Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Sluníčková třída

            ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

             Sluníčková třída - „Sluníčka“ 


PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE NA MĚSÍC PROSINEC

ST 12. 12. 2018 Pohádka v KKS Skuteč, vybíráme Kč 40,-.

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí termín vánoční besídky přesunut na STŘEDU 19. 12. 2018 OD 15:00 HODIN. 

----------------------------------------------------------------------------------------

ZAČÍNÁ ADVENT 26. 11. – 30. 11. 2018

ÚT 27. 11.  „FOTOGRAFOVÁNÍ VÁNOCE“

PÁ 30. 11. v 10:00 DIVADLO V MŠ – „JAK SE ANDĚL POTKAL S ČERTEM“ – vybíráme Kč  45,-

ČAS NA POHÁDKU 19. 11. – 23. 11. 2018

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

POČASÍ 12. 11. – 16. 11. 2018

Všímali jsme si změn v přírodě, uvědomili jsme si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Umíme pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky, určit jaké máme počasí. Uvědomili jsme si, jaký vliv má počasí na člověka. Pokusy jsme poznávat přírodní jevy, o kterých jsme zkušenostmi a prožitkem získali základní poznatky. V encyklopediích a naučné literatuře vyhledáváme, jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy.

U ZVÍŘÁTEK V LESE 5. 11. – 9. 11. 2018

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

HALLOWEEN 29. 10. – 2. 11. 2018

Prosím, připravte dětem na středu čistý kelímek od jogurtu. Budeme vytvářetJ

Průzkum docházky dětí do MŠ ve dnech 29. 10. a  30. 10. 2018

Vzhledem k podzimním prázdninám na ZŠ zjišťujeme, zda Vaše dítko bude přítomno v MŠ. Prosím nahlaste ve své třídě. 

STROMY A LISTY 22. 10. – 26. 10. 2018

Během tohoto tematického celku děti získaly bližší a ucelenější poznatky o stromech a jejich životě. Uvědomují si souvislost mezi živou a neživou přírodou a učí se vážit si života ve všech jeho formách. Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je situována uprostřed krásné přírody, využíváme co nejvíce praktické ukázky a vlastní prožitky dětí k poznávání přírody, a tím navozujeme citlivý vztah k ní. Přesvědčili jsme se, že tímto způsobem se posilují přirozené poznávací city, děti projevují radost a nadšení z vlastního poznávání, čímž si získané poznatky a dovednosti lépe zafixují. V našich činnostech často využíváme mikroskop, lupu a pokusy. 

Pátek se pro nás stal slavnostním dnem, oslavovali jsme 100. výročí naší republiky. Upekli jsme slavnostní koláč a získali značné množství informací o lípě - symbolu naší země. Naučili se báseň "Naše zem", na počest zasadili lípu na školní zahradě a zazpívali naši státní hymnu. Dětem patří velká pochvala, celý týden pracovaly pilně a svědomitě, velmi emotivně projevily úctu k naší vlasti.

BAREVNÝ PODZIM 15. 10. – 19. 10. 2018

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí. 

MOJE ZDRAVÍ 8. 10. – 12. 10. 2018

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat.

OVOCE 1. 10. – 5. 10. 2018

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce a surovin – výstavka, ochutnávka a následné pečení jablečného koláče.

ZELENINA 24. 9.  – 27. 9. 2018

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů

MÍSTO,  KDE BYDLÍM 17. 9. – 21. 9. 2018

ÚT - muzikál v Hlinsku

Moc prosíme rodiče, aby dovedli své děti kolem 7 hodiny, abychom se v klidu stihli nasvačit a připravit k odjezdu. Na muzikál pojedou děti ve věku od 4 let. Děti mladší budou zůstávat v MŠ, mají připravený program. Prosíme o společenské oblečení (ne tepláčky), stačí obyčejné kalhoty, rifle apod. Pití a malou svačinkou bereme ze školky s sebou. Muzikál je hrazený z příspěvků SRPŠ.

KAMARÁDI 10. 9. – 14. 9. 2018

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka. 

Velká pochvala patří všem dětem, těm nejmenším - u kterých adaptace probíhala téměř bez obtíží, i těm starším - ochotně pomáhají mladším. Samozřejmě i rodičům, kteří nám s adaptací bezvadně pomáhají.

PÁ - první hodina angličtiny pro předškoláky v ZŠ Komenského (naučit se básničku).

NAŠE ŠKOLIČKA 3. 9. – 7. 9. 2018

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Opakovali jsme říkadla a písně, naučili se nové písně, pohybové hry.


   VÍTÁME VÁS V NAŠÍ TŘÍDĚ


Paní učitelky:

                       paní ředitelka Hrubá Iveta

                       Mgr. Pražanová Petra


asistent pedagoga: Věra Dostálová