Po 05121926
Út 06132027
St 07142128
Čt0108152229
0209162330
So0310172431
Ne04111825 

Stravování


Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim

Vnitřní předpis č. 6/2018Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejnyŠkolní jídelna se řídí vyhláškou „ O školním stravování č. 107/2008 Sb, vyhl.84/2005-záv.strav. a hygienickými předpisy – vyhláška 137/2004, vyhl. č. 108/2001, nař.852/2004 a vyhl. č. 602/2006.STRAVNÉ

Stravné se platí v určený den v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, případně lze domluvit placení z bank. účtu. Den vybírání peněz je předem ohlášen a částka upřesněna. V případě placení z bank. účtu bude dítěti přidělen variabilní symbol (pořadové číslo ze školní jídelny). V první polovině září je třeba uhradit mimořádnou platbu za stravné na měsíc září. Každá další platba proběhne k 15. dni v měsíci. Platba za stravné musí proběhnout vždy předem na budoucí měsíc. Přeplatky budou vráceny na konci školního roku na váš účet. Zákonní zástupci mají povinnost stravování zaplatit včas.


VÝŠE STRAVNÉHO

strávníci   3-6 let platba              strávníci 7 let platba


přesnídávka 9,--                                              9,--

oběd           17,--                                            18,--

svačina         6,--                                              6,--

celkem       32,--                                           33,-

(včetně nápojů)


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1.9. do 31.8. vyhl. č. 107/2008.

Úhrada bez odpoledních svačin se týká pouze dětí, které chodí celý měsíc po obědě, nebo si pevně určí stanovené dny, a tato skutečnost byla nahlášena v předchozím měsíci třídní učitelce.

Pracovníci MŠ a školní kuchyně mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo denně. Výše finančního normativu je stanovena na 24,-- Kč.VÝDEJ STRAVY pro výdejnu MŠ Komenského 224, Skuteč


přesnídávka                8.00 hod - přijímá zaměstnanec výdejny

oběd a svačina         11.00 hod - výdej do termoportů – přijímá zaměstnanec výdejnyVÝDEJ STRAVY PRO STRÁVNÍKY MŠ Komenského 224 a MŠ Poršova 240, Skuteč


přesnídávka     8.30 hod

oběd               11.30 hod

svačina          14.00 hod

pitný režim je po celý den zajištěn (čaj, ovocný nápoj, voda z vlastní úpravny AQUELL)VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO V SRPNU

K vyúčtování stravného dochází nejpozději k poslednímu dni v měsíci srpnu (týká se ukončení docházky v MŠ), ostatní přeplatky se automaticky převádí na další školní rok.


PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK

Rodiče každý rok musí dítě přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit prostřednictvím paní učitelky nejpozději do 6.30 hod. V době nemoci je povinností rodičů obědy odhlásit. Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu má strávník pouze v případě přítomnosti v MŠ a první den omluvené nepřítomnosti (oběd je možné odebrat do jídlonosiče). V ostatní dny na stravování nemá nárok.

Paní učitelka každý den nahlásí počet dětí vedoucí kuchyně. Ukončení stravování je třeba nahlásit ihned vedoucí školní jídelny.


JÍDELNÍ LÍSTEK a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce při vstupu do MŠ. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy, výživovými normami a spotřebním košem vybraných potravin dle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 107/2008 Sb.

V době dopoledních výletů, dostanou děti svačinku s sebou.

Na základě vyhl. č. 137/2004Sb., je nutné konzumovat jídlo okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat v lednici, ve vlastních nádobách, apod.).

Z TOHO VYPLÝVÁ PŘÍSNÝ ZÁKAZ ODNÁŠENÍ JÍDLA Z MŠ!


Po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení dietetického

problému dle vyhlášky 17/2015 Sb. Dozorující učitel zodpovídá za podání náhradního pokrmu.DOTAZY A PŘIPOMÍNKY k provozu jídelny přijímá P. Myšková (vedoucí školní jídelny).


Tento předpis nahrazuje vnitřní předpis č. 4/2014.


Aktualizace k 3.9.2018 v bodě výše stravného.

                           Iveta Hrubá                                                            Petra Myšková

                          ředitelka MŠ                                                               vedoucí ŠJ


Články a fotogalerie

Co s sebou do školky - více
Co s sebou do školky

02.09.2016
Provoz náší školky je zahájen ve čtvrtek 1.září na obou budovách.A co bude Vaše děťátko potřebovat?P...
Co s sebou do školky - více