovali jsme si význam zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti. Víme, že každý v rodině má povinnost pomáhat podle svých schopností. S dětmi jsme se naučili, že každý má ve společnosti rodiny svou roli, podle které je třeba se chovat. Hodně jsme si vyprávěli o ochraně rodiny a domova před cizími lidmi. Tento týden jsme využívali hraní rolí, dramatizaci a nebezpečně situace. Děti byly moc šikovné a mají dobré povědomí o nebezpečí, které nás může potkat.

LETÍ BÁBA NA KOŠTĚTI 23. 4. - 27. 4. 2018

V pátek budeme opékat uzeninu, zazpíváme si u ohně a spálíme vyrobené čarodějnice. VYBÍRÁME 10,- (vše nakoupíme).

PÁ 27. 4. beseda s paní knihovnicí

Ve čtvrtek budeme péct cukroví "pavouky" na čarodějnickou hostinu.

Od pondělí děti mohou chodit převlečené v kostýmu, klobouku, pomalované apod. Nic nového nepořizujte, vystačíme si s malůvkou např. na obličej:) Stačí mít až v pátek, kdy si uděláme společnou čarodějnickou hostinu a čarodějnický slet.

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA 16. 4. - 20. 4. 2018

ÚT 17. 4. v 10:30 pohádka v MŠ "Zebra na přechodu" - vybíráme Kč 40,-

V úterý se nejde plavat, pozor změna!!! Půjdeme ve středu 18. 4. , odchod z MŠ v 7:30 hodin.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 9. 4. - 13. 4. 2018

Děti se pomocí pohybových, smyslových a didaktických her seznámily s životem domácích zvířat, získaly poznatky o jejich způsobu života, jejich užitku a ochraně. Hojně jsme využívali hudební, pohybové a výtvarné činnosti, práci s literaturou, říkadly a básní. 

JARO JE TU – KYTIČKY, PŮJDU K ZÁPISU 3. 4. – 6. 4. 2018

Děti se seznamovaly s druhy květin na jaře, jejich významem pro probouzející hmyz. Zbytečně je netrháme. U dětí jsme podporovali estetické cítění a rozvíjeli pohybovou koordinaci. Společně jsme pod mikroskopem pozorovali složení květů - naučili se nové pojmy: kalich, prašník apod. Osvojovali si části rostlin - kořen, stonek, list, květ. Vnímali krásu barev smysly a pohybem. Tento týden byl pro nás významný, naši předškoláci šli k zápisu do 1. třídy. Vyprávěli jsme si o světě školáků, co nás čeká, co umím, jak se budu chovat. A hlavně, že vstup do základní školy je přirozenou součástí našeho života. U dětí jsme podporovali radostné očekávání zápisu do 1. třídy. Dětem patří velká gratulace a zároveň jim přejeme hodně zdaru ve škole.


VÍTÁME JARO 19. 3. – 29. 3. 2018

Cílem bylo vnímat probouzející se přírodu s příchodem jarních svátků a seznámit se s tradicemi Velikonoc  (koleda, pomlázka, zajíček, beránek a barvení vajec). Mladší děti si upevňovaly barvy, starší děti se učily doplňkové barvy, míchání barev a jejich odstíny. V tomto období jsme vyráběli velikonoční dekorace, zamýšleli se, jakou vyrobím, z čeho ji vyrobím, setí obilí, výroba zajíčka, barvení vajec, práce s proutím. Poznávali jsme lidové zvyky, rozvíjeli estetické vnímání a cítění. Vnímání probouzejícího se života a životního cyklu: zrod, vývoj, zánik. Kde se vzalo vejce, velikonoční hry, zdobení vajec. Poznat tradice Velikonoc v lidové tvorbě a tradici.

JARNÍ PRÁZDNINY 12. 3. – 16. 3. 2018

Spojování tříd – pobyt ve třídě Koťátek na hlavní budově.

KNIHA 5. 3. – 9. 3. 2018

Tento týden jsme se seznamovali s knihou a literaturou pro děti. Naučili jsme se nové pojmy (např. spisovatel, ilustrátor). Trochu jsme pozastavili čas a vrátili se do historie – předchůdci knihy. Než vznikla kniha, vedla k tomu dlouhá cesta. Vyzkoušeli jsme si obrázkové písmo. Úkolem dětí bylo vyrýt do hliněné destičky či modelíny „ulovil jsem bizona“, „vyhráli jsme v boji a získali území“. Během týdne měly děti možnost si přinést svoji oblíbenou knihu. Velká pochvala patří téměř všem dětem, v naší třídě jsme uspořádali opravdu velkou výstavu krásných knih. K dramatizaci a hrám vybraly děti pohádku „O Koblížkovi“. Uvědomovali jsme si také, jak „čtou“ knihu lidé slepí a vyzkoušeli si Braillovo písmo. Závěrem týdne byla výroba ručního papíru. 

MASOPUST 19. 2. – 2. 3. 2018

Naučili jsme se, co je masopust, co k němu patří, kde masopust najdeme. Poznávali jsme masopust v hudbě, literatuře, lidových zvycích. Připravili jsme si masky pro náš karneval a pomocí her jsme rozvíjeli obratnost a pohybové dovednosti. Závěrem celého týdne bylo slavnostní pečení bábovky.

MUZIKANTI 12. 2. – 16. 2. 2018

Poznávali jsme hudební nástroje a hudbu v různých žánrech. Vnímali hudbu jako součást našeho života: např. k odpočinku, aktivnímu pohybu. Rozlišovali jsme náladu skladeb a písní: smutná, veselá. Při zpěvu doprovázíme písně na rytmické nástroje a vyjadřujeme hudbu pohybem.

CO LIDÉ DĚLAJÍ 29. 1. – 9. 2. 2018

Děti se naučily, že každá práce je důležitá. Uvědomily si, že peníze si musíme vydělat „bez práce nejsou koláče“, že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě. Děti poznávaly povolání a charakterizovaly jejich činnost. Postupně jsme se seznámili s tím, kdo vyrábí věci kolem nás a z jaké materiálu mohou být.

ZIMNÍ RADOVÁNKY 15. 1. – 26. 1. 2018

S dětmi jsme nacházeli nejen krásu zimního období, ale i možnost sportování. Naučili jsme se chránit své zdraví a bezpečnost, jaké pomůcky jsou potřebné k zimnímu sportování. Hojně jsme využívali sněhu, postavili sněhuláky, koulovali a stavěli různé sněhové stavby. Nezapomněli jsme ani na pokusy se sněhem.

PANÍ ZIMA KRALUJE 3. 1. – 12. 1. 2018

Poznávali jsme zimní přírodu a její charakteristické znaky, typické počasí pro toto roční období. Seznamovali jsme se s tradicí Tří králů. Naučili jsme se, jak se chránit před zimou, jak pomáhat zvířátkům, aby přečkala zimu.

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 11. 12. – 22. 12. 2017

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíce, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční besídku, dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. Nezapomněli jsme na nemocné, staré a lidi bez domova, ani na lidi dobré vůle a zvířátka.

KDYŽ PŘICHÁZÍ MIKULÁŠ 4. 12. – 8. 12. 2017

Radostně, ale i s malými obavami jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme, nově jsme natrénovali písničku – přímo pro Mikuláše. Upevňovali jsme znalosti – jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšleli, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. S dětmi jsme si vyprávěli, jaké to je u nich doma, zda dodržují nějaké tradice. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

ZAČÍNÁ ADVENT 27. 11. – 1. 12. 2017

V tomto týdnu jsme se seznámili s adventem, připravovali příchod Vánoc, s délkou adventu. Děti vyrobili krásný adventní kalendář, který nás provázel celými Vánocemi. Naší třídou „zavonělo“ radostné očekávání, psali jsme dopis Ježíškovi a přemýšleli, jak a čím ozdobíme vánoční stromeček.

ČAS NA POHÁDKU 20. 11. – 24. 11. 2017

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

POČASÍ 6. 11. – 17. 11. 2017

Všímali jsme si změn v přírodě, uvědomili jsme si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Umíme pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky, určit jaké máme počasí. Uvědomili jsme si, jaký vliv má počasí na člověka. Pokusy jsme poznávat přírodní jevy, o kterých jsme zkušenostmi a prožitkem získali základní poznatky. V encyklopediích a naučné literatuře vyhledáváme, jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy.

U ZVÍŘÁTEK V LESE 30. 10. – 3. 11. 2017

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě. Velmi děkujeme všem rodičům, kteří přispěli k naší nádherné, poučné výstavce hub.

MOJE TĚLO 23. 10. – 27. 10. 2017

Pojmenovávali jsme viditelné části těla, máme povědomí o funkci některých vnitřních orgánů. Seznámili jsme se s různými druhy komunikace mezi lidmi, rozvoj komunikativních dovedností. Pomocí smyslů jsme získávali povědomí o vnímání okolního světa. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být nevidomý, neslyšící, tělesně postižený – svačili jsme se zavázanýma očima, děti vymýšlely různé úkoly pro kamarády – „nalij vodu, umyj si ruce, vezmi pastelku a namaluj sluníčko“ – opravdu nelehký úkol. Pro děti velmi zábavná hra, hodně jsme se nasmáli. Nezapomněli jsme ani na skutečnost, že v průběhu našeho života se tělo mění. Postupně jsme se učili orientovat na svém těle – vpravo, vlevo, dole, nahoře, pod, nad, daleko, blízko apod.

MOJE ZDRAVÍ 16. 10. – 20. 10. 2017

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat. V průběhu tohoto týdne jsme poznávali „na vlastní kůži“ lékařské povolání (vědět, že nám pomáhá - učíme děti nebát se lékaře). Společně jsme vytvořili náš model „Kubíček – pacient“, operovali jsme, ošetřovali rány, učili si čistit zuby (základní hygienické návyky při čištění zubů).

OVOCE 9. 10. – 13. 10. 2017

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce a surovin – výstavka, ochutnávka a následné pečení jablečného koláče.

ZELENINA 2. 10. – 6. 10. 2017

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

BAREVNÝ PODZIM 25. 9. – 29. 9. 2017

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

MÍSTO,  KDE BYDLÍM 18. 9. – 22. 9. 2017

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

KAMARÁDI 11. 9. – 15. 9. 2017

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

NAŠE ŠKOLIČKA 4. 9. – 7. 9. 2017

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě.

 Sluníčková třída - „Sluníčka“

VÍTÁME VÁS V NAŠÍ TŘÍDĚ


Paní učitelky:

                       paní ředitelka Hrubá Iveta

                               Mgr.Pražanová Petra

 


Sluníčko dává světlo a teplo celému světu, celé Zemi. Když svítí, vše se rozzáří a zahřeje. Bez slunce by nebyl život. A nejsou snad naše děti celý náš život? Jsou tím nejcennějším, nejdůležitějším na celém světě! Když jsou šťastné a spokojené, jsme šťastni a spokojeni i my. Prozáří celý náš život. Jsou to naše sluníčka.