Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Projekt OP VVV - Školka pro všechny

04.01.2018


OP VVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

 

Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán OP VVV.

Název projektu:     Školka pro všechny

Registrační číslo:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005842

 

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019

Finanční výše podpory: 383 718,00 Kč.

Podpořeno:

Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:                                                                                                                                 

Iveta Hrubá, ředitelka školy

 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je personální podpora MŠ – chůva k pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti, podpora pedagogů prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na práci s dvouletými dětmi a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR AKTIVIT projektu

I/1.5

Chůva – personální podpora MŠ

 

I/2.4

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

 

I/2.6

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

POPIS REALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Mateřská škola může šablonu využít za podmínky, že v ní budou integrovány dvě dvouleté děti, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, během kterého děti do mateřské školy nastoupí. Dvě dvouleté děti musí být v mateřské škole zapsány po celou dobu realizace aktivity.

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 24 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 24 hodin .

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin.

 

 

Ve Skutči 1. 8. 2017                                                                          Iveta Hrubá, ředitelka školy