Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Informace k obnovení provozu mateřské školy a jejich podmínkách

19.05.2020

Vážení rodiče,

prosíme Vás o důkladné přečtení a dodržování podmínek k obnovení provozu naší mateřské školy.

 

Informace k obnovení provozu mateřské školy a jejich podmínkách

V souvislosti s rozvolňováním Mimořádných opatření vydaných vládou ČR a vzhledem k vývoji situace si Vás dovoluji upozornit na plánované obnovení provozu naší mateřské školy od 25. 5. 2020 za zvýšených hygienicko-organizačních podmínek.

Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení:
1. Při prvním vstupu do MŠ předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy, které obsahuje:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ
b) písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění (např. horečka, dušnost, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

2. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:
a) Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

b) Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

3. V prostorách mateřské školy:
a) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.
b) Po vstupu do mateřské školy si musí každý důkladně vydezinfikovat ruce.
c) Doprovázející osoba se ve vstupních prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Po vyzvednutí dítěte ze školky rodič s dítětem okamžitě opustí areál MŠ.
d) Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
e) Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
f) Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady a nádvoří školy.
g) Veškeré prostory mateřské školy budou během dne ve zvýšené míře čištěny, dezinfikovány a bude prováděno pravidelné větrání vnitřních prostor.
h) Je zakázáno nosit vlastní hračky z domova.

 

 

 

Prosíme, přistupujte k Vašemu rozhodnutí přivést v tomto období Vaše dítě do Mateřské školy velmi zodpovědně.

 

 

PODROBNÝ MANUÁL K PROVOZU NAŠÍ MŠ

V MŠ bude upraven denní režim, bezpečnostní a hygienické podmínky, které musí být přísně dodržovány!

1. Před vstupem do MŠ budou rodiče se svými dětmi dodržovat rozestupy 2 m od ostatních rodičů s jejich dětmi.

2. Při vstupu do MŠ, hned za dveřmi, si rodič a dítě vydezinfikuje ruce (dezinfekce na stolku). Po vstupu do budovy budou děti předány personálu školy (rodič nebude vodit dítě do třídy, ani do šatny).

3. Dejte dítěti více věcí na převlečení. Větší část dne budeme trávit venku na školní zahradě (tj. holínky, nepromokavé bundy, dostatek teplého oblečení atd..)

4. Nedávejte dětem do školky hračky z domova – zakázáno!

    Nedávejte dětem do školky látkové kapesníky – zakázáno!

5. Dítě, které bude projevovat jakékoliv známky onemocnění, nebude do MŠ přijato. Děti budou sledovány i během dne a při příznacích onemocnění, budou rodiče okamžitě informováni a dítě si musí co nejdříve z MŠ vyzvednout.

6. Dětem bude u vstupu do budovy změřena bezdotykovým teploměrem teplota. Rodič u vstupu odevzdá personálu vyplněné a podepsané čestné prohlášení o nerizikovosti dítěte, 1x čistou roušku uloženou v podepsaném a uzavřeném sáčku (pouze pro případ náhlého onemocnění). Dítě si okamžitě po vstupu do třídy dojde umýt a vydezinfikovat ruce.

7. Pobyt ve třídách – bude zajištěn tak, aby část dětí byla v herně a část dětí u stolečků (tak, aby mezi nimi byla dodržena bezpečná vzdálenost), po určitém čase se vystřídají. Stravování ve třídě bude (pokud to situace umožní) probíhat takto: u každého stolečku budou sedět děti tak, aby mezi nimi byla dodržena bezpečná vzdálenost. Dětem příbory, skleničky a nádobí budou připravovat a sklízet pouze paní učitelky. Jídlo dětem budou rozdávat také paní učitelky.

8. Děti jdoucí po obědě rodičům u vstupních dveří předá paní učitelka (na své děti tedy čekejte prosím dole u vstupu).

9. Odpoledne při pobytu na školní zahradě rodič vchází bránou, kde vyčká na příchod svého dítěte. V případě nepříznivého počasí zazvoní u vstupu do budovy a opět vyčká na příchod svého dítěte.

 

Časové rozvržení režimu příchodu a odchodu dítěte z MŠ:
● Příchod do MŠ: 6:15 – 8:00
● Vyzvedávání dětí po obědě: 11:45 – 12:15
● Vyzvedávání dětí odpoledne: 14:15 – 16:15 (v 16:15 se budova MŠ uzamyká!)

 

Další důležité informace:

1. Nadstandardní aktivity (anglický jazyk, plavání, sboreček apod. se do konce školního roku ruší. Vybraná hotovost na plavání bude vrácena. Rodiče dětí, které nebudou v letošním školním roce MŠ již navštěvovat, budou kontaktováni ohledně převzetí vrácené finanční hotovosti, fotografií apod.

2. Akce s rodiči se do konce školního roku ruší (zahradní slavnost, besídka).

3. Školné po dobu uzavření MŠ z důvodu Mimořádných opatření vydaných vládou ČR bude poměrnou částkou prominuto.

4. V případě nepřítomnosti nahlášeného dítěte k pobytu v MŠ je zákaz vydávání jídla s sebou domů (do jídlonosičů)!

 

Vaše děti rádi uvidíme, není to lehká situace pro nikoho z nás, a tak se snažíme všem vyjít vstříc.

Děkujeme, kolektiv MŠ 🙂