Po 05121926
Út 06132027
St 07142128
Čt0108152229
0209162330
So0310172431
Ne04111825 

Sluníčková třída

            ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

             Sluníčková třída - „Sluníčka“ 

Paní učitelky:

                       paní ředitelka Hrubá Iveta

                       třídní učitelka Mgr. Pražanová Petra

PŘIPRAVOVANÉ AKCE!!!

8. 10. 2020 V 7:45 hod. proběhne fotografování dětí -  "PODZIM". Kdo budete mít zájem, nahlaste se ve třídě. Děkujeme.

Ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2020 probíhají podzimní prázdniny. MŠ bude otevřena. Zda bude Vaše dítko navštěvovat v těchto dnech MŠ, nahlaste ve třídě.

BAREVNÝ PODZIM 29. 9. – 2. 10. 2020

- děti mohou nosit přírodniny (kaštany, šípky, listy apod).

- s dětmi plánujeme vycházku do lesa, o termínu budete včas informováni

MÍSTO,  KDE BYDLÍM 14. 9. – 25. 9. 2019

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

KAMARÁDI 7. 9. – 11. 9. 2020

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

Předškoláci: PO - tvoření, stříhání, lepení, překládání dle slovního pokynu, ÚT -  sluchové vnímání, sluchové hry, ST - prostorová orientace, pravolevá orientace, ČT - grafomotorika, uvolňovací cvičení, hygienické a pracovní návyky při psaní, PÁ - slabiky, rytmizace, mluvený projev


VÍTÁME VÁS V MŠ  1. 9. – 4. 9. 2020

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Denně zařazujeme preventivní zdravotní cvičení. První týden jsme zvládli bezvadně. 

Předškoláci: ÚT - rozvoj slovní zásoby, ST - barvy, ČT - kolektivní výtvarná činnost - prostorová orientace, fantazie, PÁ - geometrické tvary, předmatematické dovednosti


Články a fotogalerie