Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
0108152229
So0209162330
Ne0310172431

Historie skutečské předškolní výchovy

07.10.2019

Naše mateřská škola navazuje v přímé linii na počátky předškolní výchovy ve Skutči.

Jak dokazují materiály, uložené v Městském muzeu, již v roce 1897 „Skutečtí občané uznali

za nutné zajistit dozor u dětí od tří let až do doby jejich odchodu do školy“.

Proto byl ustanoven „Spolek pro zřízení opatrovny“ pro děti zaměstnaných rodičů. V tomtéž roce byla založena vkladní knížka s prvním vkladem padesáti zlatých.

Dále se v historických materiálech dočteme, že:

„Dne 2.měsíce prosince 1898, výroční to den padesátiletého slavného panování

Jeho c.k. Apoštolského Veličenstva, našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I.,

otevřena byla opatrovna dítek předškolních.....“

Vlastní provoz zahájila opatrovna až o tři měsíce později – 27.2.1899.

Ke dni otevření bylo zapsáno 65 dětí – 29 chlapců a 36 dívek.

Opatrovna byla zřízena ve sborovně chlapecké školy. V roce 1903 byla přemístěna do dívčí školy.

V tomtéž roce byla převedena okresním školským výborem na mateřskou školu, ale i nadále zůstávala součástí školy.

Od 1.9.1948 byla mateřská škola výnosem ministerstva školství osamostatněna a správou školy byla pověřena dosavadní učitelka mateřské školy paní Lidmila Kohoutová.

Ta rozdělila školu na dvě oddělení: mladší oddělení pro děti tři až čtyřleté a oddělení starší pro čtyři a půl až pětileté. Přesto, že byla mateřská škola samostatná, stále zůstávala v prostorách základní školy. Na stavbu samostatné budovy nebyly peníze.

Až v roce 1955 schválil Krajský národní výbor – školský odbor Pardubice stavbu samostatné budovy mateřské školy.

V roce 1956 se začalo stavět, v letech 1957 a 1958 stavba pokračovala. Školní rok 1958 / 59 měl být zahájen již v nové budově, ale stavba nebyla dokončena. Proto i tento školní rok zůstávala mateřská škola v budově Jedenáctileté střední školy.

Provoz v nové budově byl zahájen dne 3.5.1959. Od školního roku 1959 / 60 měla mateřská škola tři třídy po 31 dítkách.

V roce 1962 bylo rozhodnuto přistavět k budově školy budovu další, montovanou, kde by byly lehárny pro odpočinek dětí. Po dokončení přístavby byly prostory využity na třídu pro nejmenší děti a dvě lehárny.

Přesto kapacita mateřské školy nedostačovala zájmu rodičů o předškolní výchovu jejich dětí, proto byla dne 2:1:1967 otevřena ještě jedna třída v budově ZDŠ. Celkem bylo zapsáno 115 dětí.

Tak bychom mohli v historii naší mateřské školy pokračovat až do současnosti.

Rozhodně ale nemůžeme vynechat školní rok 1975 / 76. V tomto roce byl založen dětský pěvecký sboreček „Fialky“, který na škole působí bez přerušení až do současnosti.

Mnohým dětem , které ve Fialkách začínaly, učaroval zpěv natolik, že po skončení docházky do MŠ v něm pokračují v některém dalším pěveckém sboru ve Skutči.

V letech 1988 / 1994 fungovala na škole specializovaná logopedická třída.

V současné době funguje na škole také kroužek anglického jazyka, kroužek hry na zobcovou flétnu a v jarních měsících absolvují především starší děti plavecký výcvik v krytém bazénu ve Skutči.