Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
01081522 
So02091623 
Ne03101724 

Sluníčková třída

            ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

             Sluníčková třída - „Sluníčka“ 


AKTUÁLNĚ!!!!!

V PÁTEK 15. 2. 2019 ZAČÍNÁ LYŽAŘSKÝ KURZ. Veškeré potřebné informace Vám budou předány individuálně. Termíny budou upřesněny!!!


PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE NA 2. POLOLETÍ 2019

13. února 2019 v 10:00 "JAK VODNÍKU PLOUTVIČKOVI ZAMRZNUL RYBNÍK" - divadlo v MŠ, vybíráme Kč 45,-

8. března 2019 v 8:30 "KAŠPÁRKOVY DOPRAVNÍ ZNAČKY" - divadlo v MŠ, vybíráme Kč 45,-

2. dubna 2019 v 10:00 "O ZEMI NA ZEMI" - divadlo v MŠ, vybíráme Kč 45,-

10. dubna 2019 "Cimbálová muzika RÉVA - KKS - hodina i cena budou upřesněny

20. května 2019 v 10:30 "ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA" - divadlo v MŠ, cena bude upřesněna

----------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFOVÁNÍ NA SPOLEČNOU FOTOGRAFII

Dne 4. 6. 2019 od 8:15 (na budově Poršova) bude probíhat společné závěrečné fotografování celé třídy. Bude se fotit celá postava. V případě příznivého počasí se budeme fotografovat venku.

ZÁPIS DO MŠ

V termínu od 2. 5. - 16. 5. 2019 bude probíhat zápis do MŠ. Stanovený den bude ještě upřesněn. 

FOTOGRAFOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA TABLO

Dne 4. 4. 2019 od 8:00 (na budově Poršova) bude probíhat fotografování předškoláků na tablo. Děti, které budou žádat o udělení odkladu školní docházky, se nefotí. Budou se fotit portréty dětí.

ZÁPIS DO ZŠ

Dne 3. 4. 2019 bude probíhat zápis do ZŠ. Více informací bude upřesněno.

NABÍDKA ŠKOLENÍ

Vážení rodiče, 

dne 18. 3. 2019 od 15:00 máte možnost se zúčastnit odborné přednášky na téma: "Školní zralost". Přednáška bude probíhat v naší MŠ. Všichni jste srdečně zváni.


dne 25. 2. 2019 od 14:00, máte možnost zúčastnit se přednášky paní Dr. Lidmily Pekařové na téma: "Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy". Více informací na nástěnce.


NABÍDKA VÝROBY DŘEVĚNÉ BROŽE

Dostali jsme nabídku pro děti - výroba dřevěné brože. Tuto akci zajišťuje instruktorka výtvarných dílen. Cena jedné brože Kč 65,-. Kdo bude mít zájem, nahlaste se ve třídě. Děkujeme.

------------------------------------------------------------------------------------------------

V týdnu od 25. 2. - 1. 3. 2019 bude v naší MŠ probíhat karneval. Přesný den v naší třídě bude upřesněn. Připravte, prosím, dětem nějakou masku. V případě, že někdo nemá, nic nekupujte, půjčíme v MŠ, případně něco vyrobíme :)

CO LIDÉ DĚLAJÍ 11. 2. – 15. 2. 2019

středa = 13. února 2019 v 10:00 "JAK VODNÍKU PLOUTVIČKOVI ZAMRZNUL RYBNÍK" - divadlo v MŠ, vybíráme Kč 45,-

čtvrtek = návštěva paní knihovnice

pátek = angličtina pro předškoláky v ZŠ Komenského

JARNÍ PRÁZDNINY 1. 2. - 8. 2. 2019

ZIMNÍ RADOVÁNKY 21. 1. – 31. 1. 2019

S dětmi jsme nacházeli nejen krásu zimního období, ale i možnost sportování. Naučili jsme se chránit své zdraví a bezpečnost, jaké pomůcky jsou potřebné k zimnímu sportování. Hojně jsme využívali sněhu, postavili sněhuláky, koulovali a stavěli různé sněhové stavby. Nezapomněli jsme ani na pokusy se sněhem.

PANÍ ZIMA KRALUJE 7. 1. – 18. 1. 2019

Poznávali jsme zimní přírodu a její charakteristické znaky, typické počasí pro toto roční období. Seznamovali jsme se s tradicí Tří králů. Naučili jsme se, jak se chránit před zimou, jak pomáhat zvířátkům, aby přečkala zimu.

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 10. 12. – 21. 12. 2018

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíce, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční besídku, dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. Nezapomněli jsme na nemocné, staré a lidi bez domova, ani na lidi dobré vůle a zvířátka. Z důvodu vysoké nemocnosti dětí, jsme posunuli besídku na 19. prosince. Přestože se některé děti vrátily po nemoci, besídku zvládly bravurně. Dětem patří velká pochvala, ale i Vám všem, že jste přišli podpořit své dětičky, ale i nás. Mnohokrát děkujeme, velmi si toho vážíme.

KDYŽ PŘICHÁZÍ MIKULÁŠ 3. 12. – 7. 12. 2018

Radostně, ale i s malými obavami jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme, nově jsme natrénovali písničku – přímo pro Mikuláše. Upevňovali jsme znalosti – jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšleli, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. S dětmi jsme si vyprávěli, jaké to je u nich doma, zda dodržují nějaké tradice. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

ZAČÍNÁ ADVENT 26. 11. – 30. 11. 2018

V tomto týdnu jsme se seznámili s adventem, připravovali příchod Vánoc, s délkou adventu. Děti vyrobili krásný adventní kalendář, který nás provázel celými Vánocemi. Naší třídou „zavonělo“ radostné očekávání, psali jsme dopis Ježíškovi a přemýšleli, jak a čím ozdobíme vánoční stromeček.

ČAS NA POHÁDKU 19. 11. – 23. 11. 2018

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

POČASÍ 12. 11. – 16. 11. 2018

Všímali jsme si změn v přírodě, uvědomili jsme si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Umíme pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky, určit jaké máme počasí. Uvědomili jsme si, jaký vliv má počasí na člověka. Pokusy jsme poznávat přírodní jevy, o kterých jsme zkušenostmi a prožitkem získali základní poznatky. V encyklopediích a naučné literatuře vyhledáváme, jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy.

U ZVÍŘÁTEK V LESE 5. 11. – 9. 11. 2018

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

HALLOWEEN 29. 10. – 2. 11. 2018

Prosím, připravte dětem na středu čistý kelímek od jogurtu. Budeme vytvářetJ

Průzkum docházky dětí do MŠ ve dnech 29. 10. a  30. 10. 2018

Vzhledem k podzimním prázdninám na ZŠ zjišťujeme, zda Vaše dítko bude přítomno v MŠ. Prosím nahlaste ve své třídě. 

STROMY A LISTY 22. 10. – 26. 10. 2018

Během tohoto tematického celku děti získaly bližší a ucelenější poznatky o stromech a jejich životě. Uvědomují si souvislost mezi živou a neživou přírodou a učí se vážit si života ve všech jeho formách. Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je situována uprostřed krásné přírody, využíváme co nejvíce praktické ukázky a vlastní prožitky dětí k poznávání přírody, a tím navozujeme citlivý vztah k ní. Přesvědčili jsme se, že tímto způsobem se posilují přirozené poznávací city, děti projevují radost a nadšení z vlastního poznávání, čímž si získané poznatky a dovednosti lépe zafixují. V našich činnostech často využíváme mikroskop, lupu a pokusy. 

Pátek se pro nás stal slavnostním dnem, oslavovali jsme 100. výročí naší republiky. Upekli jsme slavnostní koláč a získali značné množství informací o lípě - symbolu naší země. Naučili se báseň "Naše zem", na počest zasadili lípu na školní zahradě a zazpívali naši státní hymnu. Dětem patří velká pochvala, celý týden pracovaly pilně a svědomitě, velmi emotivně projevily úctu k naší vlasti.

BAREVNÝ PODZIM 15. 10. – 19. 10. 2018

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí. 

MOJE ZDRAVÍ 8. 10. – 12. 10. 2018

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat.

OVOCE 1. 10. – 5. 10. 2018

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce a surovin – výstavka, ochutnávka a následné pečení jablečného koláče.

ZELENINA 24. 9.  – 27. 9. 2018

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů

MÍSTO,  KDE BYDLÍM 17. 9. – 21. 9. 2018

ÚT - muzikál v Hlinsku

Moc prosíme rodiče, aby dovedli své děti kolem 7 hodiny, abychom se v klidu stihli nasvačit a připravit k odjezdu. Na muzikál pojedou děti ve věku od 4 let. Děti mladší budou zůstávat v MŠ, mají připravený program. Prosíme o společenské oblečení (ne tepláčky), stačí obyčejné kalhoty, rifle apod. Pití a malou svačinkou bereme ze školky s sebou. Muzikál je hrazený z příspěvků SRPŠ.

KAMARÁDI 10. 9. – 14. 9. 2018

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka. 

Velká pochvala patří všem dětem, těm nejmenším - u kterých adaptace probíhala téměř bez obtíží, i těm starším - ochotně pomáhají mladším. Samozřejmě i rodičům, kteří nám s adaptací bezvadně pomáhají.

PÁ - první hodina angličtiny pro předškoláky v ZŠ Komenského (naučit se básničku).

NAŠE ŠKOLIČKA 3. 9. – 7. 9. 2018

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Opakovali jsme říkadla a písně, naučili se nové písně, pohybové hry.


   VÍTÁME VÁS V NAŠÍ TŘÍDĚ


Paní učitelky:

                       paní ředitelka Hrubá Iveta

                       Mgr. Pražanová Petra


asistent pedagoga: Věra Dostálová